V poradí už XVIII. kongres APVV sa už tradične konal v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 44. zo 47. miestnych organizácii združenia a zástupcovia Klubu príslušníkov policajného zboru vo výslužbe Trebišov, Klubu priateľov polície Lučenec a Asociácie hasičov na dôchodku.
     Delegátom kongresu boli v predstihu zaslané všetky predkladané správy a materiály a všetkým predsedom miestnych organizácií bude zaslaná z kongresu aj zápisnica, uznesenie a schválený rozpočet prezídia na rok 2024 tak, aby sa s týmito materiálmi mohli oboznámiť aj všetci naši členovia.

     Kongres prerokoval a odsúhlasil  napr. zmenu niektorých smerníc, zabezpečenie volieb nových predsedníctiev v niektorých miestnych organizáciách začiatkom roka 2024, logo APVV, odsúhlasil ďalší postup v kauze nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, k schválenému zákonu č. 283/2021 Z. z. k odobratiu nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, k mimoriadnej valorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2023 k novele zákona č. 461/2003 Z. z. - zosúladenie ustanovenia zákona s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov, postupy voči Sociálnej poisťovni, novela zákona č. 73/1998 Z. z. (policajt vo výslužbe) a ďalšie aktuálne otázky napr. aktivity za účelom propagácie APVV, spoluprácu s Odborovým zväzom polície v SR a s Jednotou dôchodcov na Slovensku, aktivity APVV súvisiace: s inflačnou pomocou pre dôchodcov, s ochrannými známkami názvu a znaku APVV, s vytvorením organizácie združujúcej stavovské združenia poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia v SR atď.
     Na kongrese boli odovzdané niektorým členom ocenenia, ktoré udelil prezident APVV.
     Predsedovia miestnych organizácií si prevzali výtlačky štrnástej publikácie APVV pre všetkých členov, vianočné pohľadnice, kalendáriky, členské známky na rok 2024 a nové vložky k členským preukazom (rok vydania 2014).
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť