V Policajnom zbore je v súčasnosti zavádzaná nová reprezentačná služobná rovnošata. Prezident APVV na základe písomnej komunikácie so Sekciou ekonomiky, odborom hospodárskeho zabezpečenia MV SR a osobného rokovania s dodávateľom dohodol možnosť zabezpečenia si takejto rovnošaty pre policajtov po skončení služobného pomeru.
     Predpokladaný termín dodania na je začiatkom roka 2024. Rovnošata bude zaslaná balíkom na adresu objednávateľa na dobierku (5,50 €), prípadne v jednom balíku môžu byť výrobky aj pre viacerých objednávateľov.

     Vzhľadom na uvedené je potrebné v prípade záujmu oznámiť v lehote do 06. 09. 2023 záväzné objednanie reprezentačnej rovnošaty prezidentovi emailom a to prostredníctvom predsedu miestnej organizácie. Vzor objednávky si môžete stiahnuť tu a fotografiu pozrieť tu .
     Veľkosť rovnošaty bude možné zistiť osobným vyskúšaním na príslušných výdajniach Krajských riaditeľstiev Policajného zboru po zosumarizovaní objednávok a toto bude záujemcom vopred oznámené.
     K reprezentačnej rovnošate bude potrené si zabezpečiť viazanku bordovú vzor 98, bielu košeľu a označenia hodnostné - kovové na náplecníky. Okrem toho aj čiapku šiltovku, ktorá v súčasnosti ešte nie je k reprezentačnej rovnošate dodávaná.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť