Na odstránenie vzniknutého stavu v súvislosti s mimoriadnou valorizáciou dôchodkov od. 1. 7. 2023 a aj na základe odborného vyjadrenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva zaslala Únia výsluhových dôchodcov SR dňa 7. 7. 2023 Verejnému ochrancovi práv SR a prezidentke SR podnet (a 21. 7. 2023 doplnenie podnetu) na podanie návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR o súlade citovaného zákona s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1, na Ústavný súd SR.

     Po analýze odborných stanovísk advokátskych kancelárii k novele zákona o mimoriadnej valorizácii dôchodkov je možné konštatovať, že sporový úspech individuálnych konaní je neistý nakoľko ide o nový typ právnej agendy, ktorá zatiaľ nebola najvyššími súdnymi autoritami v danom kontexte riešená.
     Aj napriek tomu je tu možnosť podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu príslušných orgánov zodpovedných za osobitný systém sociálneho zabezpečenia.
     Zdôrazňujeme ale, že nie je možné garantovať úspech v odvolacom a prípadne potom aj súdnom konaní a zároveň upozorňujeme na nepredvídateľný výsledok sporu a experimentálnosť procedúry a ponechávame  preto rozhodnutie na každého z Vás či takýto spôsob využije.
    
V prílohe je zverejnený vzor odvolania voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s cieľom priebežnej prípravy na prípadné pokračovanie správneho súdnictva (podľa počtu odvolateľov) Vás žiadame o zaslanie informácie (email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ), že ste podali odvolanie voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
     Advokátska kancelária ponúka zastupovanie účastníkov v správnom konaní  pred súdmi s tým, že odmena za tieto služby bude podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a jeden úkon právnej služby je v roku 2023  130,60 € s DPH (96,31 € + 12,52 € režijný paušál + 20% DPH. Za úkon právnej služby sa považuje prevzatie právneho zastúpenia, vypracovanie žaloby/ podania vo veci samej na súd, prípadne účasť na pojednávaní a za účelom samotného podania správnej žaloby je teda potrebné, aby záujemca o právnu službu uhradil 2 úkony právnej služby.
     Vzor odvolania Tu.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. septembra 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Fotogaléria (MO NZ, MO RK-okolie, MO MnB, MO PK, MO GA), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť