Jednou z prioritných úloh prezídium APVV je chrániť práva a sociálne istoty  nielen členov APVV, ale aj ostatných poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, kde  určite patria aj dávky výsluhového zabezpečenia.
     Vzhľadom na uvedené očakávame, že kompetentné orgány štátu budú, ešte v tomto roku postupne,  kompenzovať negatívny dopad vysokej inflácie, rastu cien potravín, energie atď.  aj všetkým dôchodcom a to nielen jednorázovými  „odmenami“ resp. predčasným vyplatením tzv. 13. dôchodku, ale napr. aj mimoriadnou valorizáciou všetkých dôchodkov.
     Neakceptujeme odôvodnenia, že valorizácia dôchodkov od 1. 1. 2023 o 11,8 % postačuje na „pokrytie“ inflácie a s tým spojené všetky zvýšené náklady na náš život už v tomto roku a osobitne určite nie poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia, kde táto valorizácia bude „až“ 1. 7. 2023.
     Na základe analýzy súčasného stavu a aj aktivít niektorých subjektov (petícia JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ a „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“ z 1.7. na 1.1.)  budeme o týchto otázkach ešte na budúci týždeň rokovať s MV SR, Jednotou dôchodcov na Slovensku a prezidentom ZV SR tak, aby sme mohli čo najskôr rozhodnúť o našich požiadavkách, spôsobe ich uplatnenia a prípadnej spolupráci pri ich presadzovaní s inými subjektmi.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 12. augusta 2022

aktualizované: Noviny Polícia, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť