Jednou z prioritných úloh prezídium APVV je chrániť práva a sociálne istoty  nielen členov APVV, ale aj ostatných poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, kde  určite patria aj dávky výsluhového zabezpečenia.
     Vzhľadom na uvedené očakávame, že kompetentné orgány štátu budú, ešte v tomto roku postupne,  kompenzovať negatívny dopad vysokej inflácie, rastu cien potravín, energie atď.  aj všetkým dôchodcom a to nielen jednorázovými  „odmenami“ resp. predčasným vyplatením tzv. 13. dôchodku, ale napr. aj mimoriadnou valorizáciou všetkých dôchodkov.
     Neakceptujeme odôvodnenia, že valorizácia dôchodkov od 1. 1. 2023 o 11,8 % postačuje na „pokrytie“ inflácie a s tým spojené všetky zvýšené náklady na náš život už v tomto roku a osobitne určite nie poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia, kde táto valorizácia bude „až“ 1. 7. 2023.

     Na základe analýzy súčasného stavu a aj aktivít niektorých subjektov (petícia JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“ a „Verejná výzva na úpravu termínu valorizácie výsluhových dôchodkov“ z 1.7. na 1.1.)  budeme o týchto otázkach ešte na budúci týždeň rokovať s MV SR, Jednotou dôchodcov na Slovensku a prezidentom ZV SR tak, aby sme mohli čo najskôr rozhodnúť o našich požiadavkách, spôsobe ich uplatnenia a prípadnej spolupráci pri ich presadzovaní s inými subjektmi.
     Prezídium po rokovaniach s MV SR, vedením OZP v SR a prezidentom ZV SR spracovalo návrh spoločnej výzvy a po schválení 6. stavovskými profesijnými organizáciami túto dňa 13.8.2022 zaslalo elektronicky zaručeným podpisom predsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR. Výzvu si môžete pozrieť tu .

17. 08. 2022

    Spoločnú výzvu podporujú, súhlasia a pripájajú sa k nej aj zástupcovia občianskych združení, ktorí podpísali memorandum o spolupráci (Vojenský veterán Bratislava, Česká a slovenská obec delostrelecká, Občianske združenie Delostrelec, Klub VÚ 3853 Bratislava, Klub veteránov letiska Kuchyňa, Združenie pontonierov a ženistov, Združenie vojenskej obrody Slovenska a KVH 2. jazdecký pluk Sibírsky) viď: https://vojvet.sk/podporujeme-spolocnu-vyzvu-apvv/

18. 08. 2022

     V závere minulého týždňa rokoval prezident Asociácie policajtov vo výslužbe s prezidentom Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Na stretnutí prerokovali možnosť pripojenia sa ZV SR k výzve APVV, ktorú spolu s ďalšími šiestimi stavovskými profesijnými organizáciami poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva vnútra SR adresovali predsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR.  Prezident ZV SR, na základe súhlasného odporúčania predsedov klubov ZV SR a právneho poradcu, vyjadril uvedenej výzve verejnú podporu. Viď: https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2022/08/Podpora-ZV-SR-k-spolocnej-vyzve-APVV-a-stavovskych-organizacii-MV-SR.pdf

     Prezídium APVV, vzhľadom na neriešenie navrhovaných opatrení, zaslalo dňa 7. 10. 2022  ďalšiu spoločnú výzvu elektronicky zaručeným podpisom ministrovi vnútra SR. Výzvu si môžete pozrieť tu .

     Dňa 2. 11 .2022 nám bolo doručené oznámenie riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR k našej ďalšej spoločnej výzve  zo dňa 7. 10. 2022. K oznámeniu sme ministrovi vnútra SR, dňa 4. 11. 2022, zaslali zaručeným elektronickým podpisom naše stanovisko. Stanovisko si môžete pozrieť tu .

31. 01. 2023

     Záznam z pracovného stretnutia dňa 14.12.2022 zástupcov sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR s prezidentom APVV si môžete pozrieť tu .

                                          prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 16. júna 2024

aktualizované: Parte (MO TN), Fotogaléria (MO BAII, Prezídium APVV, MO SPodhradie, MO RK-Okolie, MO MI), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť