Predseda MO APVV Rožňava zvoláva v súlade s Čl. 7, odst. 2, Stanov APVV členskú schôdzu na deň 31. marca 2023 (piatok) o 15:00 h, ktorá sa uskutoční v priestoroch  novootvorenej reštaurácie KOTOLŇA PUB v Rožňave, na sídlisku JUH, ulica Edelényska č.7.

Program:

1, Otvorenie, organizačné otázky a schválenie programu
2,
Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze
4, Správa o stave členskej základne
5, Návrh plánu činností na rok 2022
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2023
7, Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022
8, Odovzdanie ocenení jubilantom a za aktívnu činnosť
9, Diskusia
10, Výber členských príspevkov
11, Návrh a prijatie uznesenia
12, Záver
13, Spoločenské posedenie a spoločný obed

Záväznú účasť na členskú schôdzu potvrďte najneskôr do 25.3.2023 na adresu:
- OR PZ - APVV Rožňava, Janka Kráľa 1, O48 01 Rožňava, alebo ju môžete osobne hodiť do poštovej schránky v budove OR PZ Rožňava,
- alebo správu o účasti, resp. neúčasti zašlite na e-mailovú adresu našej organizácie na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
-
alebo na telefónne číslo : 0918 840301.

Najneskôr na členskej schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14.- Eur za rok 2023/ tí, ktorí ešte nemajú zaplatené, /v zmysle Stanov APVV/

V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 31. 3.2023. Zároveň žiadam o dodanie Vašej e-mailovej adresy pre potreby vzájomnej komunikácie a rýchlom prenesení informácii k Vám, resp. k nám, čo veľmi dopomôže ku skvalitneniu našej spoločnej práce. Naša e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
     Ďakujem.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 27. marca 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO SN, MO MnB, MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť