Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady SR na odobratie
nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu

     V rámci medzirezortného pripomienkového konania tohto návrhu zákona uplatnili viaceré  subjekty pripomienky, ktoré potvrdzujú výzvu občianskych združení Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), Zväz vojakov SR, Klub generálov SR a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov s podporou ďalších 12 stavovských združení, že návrh zákona nie je v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
    V tejto súvislosti chceme upozorniť aj nato, že spoločné stanovisko citovaných občianskych združení k tomuto návrhu zákona sme zaslali, už 02. 05. 2021, verejnej ochrankyni práv SR ako podnet na podanie návrhu  na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.
     Pripomienky VOP SR si môžete pozrieť Tu .
     Pripomienky MV SR si môžete pozrieť Tu .
     Pripomienky OZP v SR si môžete pozrieť Tu .
     Pripomienky APVV, ZVSR. KGSR a ABSD si môžete pozrieť Tu .
     Informácia o medzirezortnom pripomienkovaní návrhu zákona, vrátane citovaných pripomienok, bola zaslaná aj predsedom výrom NR SR, ktoré boli určené na prerokovanie tohto návrhu zákona a predsedom poslaneckých klubov v NR SR. V informácii sme ich upozornili aj na to, že máme spracovaný pracovný návrh podania a v prípade schválenie návrhu zákona v NR SR podáme, na príslušné oprávnené subjekty (prezidentka SR, Generálny prokurátor SR, Verejná ochrankyňa práv SR a poslanci NR SR),  podnet s výzvou na podanie návrhu  na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.

prezident APVV

 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. júna 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť