Hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe
k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.
     Návrh ústavného zákona ale negarantuje osobitný systém výsluhového zabezpečenia tak  ako sa k tomu vláda SR zaviazala vo svojom  Programovom vyhlásení vlády SR  na obdobie rokov 2020 – 2024 (vláda SR sa zaviazala, že bude nielen zachovaná stabilizácia sociálneho systému policajtov ale bude ho aj garantovať ).
    
Naša pripomienka smeruje k tomu, aby bola existencia a postavenie osobitného systému výsluhového zabezpečenia zachované a garantované minimálne nielen na takej úrovni ako doposiaľ ale aj v budúcnosti.
     Zásadná hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorého účelom je aj koexistencia univerzálneho dôchodkového systému a systému výsluhového je zverejnená na Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/549 .
     Celé znenie hromadnej pripomienky si môžete stiahnuť Tu .
     Do 4. decembra 2020 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
     Ak s rozhodnete túto iniciatívu Asociácie policajtov vo výslužbe podporiť stačí si otvoriť stránku:
https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_asociacia_policajtov_vo_vyslube_k_navrhu_ustavneho_zakona_o_starobnom_dochodkovom_systeme a tam vyplniť žiadané informácie.
     Následne dostanete email, ktorý je potrebné potvrdiť !
 Ak tento email nepotvrdíte Váš podpis bude neplatný.
     Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. septembra 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Fotogaléria (MO NZ, MO RK-okolie, MO MnB, MO PK, MO GA), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť