Na základe zasadnutia predsedníctva (per rollam) zo dňa 13.11.2020, predseda MO APVV Galanta zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 5. februára 2021 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante, ul. Hodská č. 344/1 (oproti Daňovému úradu v Galante).

     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení.
     Keďže je potrebné zabezpečiť včasný výber členských príspevkov a v stanovenom termíne odviesť odvody, výber členských príspevkov sa bude realizovať už vopred od 1.12.2020 a to prostredníctvom členov predsedníctva MO APVV Galanta pre spádové oblasti Galanta, Sereď a Sládkovičovo. Jednotlivé spádové oblasti, kde je možné si vyzdvihnúť členskú známku a program schôdze si môžete pozrieť tu .

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. januára 2021

aktualizované: Parte (MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť