Podpredseda MO APVV Trebišov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 16. marca 2024 o 11:00 h v kultúrnom dome v obci Stanča.

Program:

1, Úvod – organizačné otázky, kontrola členských preukazov a platenie členského, privítanie hostí
2, Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie
3, Správa o činnosti MO APVV Trebišov
4, Správa o hospodárení MO APVV Trebišov
5,
Správa o stave členskej základne MO APVV Trebišov
6,
Správa revízora MO APVV Trebišov
7,
Návrh plánu činnosti MO APVV Trebišov
8,
Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov MO APVV Trebišov na rok 2024
9,
Informácia o aktuálnych otázkach
10,
Doplňujúca voľba členov predsedníctva a to voľba predsedu a druhého podpredsedu z dôvodu úmrtia člena predsedníctva MO APVV Trebišov
11,
Diskusia
12,
Prijatie uznesenia
13,
Záver, posedenie

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť členskej schôdze, je možné splnomocniť niektorého z členov APVV zastupovaním (splnomocnenie). Účasť potvrďte do 20.2.2024 za účelom objednania - zabezpečenia občerstvenia podpredsedovi MO APVV - kontakt.

Dušan Gazdura
podpredseda MO APVV Trebišov

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 3. marca 2024

aktualizované: Naši oslávenci, Zoznam zosnulých, Fotogaléria (MO NZ, MO Štúrovo, MO MnB, MO RK-Okolie, MO MI, MO BAII), Zľavy pre seniorov, Noviny Polícia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť