PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod
Akcie Tlačiť E-mail
Utorok, 17 jún 2014

Správa zo zahraničnej cesty v Českej republike 

     V dňoch 20.5.2014 až 22.5.2014 na pozvanie prezidenta Veteránov polície ČR Ing. Jána Zemana sa zúčastnila 2 členná delegácia Prezídia APVV - prezident Ing. Eduard Pokorný a viceprezident Ing. Ján Čarnogurský na III. zjazde Veteránov polície ČR. Zjazdu sa zúčastnili aj vedúci predstavitelia SEiRP z Poľska vedení jej prezidentom Henrichom Borowinskym.
     III. zjazd otvoril viceprezident Veteránov polície ČR Ing. Jaroslav Zeman. Boli prednesené správy o činnosti od druhého zjazdu, o financovaní, návrh činnosti na tretie volebné obdobie, o kontrolnej činnosti, návrhy na zmeny stanov a prebehli voľby nového prezídia a prezidenta. Na ďalšie obdobie bol za prezidenta Veteránov polície ČR zvolený Ing. Jaroslav Zeman. V priebehu rozpravy vystúpili zástupcovia zahraničných delegácií (za APVV vystúpil Ing. Eduard Pokorný), námestník ministra vnútra ČR, zástupcovia Prezídia PZ ČR a delegáti z krajov. Prezídium Veteránov polície ČR udelilo členom zahraničných delegácií čestné členstvo.
     Pre zahraničné delegácie po obede bola zorganizovaná návšteva Múzea Polície ČR s výkladom obsluhujúceho personálu.
     Vo štvrtok dňa 22.5.2014 prebehlo medzinárodné stretnutie VP ČR, APVV SR a SEiRP PR s nasledovným programom:
1, predstavenie nového vedenia VP ČR
2, návrh zákona o VR (veteránoch bezpečnostných zborov)
   a, legislatíva MR, pripomienky
   b, ako ďalej postupovať, skúsenosti zo SR a PR
3, Aká je legislatíva v PR a SR
4, Aká je možná pomoc a spoločný postup
5, Spolupráca prihraničných organizácií VP ČR s PR a SR na základe vystúpení krajských koordinátorov (Fiala, Lipský, Borek, Hamouz, Hrbáček)
6, Návrh nových úloh k spolupráci na rok 2014 - 2015
7, Miesto stretnutia v roku 2015.
Ad 1, prezident Veteránov polície ČR Ing. Jaroslav Zeman predstavil nové 17 členné Prezídium.
Ad 2, návrh zákona o VP nám predstavili kolegovia VP ČR a vysvetlili, že samostatne to neprejde, na základe pripomienky legislatívcov MV ČR bude to musieť riešiť všetkých veteránov bezpečnostných zborov (skôr priechodné) nie len polície.
Ad 3, Legislatíva v PR uznáva SEiRP, ako zástupcu veteránov polície a v SR sme len OZ.
Ad 4, Dohodla sa výmena podkladov, ktoré majú rozpracované zainteresované strany a taktiež prípadná podpora pri ich presadzovaní.
Ad 5, Spolupráca organizácií VP ČR s PR a SR je na dobrej úrovni v prihraničných oblastiach s PR a rozbieha sa aj spolupráca so SR v Trenčianskom a Žilinskom kraji.
Ad 6, Spolupráca v rokoch 2014 a 2015 bude zameraná na plnenie úloh podľa podpísaných dohôd.
Ad 7, Stretnutie v roku 2015 bude organizovať Prezídium APVV SR v rámci jeho zasadnutia v máji, resp. júni.

Ing. Ján Čarnogurský
viceprezident APVV


ŠKZS Slovakia organizovala medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov

       Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia (ŠKZS Slovakia) na základe koncepcie činnosti a ročného plánu na rok 2008 v dňoch 3 - 7. 9. 2008 v Hronovciach okr. Levice organizoval II. ročník Sústredenia psovodov a psov záchranárov s medzinárodnou účasťou.
Účelom sústredenia bolo nacvičiť záchranárske prvky, ktoré sú potrebné pri rôznych ostrých záchranárskych prácach, koordinovanie činnosti jednotlivých záchranárskych týmov zo Slovenska a zahraničia. Úlohou sústredenia bolo prehĺbiť praktické vedomosti prítomných záchranárov a ukázať smer vývoja medzinárodnej záchranárskej činnosti. Počas sústredenia formou pracovných porád skúmali možnosť vykonávania spoločných pátracích akcií po nezvestných osobách, alebo pri iných mimoriadnych udalostiach ako aj cvičeniach. Prioritami sústredenia bolo maximálne prispôsobovať cvičenia k reálnym podmienkam a precvičovanie vyhľadávania špeciálnych pachov (mŕtvolný pach). Tohto sústredenia sa zúčastnili psovodi záchranári z Poľska, Česka, Maďarska ako aj zo Slovenska. Okrem psovodov záchranárov boli prítomný aj záchranári Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza. Prvý krát sa zúčastnili aj príslušníci Maďarskej polície. Organizačný štáb ŠKZS Slovakia na tohtoročné sústredenie pripravil bohatý a pestrý pracovný i kultúrny program. Záchranárske prvky precvičovali na dvoch pracoviskách, kde okrem ruín mohli nacvičovať aj zľaňovanie so psom. Určitý počet psov malo možnosť precvičiť aj vyhľadávanie špeciálneho (mŕtvolného) pachu. Počas trvania sústredenia toto podujatie navštívilo veľa známych hostí z verejného i kultúrneho  života a z polície. Generálne riaditeľstvo ŠKZS Slovakia udelilo piatim osobám Certifikát o prijatí za čestného člena, medzi ktorými bol aj prezident APVV Ľubomír Svorad a predseda MO APVV Komárno Michal Čačko.  Každý hosť obdržal  ďakovné alebo pamätné listy. Úplnou raritou  bolo dar formou šteniatka nemeckého ovčiaka, pre ŠKZS Slovakia od predsedu MO APVV Komárno Michala Čačka. Generálny riaditeľ Alexander Berek využil možnosť a obdaroval týmto šteniatkom psovoda záchranára Horskej služby Poľska (GOPR) Eugeniusza Markuszewszkiho.  Organizačný štáb ŠKZS Slovakia usporiadal pre účastníkov podujatia zájazd s bohatým programom do termálneho kúpaliska v okr. DS.  Na konci sústredenia zahraničný účastníci poďakovali za možnosť pocvičiť a za príjemný pobyt na Slovensku a lúčili sa s myšlienkou, že o rok sa znovu stretneme. Generálne riaditeľstvo ŠKZS Slovakia aj touto cestou chce poďakovať všetkým účastníkom sústredenia a osobám , organizáciám ktoré pomáhali napĺňať ciele záchranárskej činnosti.

Ninka Bereková
generálna sekretárka

Fotografie z akcie nájdete tu.

     Dňa 29.8.2008 sa na rieke Váh v Šali konalo priateľské posedenie členov Asociácie policajtov vo výslužbe, Miestnej organizácie Šaľa, na ktoré si mohli členovia MO APVV priniesť aj svojich partnerov. Po výbornom guláši, ako aj inom občerstvení, sa nezáväzne rozbehla diskusia na rôzne témy. O 16 tej hodine sa účastníci stretnutia presunuli na pristavenú osobnú loď, ktorá ich odviezla na priehradu a späť. Vďaka iniciatíve predsedníctva MO APVV, ako aj ochote sponzorov, mohli takto členovia APVV  a ich partneri spoločne stráviť pár krásnych sviatočných hodín. V budúcnosti však očakávam omnoho väčšiu účasť zo strany členskej základne. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii alebo tu.

     Dňa 28. júna 2008 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru o 18:00 hod. v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konala aj slávnostná večera za účasti hostí (1. viceprezident P PZ, delegácie z Maďarska a Ukrajiny), riaditeľov OR PZ, vedenia a riaditeľov odborov KR PZ a bývalých príslušníkov Policajného zboru (viac ako 100 policajtov vo výslužbe, ktorí sú na dôchodku). V príhovore vystúpil riaditeľ KR PZ, 1. viceprezident P PZ a predseda MO APVV Košice.
     Pri tejto príležitosti boli 12 dôchodcom odovzdané „Plakety za zásluhy o rozvoj Policajného zboru“ udelené ministrom vnútra SR na návrh vedenia KR PZ a MO APVV Košice.
    
Posedenie prebehlo vo veľmi priateľskom ovzduší, všetkými prítomnými bolo hodnotené veľmi pozitívne a najmä bývalí policajti ocenili možnosť vymeniť si informácie so súčasným vedením KR PZ v Košiciach pri takejto významnej udalosti.
     Fotografický dokument nájdete vo fotogalérii alebo tu.


    Dňa 27. júna 2008 sa uskutočnilo stretnutie členov APVV Ružomberok – okolie v rekračnom stredisku Kráľova Lehota. Na stretnutí sa zúčastnili členovia APVV Ružomberok – okolie a dôchodcovia ÚVV a ÚVTOS Ružomberok v hojnom počte. Na stretnutí vládla dobrá nálada a zúčastnení sa dohodli, že stretnutie zopakujú v septembri 2008.
     Fotky z tohto stretnutia sú uverejnené v galérii alebo tu. Na toto stretnutie boli pozvaní aj hostia a to predsedovia APVV Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín, riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Ružomberok, riaditelia okresného riaditeľstva PZ Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín, ako aj starostovia obcí Malatiná, Kráľová Lehota a Dúbrava.

     ŠKZS Slovakia v spolupráci s APVV MO Komárno usporiadala pre svojich členov sústredenie formou letného tábora neďaleko obce Zlatná na Ostrove, okr. Komárno, od 18. do 22.06.2008. K dobrej úrovni usporiadania tejto udalosti veľkou mierou prispel predseda APVV MO Komárno Michal Čačko, ktorý spolupracoval pri organizovaní letného tábora. Aj tieto skutočnosti potvrdzujú dobrú spoluprácu a naplnenie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi
ŠKZS Slovakia a APVV.
    "...vo svete čoraz častejšie sa stáva, že vodné živly ničivo vyčíňajú a v podobe rôznych prírodných katastrôf ako sú napr. povodne následné zaplavenie dedín, miest a rôznych obytných oblastí. Sú to veľmi vážne, zložité a pre ľudstvo bolestivé situácie, kde človek a technika len ťažko a v určitých prípadoch vôbec nemôže pomôcť. Okrem prírodných katastrôf voda aj v iných podobách môže ukázať svoje negatívne vlastnosti. V posledných rokoch, sa zvýšil počet utopených osôb a to nielen cez letné obdobie, v dovolenkovom období pri kúpaní, pri rybačkách, člnkovaní ale aj v zimnom období , keď hra detí na ľadových plochách riek či jazier končí tragicky. Na základe nepriaznivej štatistike o vodných nešťastiach z tejto oblasti je potrebné prispôsobovať okrem technických prostriedkov aj prípravu špeciálne cvičených záchranárskych psov. Od prírody dané schopnosti psov, pri správnom cvičení , sú často poslednou nádejou v pátracích akciách pri vyhľadávaní utopených ľudí a mŕtvych tiel."  Týmito slovami začal generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek zahájenie letného tábora, keďže jedným z hlavných bodov sústredenia bol nacvičenie utopených ľudí za pomoci špeciálne cvičených záchranárskych psov.Tento letný tábor splnil svoj účel a záchranári odchádzali cennými vedomosťami domov.

Ninka Bereková
generálna sekretárka ŠKZS Slovakia

Fotografie nájdete vo fotogalérii alebo tu.


     Dňa 24.5.2008 sa družstvo MO APVV Komárno zúčastnilo súťaže v rybolove, ktorej poriadateľom bolo Okresné riaditeľstvo PZ Komárno. Na tejto súťaži MO APVV Komárno získala krásne druhé miesto.  Fotodokumentáciu z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii alebo priamo tu.  
    Dňa 9.5.2008 sa členovia MO APVV Bratislava 4, zúčastnili kladenia vencov na Slavíne, čím si pripomenuli obete padlých vojakov v druhej svetovej vojne. Fotografický dokument z uvedeného pietneho aktu nájdete vo fotogalérii.

      Dňa 19.4.2008 sa konala v obci Jelenec (okr. Nitra) členská schôdza Miestnej organizácie APVV Nitra. Fotky si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria alebo tu.


     V dňoch 16. - 18.4.2008 sa v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici konalo zasadnutie III. Kongresu APVV. Na tomto kongrese sa viedla diskusia týkajúca sa súčasnej činnosti, ako aj budúcnosti APVV. Boli prerokované a schválené niektoré dôležité zmeny v Stanovách APVV. O podrobnostiach rokovania  kongresu budú informovať prítomní zástupcovia jednotlivých Miestnych organizácií. Rokovania sa zúčastnili aj hostia z Odborového zväzu polície  v SR a Špeciálneho kynologického záchranného systému - Slovakia. Prezident PZ svoju neúčasť na kongrese ospravedlnil.
    
Okrem vzájomného zoznámenia sa zástupcov jednotlivých  Miestnych organizácií APVV sa tu živo diskutovalo aj o konkrétnej činnosti jednotlivých MO APVV. Po ukončení pracovnej časti sa v rámci osobného voľna našla chvíľka aj na malý prípitok s viacerými členmi Kongresu ktorí práve v tomto čase slávili výročie narodenia. Krátky pohľad na rokovanie Vám prinášame aj prostredníctvom momentiek, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      V roku 2007 predsedníctvo MO APVV Senica usporiadalo pre svojich členov príjemné priateľské posedenie na Poľovníckej chate v obci Dojč. Na tomto posedení, v príjemnom prostredí a dobrom pohostení bolo o čom debatovať. (foto pozri tu)


     Dňa 22.9.2007 sa konala v kultúrnom dome v obci Kameničná (okr. Komárno) členská schôdza Miestnej organizácie APVV Komárno. Fotky si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria alebo tu.
     V dňoch 6. – 9. septembra 2007 sa v Belušských Slatinách konalo sústredenie psovodov a psov záchranárov (foto). Na tomto podujatí ktorého hostiteľom bola Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia na čele so svojim generálnym riaditeľom Alexandrom Berekom, svoje schopnosti okrem záchranárov zo Slovenska predviedli aj záchranári z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Výsledkom tohto sústredenia bolo naviazanie nových priateľských a profesionálnych vzťahov a získanie nových praktických skúsenosti všetkých zúčastnených.
     Záverečného aktu, na ktorom bolo celé sústredenie vyhodnotené sa na základe pozvania zúčastnili aj zástupcovia Asociácie policajtov vo výslužbe a to prezident APVV Ľubomír Svorad, ako aj člen prezídia APVV a predseda APVV MO Komárno Michal Čačko. V príhovore k zúčastneným prezident APVV ocenil záslužnú a obetavú prácu záchranárov nakoľko táto práca vyžaduje maximálne úsilie a bohužiaľ niekedy aj  obetu najvyššiu a to životy a zdravie  záchranárov. Poprial prítomným veľa zdravia a šťastia v ich náročnej profesii.
     Po ukončení oficiálnej časti pokračovali nezáväzné rozhovory „medzi štyrmi očami“. Výsledkom týchto bol  obojstranný prísľub medzi Asociáciou policajtov vo výslužbe a Špeciálnou kynologickou záchrannou službou Slovakia na ďalšiu spoluprácu.
    
Ponúkam Vám k nahliadnutiu list generálneho riaditeľa ŠKZS Slovakia Alexandra Bereka, v ktorom žiada o pomoc pri vytváraní nových záchranárskych skupín na území SR. Podotýkam že činnosť záchranárov je bezplatná a jediným príjmom sú sponzorské dary.
    
Predstava konečného efektu spolupráce medzi APVV a ŠKZS - Slovakia je taká, že ak kdekoľvek na území SR v blízkosti ktorej je MO APVV dôjde k vyhláseniu pátracej akcie po hľadanej osobe, určené osoby dajú z radov členov APVV dokopy pátraciu skupinu v rátane psovoda – záchranára. Vybudovať niečo také bude vyžadovať čas a úsilie, členovia APVV však celý profesionálny život chránili životy a zdravie občanov, a verím že niektorým to aj chýba.
    
Som presvedčený, že medzi nami sa vždy nájdu ľudia ochotný obetovať svoj voľný čas a pohodlie v prospech tých ktorí to najviac potrebujú.

     V Koniarovciach  24.9.2007
                                                                                                              Ľubomír Svorad
                                                                                                              prezident APVV

List generálneho riaditeľa ŠKZS Slovakia Alexandra Bereka:

 
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk