PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

ReklamaPríhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.4.2015 je 5684.

 
Správa MO Michalovce
Utorok, 31 marec 2015

      Memoriál Jána Paľa. Dňa 19.3.2015 členovia MO APVV Michalovce, viceprezident APVV, príslušníci Riaditeľstva HCP Sobrance, OCP PZ Michalovce a ÚPZC Sečovce, za prítomnosti pozostalej rodiny, vykonali pietny akt položenia vencov k hrobu plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 13. rokmi spoločne s čat. in memoriam Jánom Mandičákom tragicky zahynul pri výkone služby. Následne bol v telocvični VII. ZŠ Michalovce vykonaný 0. ročník memoriálu Jána Paľa v stolnom tenise. Po ukončení turnaja a odovzdaní vecných cien víťazom bolo v priestoroch konania súťaže aj spoločenské posedenie s občerstvením účastníkov v kruhu manželky a rodinných príslušníkov neb. Jána Paľa. Česť jeho pamiatke!
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam MO Dolný Kubín
Pondelok, 23 marec 2015

      Dňa 19.4.2015 o 9:00 hod. na strelnici v Hruštíne za spolupráce streleckého klubu Surfín Tvrdošín sa uskutoční strelecká súťaž v mierenej streľbe z veľkokalibrovej pištole "Memoriál Štefana Kuľkovského", na ktorú pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Štartovné je 8 €, v cene je 1x guláš, strieľa sa z vlastných zbraní + náboje min. kal. 7,65. Bližšie informácie na tel. čísle: 0903 955788 alebo 0903 967803.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Sobota, 07 marec 2015
      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu v LRS Kováčová. Termín 13.5. (streda) - 15.5.2015 (piatok), doprava vlastná.
     Pobyt začína obedom o 12:00 hod. dňa 13.5.2015 a končí raňajkami dňa 15.5.2015. Na ubytovanie sú k dispozícii 2-miestne izby. Poplatok za rekreačný pobyt je v zmysle platných predpisov ZVJS. Záujemcovia prihláste sa u JUDr. Igora Kráľa - mobil: 0907 548315 najneskôr do 20.4.2015.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Oznam Prezídia APVV - zákaz práce dôchodcom
Štvrtok, 20 november 2014

     Vážení členovia Asociácie policajtov vo výslužbe,
do Národnej rady SR bol doručený návrh poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
     Pri poslednom podobnom pokuse a tzv. zákaz práce dôchodcom, ktorý predkladala Vláda Slovenskej republiky bol takýto návrh nakoniec koncom mesiaca september 2014 stiahnutý nakoľko by nesplnil účel t.j. podstatné zníženie nezamestnanosti.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 27 október 2014

     Po zverejnení informácie, že Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na tzv. bezplatné cestovanie vlakmi určitými skupinami osôb, medzi ktoré boli zaradení aj dôchodcovia, Prezídium APVV reagovalo zaslaním listu nielen ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR p. Počiatekovi ale aj predsedovi vlády SR p. Ficovi. Tieto listy boli zaslané e-mailom v nedeľu a poštou v pondelok 27.10.2014. V listoch Prezídium upozorňuje na diskrimináciu výsluhových dôchodcov (ďalej len VD), nakoľko poberatelia dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia neboli do tejto skupiny zaradení (až na prípady, kedy VD dosiahol vek 62 rokov). Osobitne bola zdôraznená diskriminácia invalidných VD a poberateľov vdovských a vdoveckých VD. Prezídium APVV vzhľadom na uvedené v týchto listoch žiada rozšíriť okruh osôb v už schválenom návrhu podobne ako je to pri poberateľoch dôchodkov zo všeobecného systému. O ďalších prípadných krokoch v tejto kauze bude Prezídium APVV informovať priebežne na našej web stránke.

Prezídium APVV

 
IX. Kongres APVV
Sobota, 27 september 2014

      V dňoch 24.-26.9.2014 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už IX. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 39 z 44 miestnych organizácii združenia. Okrem nich sa na kongrese zúčastnili aj hostia (Zväz vojakov SR, MV SR - Sekcia personálnych a sociálnych činnosti a Odbor zdravotníctva, Klub príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a administrátor web stránky). V tomto roku sa na kongrese nezúčastnili zahraniční hostia, nakoľko tí sa zúčastnia zasadnutia nášho Prezídia (máj-jún 2015).

Celý článok...
 
Kúpeľná starostlivosť pre výsluhových dôchodcov
Nedeľa, 11 máj 2014

     Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Štvrtok, 2. apríl 2015

Dnes má meniny
Zita
Zajtra má meniny
Richard

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

© 2015 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk