PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
6 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 február 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.3.2017 je 5636.

 
Rozporové konanie staro dôchodcovia - informácia
Utorok, 21 marec 2017

     Informácia z účasti na prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. - staro dôchodcovia (mimorezortné pripomienkové konanie) zo dňa 17.3.2017. Celé znenie si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Valorizácia dôchodkov od roku 2018
Streda, 18 január 2017

     Sociálno-zdravotná komisia spracovala materiál k návrhom riešenia valorizácie dôchodkov od roku 2018. K materiálu je možné zasielať pripomienky, návrhy, stanoviská a podnety priamo predsedovi komisie na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Po vyhodnotení a zapracovaní výsledkov pripomienkovania bude materiál predložený na najbližšie zasadanie prezídia. Materiál si môžete pozrieť tu.

predseda SZK

 
Správa MO Nové Zámky
Utorok, 28 marec 2017

     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Nové Zámky v dňoch 13. až 17.3.2017 usporiadala dobrovoľné darovanie krvi.
     Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa uvedenej akcie zúčastnili a darovali kúsok seba tým, ktorí to potrebujú.
     ĎAKUJEM!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Dolný Kubín
Utorok, 28 marec 2017

      Dňa 23. apríla 2017 o 8:30 hod. na strelnici v Hruštíne, za spolupráce so Streleckým klubom SURFÍN Tvrdošín, sa uskutoční strelecká súťaž v mierenej streľbe z veľkokalibrovej pištole, na ktorú pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Strieľať sa bude z vlastnej pištole, vlastným strelivom (nie revolver), štartovné 8 €, v cene 1x guláš, občerstvenie formou bufetu. Informácie u Viliama Pšiteka na tel.: 0903 955788.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Oznam MO Galanta
Piatok, 24 marec 2017

      Priatelia APVV, aj tento rok máme možnosť zúčastniť sa vystúpenia Festivalu slovenských a českých heligonkárov. Vystúpenie sa uskutoční dňa 22. apríla 2017 o 15:00 hod. v Dome kultúry Sereď.

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Štvrtok, 23 marec 2017

      Dňa 19.3.2017 sa uskutočnila pietna spomienka a 2. ročník Memoriálu Jána Paľa za účasti členov MO APVV, príslušníkov RHCP Sobrance, kamarátov, priateľov, známych a rodiny nebohého plk. in memoriam JUDr. Jána Paľa, ktorý pred 15. rokmi spoločne s Jánom Mandičákom zbraňou v ruke vraha tragicky zahynul pri ochrane štátnej hranice v katastri obce Koromľa. Po vzdaní holdu a vykonaní pietnej spomienky za prítomnosti médií na mestskom cintoríne v Michalovciach, bol na jeho počesť v telocvični VII. ZŠ vykonaný 2. ročník stolnotenisového turnaja. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 06 marec 2017

      MO APVV Nové Zámky bola založená 2.2.2007. V tomto roku sme si pripomenuli 10. výročie nášho založenia. Pri tejto príležitosti boli na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 3.3.2017 v priestoroch reštaurácie Royal Nové Zámky, ocenení plaketou k 10. výročiu založenia našej MO APVV naši členovia.

Celý článok...
 
Oznam MO Poprad
Piatok, 03 marec 2017

       Oznamujeme našim členom, že v súlade so schváleným uznesením plánujeme dňa 24. mája 2017 od 9:00 hod. posedenie pri guláši pre členov našej MO APVV. Posedenie sa uskutoční v Rybárskom dome v Poprade-Veľkej. Bude poskytnuté občerstvenie - pivo a minerálka, desiata pred gulášom. Okrem toho bude prebiehať súťaž v streľbe zo vzduchovky. Bližšie informácie poskytne predsedníčka p. Pivovarníkova 0908 222033, môžete písať aj na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Prosím členov, aby nás informovali o účasti na akcii, aby sme vedeli zabezpečiť dostatok surovín na túto akciu.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad

 
Oznam MO Poprad
Piatok, 03 marec 2017

      Oznamujeme našim členom, že v súlade so schváleným uznesením plánujeme v dňoch 12. - 15. mája 2017 zájazd do Prahy. Ubytovanie je zabezpečené na ubytovni Väzenskej správy na Pankráci. Odchod z Popradu bude ráno 12.5.2017. Odchod z Prahy ráno 15.5.2017. Preprava sa uskutoční autobusom. Plánujeme pre Vás program. ubytovanie si hradí každý účastník sám, za cestovné sa bude doplácať malá suma. Bližšie informácie poskytne predsedníčka p. Pivovarníková 0908 222033, môžete písať aj na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Záujemcovia hláste sa, lebo o zájazd je veľký záujem.

Eva Pivovarníková
predsedníčka MO APVV Poprad

 
Správa MO Svidník
Streda, 01 marec 2017

      Dňa 24.2.2017 sa vo Svidníku uskutočnila členská schôdza MO APVV, na ktorej členovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2016 a taktiež schválili návrh úloh na rok 2017. Na schôdzi bol prítomný aj prezident APVV Judr. Hristo Gluškov, ktorý svojím vystúpením v diskusii podal veľa zaujímavých informácií, ktoré zaujali prítomných členov. Na členskej schôdzi boli odovzdané ocenenia členom MO APVV z príležitosti ich životného jubilea. Po ukončení členskej schôdze sa konalo spoločenské posednie. Fotografie z členskej schôdze si môžete pozrieť tu.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník

 
Pozvánka MO Ružomberok - Okolie
Utorok, 28 február 2017

      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: LRS Kováčová
Termín: 3.4.2017 (pondelok) - 5.4.2017 (streda)
Doprava: vlastná

Celý článok...
 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Pondelok, 07 november 2016

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady (Finančné riaditeľstvo SR) v tomto roku poukázali sumu 2573,59 € z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že tieto finančné prostriedky boli využité na podporu činnosti tých miestnych organizácii APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na XI. kongrese APVV.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Pondelok, 26 september 2016

      V dňoch 21.-23.9.2016 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44. miestnych organizácii združenia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

Celý článok...
 
Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu
Nedeľa, 18 september 2016

     Vážený pán prezident,
na základe splnomocnenií zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach voči rozhodnutiam Sociálne poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.
     Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočivajúcou aj v zrušení zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ........ Celý list si môžete prečítať tu.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Sobota, 20 august 2016

     Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu. Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. - 23.9.2016).

Prezídium APVV

 
Programové zameranie na roky 2016 - 2020
Štvrtok, 11 august 2016

     V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volib nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
     Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu tu.

JUDr. Hristo Gluškov
1. viceprezident APVV

 
Oznam prezídia APVV
Piatok, 15 júl 2016

     Prezídium APVV v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo MPSVaR SR v mene občianského združenia APVV zásadnú pripomienku k riešeniu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného systému v roku 2017 (návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Text listu si môžete pozrieť tu. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 a k návrh je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.

prezídium APVV

 
Správa prezidenta APVV
Štvrtok, 16 jún 2016
      Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Streda, 29. marec 2017

Dnes má meniny
Miroslav
Zajtra má meniny
Vieroslava

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk