PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
7 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 február 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.2.2017 je 5622.

 
Valorizácia dôchodkov od roku 2018
Streda, 18 január 2017

     Sociálno-zdravotná komisia spracovala materiál k návrhom riešenia valorizácie dôchodkov od roku 2018. K materiálu je možné zasielať pripomienky, návrhy, stanoviská a podnety priamo predsedovi komisie na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Po vyhodnotení a zapracovaní výsledkov pripomienkovania bude materiál predložený na najbližšie zasadanie prezídia. Materiál si môžete pozrieť tu.

predseda SZK

 
Pozvánka MO Bratislava II.
Utorok, 14 február 2017

       V zmysle čl. 7, ods. 2 Stanov APVV zvolávam na deň 2. marca 2017 o 17:00 hod. členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v objekte prízemia administratívnej budovy Poľnohospodárskeho družstva PRIEVOZ Domové role č. 69 "Jedáleň na Družstve". Bližšie informácie, plnú moc a mapku si môžete pozrieť tu.

JUDr. Martin Sitiar
predseda MO APVV Bratislava II.

Celý článok...
 
Pozvánka MO Čadca
Pondelok, 13 február 2017

      Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje svojím členom, že dňa 10. marca 2017 (piatok) od 16:00 hod. sa uskutoční v reštaurácii BESKYD v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca.

Program:

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Pondelok, 13 február 2017

      Dňa 11.2.2017 sa od 14:00 hod. konala členská schôdza MO APVV Michalovce spojená s posedením, na ktorej bralo účasť 47 z 84 členov MO APVV a dvaja hostia. Uznesenie na rok 2017, navrhnuté predsedníctvom MO APVV, bolo prijaté v plnom rozsahu.

Celý článok...
 
Oznam MO Bardejov
Štvrtok, 09 február 2017

      Predsedníctvo MO APVV Bardejov oznamuje, že členská schôdza sa bude konať 24. marca 2017 o 15:30 hod. v hoteli Šariš v Bardejove.

Anna Kaščáková
predsedníčka MO APVV Bardejov

 
Oznam MO Trenčín
Streda, 08 február 2017

     Predseda MO APVV Trenčín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. marca 2017 (piatok) o 17:00 hod. v reštauračnom zariadení Gastrocentrum pod Brezinou v Trenčíne.
     Na mieste bude prezentácia, výber členských príspevkov a prevzatie známky na rok 2017. Program rokovania bude prednesený na členskej schôdzi. V prípade neúčasti si zabezpečte zaplatenie členského príspevku a prevzatie známky v zmysle stanov APVV do konca marca 2017.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Oznam MO Rožňava
Sobota, 04 február 2017

      Predseda MO APVV Rožňava, v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV, zvoláva členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať 22. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch OR PZ v Rožňave, Janka Kráľa č. 1 (zasadačka).

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Senica
Streda, 01 február 2017

     Predseda MO APVV Senica v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 4. marca 2017 o 14:00 hod. v priestoroch Gastrocentrum Senica (vedľa Mestského úradu). Prezentácia a výber členských príspevkov na rok 2017 bude vykonaný od 14:00 hod. Program rokovania bude prednesený na členskej schôdzi.
     Teším sa na vašu účasť.

JUDr. Ján Štepanovský
predseda MO APVV Senica

 
Správa MO Košice
Sobota, 28 január 2017

      Dňa 26.1.2017 sa o 15:00 hod. konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 329 členov a 11 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach, magistrátu mesta Košice a ďalší).

Celý článok...
 
Oznam MO Svidník
Pondelok, 23 január 2017

      Predseda MO APVV Svidník oznamuje svojim členom, že dňa 24. februára 2017 o 15:00 hod. sa bude konať členská schôdza v reštauračnom zariadení Družba vo Svidníku s programom, ktorý bol členom zaslaný v pozvánke na členskú schôdzu. Zároveň bude zabezpečený predaj členských známok na rok 2017.
     Teším sa na stretnutie.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník

 
Oznam MO Martin
Pondelok, 16 január 2017

      Predsedníctvo MO APVV Martin pozýva všetkých členov 23. februára 2017 o 16:00 hod. na členskú schôdzu, ktorá bude v priestoroch reštaurácie Čierna pani v Martine. Predaj členských známok na rok 2017 začína o 14:30 hod.
Program:

Celý článok...
 
Pozvánka MO Ružomberok - Okolie
Piatok, 13 január 2017

      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV, zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2017 o 16:00 hod. v ANIMA CAFE Ružomberok.
Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Dolný Kubín
Streda, 11 január 2017

      Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa bude konať dňa 24. marca 2017 o 16:00 hod. (piatok) v reštaurácii Kopačka na Bysterci v Dolnom Kubíne. V čase od 16:00 do 16:30 hod. prezentácia a uhradenie členského príspevku 14,- € za rok 2017.
Program:

Celý článok...
 
Pozvánka MO Poprad
Utorok, 10 január 2017

      Pozývame všetkých členov MO APVV Poprad na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24. februára 2017 (piatok) o 14:00 hod. v zasadačke Hotela TATRA v Poprade na ul. Karpatskej.
Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava V
Pondelok, 09 január 2017

      Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 23. februára 2017 (štvrtok) od 17:00 hod. (prezentácia a uhradenie členských príspevkov bude od 15:30 - 16:45 hod.) v priestoroch DOPRASTAV SERVICES s.r.o., Košická 52, Bratislava v zariadení Doprastav a.s..
Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Topoľčany
Sobota, 07 január 2017

      Predseda MO APVV Topoľčany oznamuje členom MO APVV, že členská schôdza miestnej organizácie sa bude konať dňa 3. marca 2017 o 16:00 hod. na internáte Obchodného učilisťa, ul. Československej armády v Topoľčanoch.

Celý článok...
 
Oznam MO Nitra
Streda, 04 január 2017

      Dňa 4. marca 2017 o 14:00 hod. sa v kultúrnom dome v Nitrianskych Hrnčiarovciach koná členská schôdza MO APVV Nitra. Žiadam jej členov o plnú účasť, keďže sa budú konať voľby do predsedníctva. Navrhnite zo svojho stredu vhodných kanditátov, pretože niekoľko súčasných členov predsedníctva sa vzdáva svojich funkcií a to vrátane predsedu a finančného hospodára. Navrhnutých členov, ktorí aj súhlasia so svojim vymenovaním, nahláste predsedovi JUDr. Ivanovi Urbanovi na mobil 0903 382211 a to do 19.2.2017.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra

 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 19 december 2016

      Predseda MO APVV Nové Zámky zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 3. marca 2017 (piatok) so začiatkom o 16:00 hod. v Nových Zámkoch v priestoroch reštaurácie ROYAL na ul. T. G. Masaryka.
Program schôdze:

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Štvrtok, 23. február 2017

Dnes má meniny
Roman a Romana
Zajtra má meniny
Matej

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk