PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
5 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 február 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 30.6.2017 je 5620.

 
Výzva prezídia APVV
Piatok, 07 júl 2017

Podporte hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe k
návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je aj návrh
na valorizáciu dôchodkov od roku 2018

     Prezídium APVV uplatnilo hromadnú pripomienku k návrhu návrh novely zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je riešiť aj valorizáciu dôchodkov od roku 2018, ktorú Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 30. júna 2017 do mimorezortného pripomienkového konania.

Celý článok...
 
Oznam prezídia APVV
Utorok, 13 jún 2017

     Prezídium APVV pripravilo na rokovanie XII. kongresu návrh na zmenu a doplnenie našich stanov a rokovacieho poriadku. Návrhy na zmenu a doplnenie sú vyznačené červenou farbou, resp. prečiarknutím pôvodného textu. Svoje návrhy a pripomienky zasielajte priamo predsedovi právnej komisie na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Materiál si môžete pozrieť tu: stanovy na pripomienkovanie, rokovací poriadok na pripomienkovanie.

Prezídium APVV

 
Oznam MO Nové Zámky
Streda, 19 júl 2017

      Predsednícvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2017 pozýva svojich členov ako aj ich rodinných príslušníkov a našich sympatizantov na rodinnú grilovačku, ktorá sa uskutoční dňa 23. septembra 2017 so začiatkom od 11:00 h v priestoroch Poľovníckej chaty v obci Komjatice. Príďte sa zabaviť v kruhu priateľov, povinnosť je len jedna - prineste si so sebou dobrú náladu !!!. Celú pozvánku si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Nové Zámky
Piatok, 14 júl 2017

      Predseda MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2017 ako i na žiadosť Národnej transfúznej stanice v Nových Zámkoch, usporiadal od 20. do 30. júna 2017 dobrovoľné darovanie krvi.
     Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí túto drahocennú tekutinu boli darovať pre tých, ktorí to potrebujú.
     ĎAKUJEM!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Informácia prezídia APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe v súvislosti so zverejnenou Predbežnou informáciou k návrhu MPSVaR SR na valorizáciu dôchodkov od roku 2018 (Slov-lex) uplatnila v ustanovenej lehote pripomienku verejnosti, ktorú pripravila naša SZK v tomto znení:

Celý článok...
 
Správa Prezídia APVV
Pondelok, 10 júl 2017

     V utorok 4.7.2017 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí VI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Rožňava. Akcia sa konala v areáli kultúrneho strediska v obci Vlachovo, okr. Rožňava. V krásnom prostredí a za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Rožňava a starostu obce Ing. Petra Pakesa. Už od začiatku súťaže (10:00 h) bolo zabezpečené občerstvenie, napr. chutné spišské párky, alko, nealko, pivo a káva.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Piatok, 07 júl 2017

      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov, organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: Zakopané - Poľsko
Termín: 31.8.2017 (štvrtok) - 3.9.2017 (nedeľa)
Doprava: vlastná

Celý článok...
 
Správa MO Komárno
Pondelok, 03 júl 2017

      IV. ročník Krajského kola Nitrianského kraja vo varení guláša organizovala MO APVV Komárno s finančnou podporou Prezídia APVV. Podujatie sa konalo v objekte strelnice poľovníckeho zruženia Iža. I keď nám počasie veľmi neprialo, celý deň fúkal silný vietor, nálada medzi prítomnými bola výborná.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 03 júl 2017
      MO APVV Ružomberok - Okolie usporiadala spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Zároveň sa konal aj tenisový turnaj o "Pohár predsedu APVV". Všetci sme si pochutnali na dobrom guláši, porozprávali, zabavili a posedeli pri dobrom pivečku a veru aj zaspievali.
     Tieto dve akcie boli vydarené, nakoľko sa nás stretlo v dosť veľkom počte a aj počasie nám prialo.
     Teším sa z toho, že sa stretávame a že členovia sú spokojní a už sa tešia na ďalšie stretnutia. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Správa prezídia APVV
Piatok, 30 jún 2017

     Vo štvrtok 29.6.2017 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí III. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Poprad. Akcia sa konala v areáli komplexu Rybársky dom v Poprade. V krásnom prostredí a za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Poprad. Už od začiatku súťaže (10:00 h) bolo zabezpečené občerstvenie, napr. chutné spišské párky, alko, nealko, pivo a káva.

Celý článok...
 
Správa MO Michalovce
Štvrtok, 29 jún 2017

       Na základe pozvania riaditeľa OR PZ v Trebišove brala dňa 23.6.2017 časť členov MO APVV Michalovce účasť na jeho športovom dni vo futbale, streľbe zo vzduchovky a príprave policajných gulášov. Prežili sme pekný deň v kruhu činných i vyslúžilých policajtov a v súťaži sme získali diplom za "najmäsitejší" policajný guláš. Riaditeľ a jeho zástupca od nás na pamiatku obdržali šálky s logom APVV. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam 1. viceprezidenta APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     V dňoch 3. a 4. mája 2017 zasadalo prezídium APVV, ktoré okrem iného rokovalo aj o likvidácii písomnosti uložených v archíve. 1. viceprezident informoval prezídium o tom, že po vykonanej skartácií písomnosti zostali voľné dve použiteľné oceľové skrine, ktoré boli zakúpené 12.4.2012 za 237,48 EUR (1 ks). Prezídium po zvážení rozhodlo, že skrine sa môžu odpredať za zostatkovú odpisovú hodnotu, čo je 39,58 € za kus.
     Vyzývame našich členov, aby svoj záujem o kúpu si uplatnili najneskôr do 31.5.2017 priamo u 1. viceprezidenta. Skrine sú umiestnené v Bratislave a ich prevoz si záujemca zabezpečí na vlastné náklady.

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV

 
Informácia prezídia APVV
Piatok, 12 máj 2017

     Dňa 3. a 4. mája 2017 sa konalo už III. zasadanie prezídia. Okrem iných dôležitých otázok prezídium schválilo aj interné predpisy, ktoré upravujú postup pri činnostiach súvisiacich napr. s vydávaním členských preukzaov, preregistráciou členov, ukončením členstva, vedením administratívnej agendy a ďalšie (smernice sú zverejnené na web stránke - Na stiahnutie, Smernice) tak, ako bolo uložené na XI. kongrese.
     Okrem toho pripravilo aj návrh na zmenu a doplnenie Smernice o hospodárení a návrh Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku. Tieto smernice budú predmetom rokovania najbližšieho kongresu a sú zverejnené na web stránke (Na stiahnutie, Smernice) za účelom možnosti ich pripomienkovania každým členom.

Prezídium APVV

 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 28 november 2016

     Vzhľadom na aktivity Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti riešenia kompenzácie rozdielov v úrovni starobných dôcodkov priznaných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných po tomto dni, sme dňa 28. novembra 2016 doručili generálnemu riaditeľovi Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR stanovisko nášho občianskeho združenia k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov k novému výpočtu sumy starobného dôchodku staro dôchodcov, ktorý bol priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 (Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zverejnená Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pripomienkového konania dňa 18. novembra 2016 na www.slov-lex.sk). Text listu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Pondelok, 07 november 2016

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady (Finančné riaditeľstvo SR) v tomto roku poukázali sumu 2573,59 € z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že tieto finančné prostriedky boli využité na podporu činnosti tých miestnych organizácii APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na XI. kongrese APVV.

Celý článok...
 
Správa prezídia APVV
Pondelok, 26 september 2016

      V dňoch 21.-23.9.2016 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44. miestnych organizácii združenia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

Celý článok...
 
Informácia o zmene právnej úpravy a odvolacieho orgánu
Nedeľa, 18 september 2016

     Vážený pán prezident,
na základe splnomocnenií zastupujem množinu členov vášho združenia v súdnych konaniach o odvolaniach voči rozhodnutiam Sociálne poisťovne vo veciach starobných dôchodkov.
     Vzhľadom na spoluprácu a potrebu informovanosti členov Vášho združenia by som Vás chcel upozorniť na zmeny súvisiace s rekodifikáciou civilného súdneho procesu spočivajúcou aj v zrušení zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ........ Celý list si môžete prečítať tu.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Sobota, 20 august 2016

     Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu. Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. - 23.9.2016).

Prezídium APVV

 
Programové zameranie na roky 2016 - 2020
Štvrtok, 11 august 2016

     V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volib nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
     Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu tu.

JUDr. Hristo Gluškov
1. viceprezident APVV

 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Nedeľa, 23. júl 2017

Dnes má meniny
Oľga
Zajtra má meniny
Vladimír

Aktuálny čas

Počítadlo návštev

TOPlist

Počasie

Kurzy valút

© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk