PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
3 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.8.2016 je 5670.

 
Správa MO Topoľčany
Štvrtok, 25 august 2016

      Dňa 19.8.2016 zorganizovalo predsedníctvo MO APVV Topoľčany pre svojich členov spoločensko - športové stretnutie na chate nášho člena Jozefa Grmana. V peknom prírodnom prostredí pri vodnej nádrži členovia strávili celý deň. K dobrej pohode a družným debatám prispeli domáce klobásky, výborný guláš a samozrejme aj niečo ostrejšie na ľahšie myšleinky a o to ťažšie nohy. Svojou návštevou nás potešil aj riaditeľ OR PZ Topoľčany plk.Ing.Dušan Páleník a jeho zástupca plk.Mgr.Roman Gaťár. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Oznam Prezídia APVV
Sobota, 20 august 2016

     Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňa 17.8.2016 na svojom rokovaní schválila návrh doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. tak, ako bol predložený MPSVaR (minimálna hranica 2% a bez zmeny v zákone 328/2002 Z.z.), prezídium APVV zaslalo v mene občianskeho združenia listy priamo predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci. Text listu si môžete pozrieť tu. Návrh doplnenia zákona bude na programe 8. rokovania NR SR (6. - 23.9.2016).

Prezídium APVV

 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 15 august 2016

      MO APVV Nové Zámky v súlade s programom práce MO APVV Nové Zámky na rok 2016 organizuje pre členov MO APVV Nové Zámky a ich rodinných príslušníkov GRILOVAČKU, ktorá sa bude konať 24. septembra 2016 na futbalovom ihrisku v obci Komjatice so začiatkom o 12:00 hod.. Člen MO APVV Nové Zámky a jeho partner zdarma, ďalší rodinný príslušník za poplatok 5,- EUR. Svoju účasť je potrebné nahlásiť do 18.9.2016 u p. Jolany Kováčovej, mobil: 0903 670422, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Piatok, 12 august 2016

      MO APVV Ružomberok - okolie organizuje pre svojich členov rekreáciu v Zakopanom a upresňuje program:
Rekreácia v Zakopanom v dňoch od 31.8. - 2.9.2016.

Pokyny pre účastníkov:

Celý článok...
 
Programové zameranie na roky 2016 - 2020
Štvrtok, 11 august 2016

     V tomto roku končí po 4 rokoch v APVV tretie volebné obdobie prezídia. Na XI. kongrese (21.-23.9.2016) bude okrem volib nového prezídia potrebné prerokovať a schváliť aj materiál, ktorý určí stratégiu smerovania nášho občianskeho združenia na ďalšie 4 roky. Materiál bol po spracovaní zaslaný na pripomienkovanie všetkým navrhnutým kandidátom na členov nášho prezídia. Po jeho doplnení a úprave ho predkladáme ako návrh na diskusiu, pripomienkovanie a zaujatie stanovísk, ktoré je možné zasielať priamo na e-mail adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 12.9.2016. Návrh materiálu bol zaslaný aj všetkým predsedom našich miestnych organizácii na ich e-mail adresy.
     Ide o otvorený materiál, ktorý bude po zapracovaní zaslaných pripomienok a návrhov na doplnenie predložený na rokovanie XI. kongresu. Návrh materiálu tu.

JUDr. Hristo Gluškov
1. viceprezident APVV

 
Pozvánka Prezidenta APVV
Utorok, 09 august 2016

 P O Z V Á N K A     

V súlade so Stanovami APVV zvolávam riadne zasadnutie XI. Kongresu APVV, ktorý sa bude konať v dňoch 21. - 23. septembra 2016 v Hoteli "AGRO", Veľká Lomnica.

Časový harmonogram konania kongresu:

Celý článok...
 
Oznam MO Pezinok
Pondelok, 01 august 2016

      MO APVV v Pezinku oznamuje svojim členom, že dňa 3. septembra 2016 sa bude konať tradičné spoločenské posedenie pri varení gulášu pri Vodnom mlyne v Jelke. Začiatok akcie od 9:00 hod., podávanie gulášu cca 13:30 hod., ukončenie akcie cca 18:00 hod.. Všetci členovia sú srdečne pozvaní a vítaní. Svoju účasť nahláste do 31.8.2016 na mobil 0905 930263 alebo 0904 651819.

Karol Miškolci
predseda MO APVV Pezinok

 
Oznam prezídia APVV
Piatok, 15 júl 2016

     Prezídium APVV v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo MPSVaR SR v mene občianského združenia APVV zásadnú pripomienku k riešeniu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného systému v roku 2017 (návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Text listu si môžete pozrieť tu. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 21.7.2016 a k návrh je možné zasielať pripomienky aj verejnosťou, napr. aj na www.slov-lex.sk/domov, alebo písomne priamo predkladateľovi návrhu zákona MPSVaR SR.

prezídium APVV

 
Informácia prezídia a MO Moldava nad Bodvou
Sobota, 09 júl 2016

      V piatok 8.7.2016 sa uskutočnil pod záštiotu Prezídia APVV už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. V tomto roku bola spoluorganizátorom MO APVV Moldava nad Bodvou. Akcia sa konala v peknom prostredí v športovom centre na okraji mesta Moldava nad Bodvou. V krásnom prostredí a za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV. Už od začiatku súťaže (12:00 hod.) bolo zabezpečené občerstvenie, napr. pečené klobásky, chutné koláče atď.

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Sobota, 09 júl 2016

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových Zámkoch v dňoch 27.6.2016 až 1.7.2016 zorganizovalo dobrovoľné darovanie krvi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a darovali krv. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Informácia prezídia a MO Stará Ľubovňa
Pondelok, 04 júl 2016

      V piatok 1.7.2016 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí II. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Stará Ľubovňa (víťaz predchádzajúceho ročníka). Akcia sa konala v areáli komplexu Ečko Bar v Starej Ľubovni.

Celý článok...
 
Správa prezidenta APVV
Štvrtok, 16 jún 2016
      Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Správa Prezídia APVV
Pondelok, 30 máj 2016

      V dňoch 20.-21.5.2016 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 11 a schváleným Plánom činnosti prezídia, konalo 2. zasadanie prezídia APVV  po X. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia prezídia APVV (okrem JUDr. Mizeríka), tiež Ing. Bizub - sekretár, Ing. Milán - preseda revíznej komisie, Ing. Klenko - pokladník a Bruno Jendrál - administrátor web stránky APVV.

Celý článok...
 
Oznam Sociálno-zdravotnej komisie - zvyšovanie dôchodkov
Pondelok, 02 máj 2016

     Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len "SKZ"), vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov, pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.
     Materiál je, za účelom možnosti jeho pripomienkovania, zverejnený na tejto web stránke (Hlavné menu, Soc.-zdrav. komisia, Valorizácia dôchodkov). Svoje pripomienky, stanoviská, podnety, prípadne návrhy na zmeny môžete zasielať do 13. mája 2016 na e-mail adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , alebo zverejniť v Knihe návštev na web stránke.

Sociálno-zdravotná komisia
Prezídia APVV

 
Oznam sociálno-zdravotnej komisie
Pondelok, 04 apríl 2016

SZK - priznávanie starobných dôchodkov

     Sociálna poisťovňa začala po roku 2013 priznávať starobné dôchodky poberateľom výsluhových dôchodkov (zákon č.328/2002 Z.z.) z dôvodu zvýhodnenia vyplývajúceho z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcií. Zamietala však priznanie starobných dôchodkov v prípadoch, kedy poberateľ výsluhového dôchodku nemal požadovaný počet rokov vo zvýhodnených kategóriách (min. 15 rokov, prípadne iba v III. kategórii), splnil podmienku dôchodkového veku (62 rokov) ale nesplnil podmienku 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme (mimo výkonu služby).

Celý článok...
 
Oznam Prezídia Policajného zboru
Štvrtok, 10 marec 2016

Oznámenie o voľnom tabuľkovom mieste
na odbore ochrany objektov P PZ

Funkcia: pracovník ochrany OOO P PZ
Počet voľných miest: 6
Platová trieda: 3
Platový stupeň: 12
Kvalifikačný predpoklad: stredoškolské vzdelanie

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Sobota, 21 november 2015

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady v minulom roku poukázali sumu 2078,40 € z 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že ich finančné prostriedky boli využité na podporu činností tých miestnych organizácií APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na X. kongrese APVV.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Štvrtok, 12 november 2015

     Naše občianske združenie má v súčasnosti v rámci SR 44 miestnych organizácii, v ktorých je viac ako 5600 členov. Takýto počet osôb si vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť nielen vedeniu ale aj využívaniu evidencií, napr. zasielaní blahoprianí pri jubilejných výročiach narodenín, mesačnom zverejňovaní oslávencov na našej web stránke atď. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti a tiež s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa všeobecne záväzných predpisov, bola v APVV vytvorená aj jednotná evidencia členov v elektronickej forme (OFFICE - Excel).

Celý článok...
 
Novozaložená Univerzita tretieho veku Akadémie PZ v Bratislave
Streda, 21 október 2015

      Univerzita tretieho veku vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 8.10.2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Piatok, 02 október 2015

Zákaz práce dôchodcom

     Ako sme zverejnili na web stránke, Prezídium dňa 8.9.2015 zaslalo list priamo predsedovi NR SR k návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene ... ("zákaz práce dôchodcom").

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Sobota, 27. august 2016

Dnes má meniny
Silvia
Zajtra má meniny
Augustín

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2016 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk