PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

ReklamaPríhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
1 Hosť
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.12.2014 je 5634.

 
Správa MO Košice
Štvrtok, 18 december 2014

     Dňa 15.12.2014 prijal na magistráte primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH predsedu Miestnej organizácie APVV Košice. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií súvisiaca s postavením dôchodcov v meste Košice a činnosťou a aktivitami APVV v rámci Slovenskej republiky a osobitne miestnej organizácie a tiež možnosťami výsluhových dôchodcov využívať "výhody" starobných dôchodcov.

Celý článok...
 
Novoročné prianie APVV
Streda, 17 december 2014

 Vážené kolegyne a kolegovia, priatelia,
členovia Asociácie policajtov vo výslužbe,
členovia Zväzu Vojakov SR,
kolegyne a kolegovia v činnej službe v Policajnom zbore SR a MV SR,
členovia spolupracujúcich organizácii.
     Dovoľte mi, aby som Vám a Vašim najbližším touto cestou poprial šťastné a veselé Vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti v kruhu Vašich najbližších a Vašich priateľov a tým čo pracujú, veľa pracovných úspechov.
     Ďakujem Vám všetkým touto cestou za Vašu celoročnú prácu, pomoc a podporu pri obhajovaní našich sociálnych práv a istôt vo vrcholných orgánoch štátnej správy v roku 2014.
     Zároveň touto cestou úprimne ďakujem Zväzu vojakov Slovenskej republiky za neoceniteľnú spoluprácu pri riešení spoločných úloh a Vám všetkým, ktorí s nami spolupracujete za Vašu trvalú podporu a pomoc.
     Oceňujem každodennú obetavú prácu členov Prezídia APVV a predsedov Miestnych organizácii APVV, členov predsedníctiev MO APVV a všetkých aktívnych členov APVV a ďakujem im.
     Oceňujem mimoriadne ústretový a ľudský prístup vedenia Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a Odboru zdravotného zabezpečenia MV SR pri riešení problémov členov APVV a touto cestou im srdečne ďakujem.
     Pevne verím, že sa v zdraví budeme naďalej stretávať aj v budúcom roku a vyslovujem presvedčenie, že naša vzájomná spolupráca sa bude naďalej prehlbovať.

Ing. Eduard Pokorný
prezident Asociácie policajtov vo výslužbe

 
Oznam MO Žilina
Utorok, 16 december 2014

      Predseda MO APVV Žilina zvoláva v súlade s čl. 2 ods. 6 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 30. januára 2015 o 15:00 hod. v priestoroch hotela Slovakia, Námestie Ľudovíta Štúra 2, Žilina.
Program:

Celý článok...
 
Ples MO Moldava nad Bodvou
Štvrtok, 11 december 2014

      MO APVV Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na I. Ples APVV, ktorý sa uskutoční dňa 16.1.2015 od 19:00 hod. v Hoteli Bodva v Moldave nad Bodvou, ul. Školská 5. Vstupné s konzumným je 22 eur na osobu.

Celý článok...
 
Oznam MO Michalovce
Štvrtok, 04 december 2014

      Predsedníctvo MO APVV Michalovce týmto pozýva všetkých členov miestnej organizácie na Vianočnú kapustnicu. Posedenie sa uskutoční v sobotu 20. decembra 2014 od 14:00 hod. v obci Svätá Mária, cukráreň Ján Nagy.
     Prihlásiť sa je možné do pondelka 15.12.2014 u predsedu JUDr. Juraja Pidu.
     Predsedníctvo sa teší na Vašu účasť.

JUDr. Juraj Pida
predseda MO APVV Michalovce

 
Pozvánka MO Bratislava V
Utorok, 02 december 2014

      Predseda MO APVV Bratislava V zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční 15. januára 2015 (štvrtok) od 16:00 hod. v priestoroch DOPRASTAV SERVICES s.r.o., Košická 52, Bratislava v zariadení Doprastav a.s.
Program:

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Utorok, 02 december 2014

 Ružomberok spomína na obete vojnových konfliktov.

     Zástupcovia Zväzu vojakov Slovenskej republiky - Klubu posádky Ružomberok, Asociácie policajtov vo výslužbe v Ružomberok - Okolie v spolupráci s MsU Ružomberok a zástupcami cirkví v Ružomberku, si dňa 11.11.2014 uctili pamiatku všetkých vojnových veteránov a nevinných obetí ozbrojených konfliktov vo svete.

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Utorok, 25 november 2014

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojim členom, že v súlade s Plánom činnosti schváleného na členskej schôdzi organizuje II. Ples policajtov vo výslužbe Bratislava mesto a okolie dňa 6. februára 2015 o 18:00 hod. v miestnom Dome kultúry v obci Tomašov. Na základe zvýšeného záujmu, poznatkov a reakcii účastníkov na I. Plese policajtov vo výskužbe Bratislava mesto a okolie, predsedníctvo zabezpečí zaslanie pozvánky na kontaktnú adresu každému členovi našej organizácie.

Celý článok...
 
Poďakovanie MO Bratislava mesto a okolie
Utorok, 25 november 2014

      V roku 2014 predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie zorganizovalo 2 akcie pre členov našej organizácie.
     V mene predsedníctva by som chcel vysloviť poďakovanie sa všetkým zúčastneným členom za aktívnu účasť na akcii v poľovníckej chate v Jelke konanej dňa 12.7.2014, kde sa zúčastnilo 110 ľudí. Na príprave sa podieľali viacerí členovia a zvlášť by som chcel poďakovať členom - Ladislavovi Tengerimu, Štefanovi Kolenčíkovi a celému výboru, ktorí zabezpečili chatu a organizáciu celého podujatia. V malebnej prírode za slnečného počasia v zátoke malého Dunaja pri historickom vodnom kolovom mlyne všetci zúčastnení vyjadrili s priebebom akcie spokojnosť, dobre sa zabavili pri živej hudbe, celý deň relaxovali pri dobrom jedle a maškrtách napečených našimi členkami.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV - zákaz práce dôchodcom
Štvrtok, 20 november 2014

     Vážení členovia Asociácie policajtov vo výslužbe,
do Národnej rady SR bol doručený návrh poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
     Pri poslednom podobnom pokuse a tzv. zákaz práce dôchodcom, ktorý predkladala Vláda Slovenskej republiky bol takýto návrh nakoniec koncom mesiaca september 2014 stiahnutý nakoľko by nesplnil účel t.j. podstatné zníženie nezamestnanosti.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 27 október 2014

     Po zverejnení informácie, že Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na tzv. bezplatné cestovanie vlakmi určitými skupinami osôb, medzi ktoré boli zaradení aj dôchodcovia, Prezídium APVV reagovalo zaslaním listu nielen ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR p. Počiatekovi ale aj predsedovi vlády SR p. Ficovi. Tieto listy boli zaslané e-mailom v nedeľu a poštou v pondelok 27.10.2014. V listoch Prezídium upozorňuje na diskrimináciu výsluhových dôchodcov (ďalej len VD), nakoľko poberatelia dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia neboli do tejto skupiny zaradení (až na prípady, kedy VD dosiahol vek 62 rokov). Osobitne bola zdôraznená diskriminácia invalidných VD a poberateľov vdovských a vdoveckých VD. Prezídium APVV vzhľadom na uvedené v týchto listoch žiada rozšíriť okruh osôb v už schválenom návrhu podobne ako je to pri poberateľoch dôchodkov zo všeobecného systému. O ďalších prípadných krokoch v tejto kauze bude Prezídium APVV informovať priebežne na našej web stránke.

Prezídium APVV

 
IX. Kongres APVV
Sobota, 27 september 2014

      V dňoch 24.-26.9.2014 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už IX. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 39 z 44 miestnych organizácii združenia. Okrem nich sa na kongrese zúčastnili aj hostia (Zväz vojakov SR, MV SR - Sekcia personálnych a sociálnych činnosti a Odbor zdravotníctva, Klub príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a administrátor web stránky). V tomto roku sa na kongrese nezúčastnili zahraniční hostia, nakoľko tí sa zúčastnia zasadnutia nášho Prezídia (máj-jún 2015).

Celý článok...
 
Kúpeľná starostlivosť pre výsluhových dôchodcov
Nedeľa, 11 máj 2014

     Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Piatok, 13 jún 2014

Rokovanie so ZV SR

     Na základe Dohody o spolupráci uzavretej medzi Asociáciou policajtov vo výslužbe a Zväzom vojakov SR sa zástupcovia týchto občianskych združení stretli na spoločnom rokovaní dňa 16. mája 2014 v Trenčíne. Za APVV sa rokovania zúčastnili prezident Ing. Pokorný a viceprezidenti JUDr. Gluškov a Ing. Čarnogurský. Za Zväz vojakov SR prezident plk.vv.Ing. Švec, výkonný tajomník pplk.vv. Košík a predseda Klubu ZV SR Trenčín Ing. Forgáč.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 09 jún 2014
       V dňoch 5.-6.6.2014 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 12 a schváleným Plánom činnosti Prezídia konalo 2. zasadanie Prezídia APVV po VIII. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia Prezídia APVV a Ing. Bizub - sekretár, ing. Milán - predseda revíznej komisie a Ing. Klenko - pokladník.
     Hlavným cieľom bolo vyhodnotiť plnenie úloh prijatých na VIII. kongrese, z plánu činnosti Prezídia medzi VIII. a IX. kongresom, stav hospodárenia a členskej základne, účasť členov Prezídia na zjazde Veterán police ČR, príprava konania IX. kongresu a zabezpečenie činnosti APVV do konania kongresu.
Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Pondelok, 22. december 2014

Dnes má meniny
Adela
Zajtra má meniny
Nadežda

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

© 2014 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk