PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.6.2016 je 5642.

 
Správa MO Bratislava II.
Utorok, 28 jún 2016

      Opäť sme bodovali.

     V prekrásnom prostredí malebnej obce Dolná Poruba, ideálnom počasí, sa v sobotu 25.6.2016 uskutočnil už šiesty ročník súťaže vo varení guláša o cenu starostu obce.
     Aj tento ročník, dodržiac dlhoročú tradíciu, sa súťaže zúčastnili členovia MO APVV Bratislava II., aby v podstate obhájili vlanajšie pódiové umiestnenie a potvrdili od návštevníkov súťaže, punc jedného z najlepších gulášov súťaže.

Celý článok...
 
Správa MO Prievidza
Pondelok, 27 jún 2016

      MO APVV Prievidza zorganizovala pre svojich členov posedenie pri živanskej, ktoré sa uskutočnilo v deň letného slnovratu 24.6.2016 na futbalovom štadióne v Bojniciach - Dubnici. Zo 109 členov sa na akcii zúčastnilo 56 členov. Nádherné počasie, chutné občerstvenie a dobrá nálada, to boli atribúty, ktoré sa podpísali pod túto vydarenú akciu.
     Veľká vďaka patrí našim kolegom: Miroslavovi Oršulovi, ktorý pre účastníkov akcie zabezpečil vynikajúcu živánsku a Mgr. Miroslavovi Pavcovi, ktorý akciu podporil sponzorsky.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 
Správa MO Michalovce
Pondelok, 27 jún 2016

      Na základe pozvania na športový deň riaditeľa OR PZ Trebišov v rekreačnom stredisku Hatfa vo Viničkách, zobralo dňa 24.6.2016 účasť 12 členov a jeden kandidát MO APVV Michalovce. Naše trojčlenné družstvo, ktoré onedlho bude obhajovať v Moldave nad Bodvou svoje dvojnásobné víťazstvo v rámci košického kraja, súťažilo vo varení gulášov a získalo diplom za najlepší z Michaloviec policajný guľáš.

Celý článok...
 
Správa MO Košice
Utorok, 21 jún 2016

 Oslavy Dňa polície a súťaž vo varení guláša

     Dňa 16.6.2016 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajtného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, zdravotného strediska nemocnice sv. Michala, ŠKP v Košiciach, policajného pridelenca v Maďarsku a bývalého riaditeľa KR PZ v Košiciach, viceprimátora mesta Košice a ´dalších. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili, resp. oslávia okrúhle životné jubileá, t.j. 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73 až 90, ktoré v tomto roku oslávi najstarší člen p. Andrej Ferko. Akcie sa zúčastnilo 98 členov a 14 hostí.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 20 jún 2016

       MO APVV Ružomberok - Okolie usporiadala tenisový turnaj pre svojich členov. Toto podujatie bolo vopred uvedené v pláne činnosti na rok 2016. Výbor na schôdzach sa podrobne zaoberal prípravou akcie, určil zodpovednosť za konkrétne úlohy, ako aj za celkový priebeh. Záväzne sa prihlásilo 8 záujemcov. Hralo sa podľa tenisových pravidiel.

Celý článok...
 
Správa prezidenta APVV
Štvrtok, 16 jún 2016
      Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.

Ing. Eduard Pokorný
prezident APVV

 
Oznam MO Nové Zámky
Streda, 15 jún 2016

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových Zámkoch organizuje v dňoch 27.6.2016 až 1.7.2016 od 7:00 hod. každý deň Kvapku krvi MO APVV Nové Zámky. Dobrovoľný odber krvi sa uskutoční v Národnej transfúznej stanici NsP v Nových Zámkoch na ul. Slovenskej.

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 13 jún 2016

      Dňa 11.6.2016 sa naše družstvo MO APVV v zložení Ján Galbavý, Ľudovít Benda, JUDr. Stanislav Polaček, Dr. Ľudovít Galbavý zúčastnilo gastro súťaže Beťarský kotlík v obci Zemné, okr. Nové Zámky. Reprezentovali našu MO APVV za čo im patrí naše poďakovanie. V konkurencii 27 družstiev z Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Poľska a Slovenska sa nestratili a preukázali ich kuchárske schopnosti. Zároveň ďakujem aj členom našej MO, ktorí prišli naše družstvo podporiť. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Galanta
Piatok, 10 jún 2016

       Priatelia APVV.
Dňa 4.-5.6.2016 sa konalo v objekte Relax Veľké Úľany dvojdňové veľké spoločenské stretnutie členov asociácie policajtov vo výslužbe spoločne s rodinnými príslušníkmi ako aj ich priateľov. Pozvaní boli aj kolegovia z Únie vojnových veteránov Trnava.

Celý článok...
 
Správa MO Rimavská Sobota
Štvrtok, 09 jún 2016

      Dňa 28.5.2016 MO APVV Rimavská Sobota organizovala pre svojich členov a ich manželky spoločenskú akciu "MAJÁLES". Akcie sa zúčastnilo i 20 členov z družobnej organizácie RENYUBE z Maďarskej republiky. Účastníci akcie vyjadrili spokojnosť s občerstvením ako aj hudobnou produkcoiu. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Správa MO Nové Zámky
Pondelok, 06 jún 2016

      MO APVV Nové Zámky dňa 4.6.2016 v parku v obci Čechy okr. Nové Zámky zorganizovala už 5. ročník súťaže vov arení gulášu. Súťažiaci mali za úlohu uvariť v stanovenom čase najmenej 10 litrov gulášu s ľubovolného mäsa. Súťaže sa zúčastnilo 8 trojčlenných družstiev zložených z členov našej MO. Celkovým víťazom sa stalo družstvo GALMIX v zložení: Ján Galbavý, Ľudovít Benda a JUDr. Stanislav Polaček, ktorí prevzali aj putovný pohár.

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Piatok, 03 jún 2016

      V súlade s plánom činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2016 oznamuje svojim členom, že dňa 2. júla 2016 o 12:00 hod. organizuje posedenie pri guláši na poľovníckej chate v obci JELKA, na ktoré srdečne pozýva všetkých svojich členov aj s rodinami. Pre všetkých je zabezpečená aj prehliadka historického vodného mlyna.

Celý článok...
 
Správa MO Žilina
Piatok, 03 jún 2016

      Dňa 28.5.2016 sa konalo posedenie pri guláši v priestoroch pohostinstva "Pri červenom kríži" v Žiline, ul. Moyzesova č.38. Zúčastnilo sa 35 členov MO APVV Žilina. Bola priateľská atmosféra. Guláš sa celkom vydaril, počasie nám vyšlo. Šéfkuchár Mgr. Ján Sagan, ktorému sa týmto chcem  veľmi poďakovať. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Milan Jarina
predseda MO APVV žilina

 
Správa Prezídia APVV
Pondelok, 30 máj 2016

      V dňoch 20.-21.5.2016 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 11 a schváleným Plánom činnosti prezídia, konalo 2. zasadanie prezídia APVV  po X. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia prezídia APVV (okrem JUDr. Mizeríka), tiež Ing. Bizub - sekretár, Ing. Milán - preseda revíznej komisie, Ing. Klenko - pokladník a Bruno Jendrál - administrátor web stránky APVV.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Streda, 18 máj 2016

      MO APVV Ružomberok - okolie oznamuje, že pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov organizuje krátkodobú rekreáciu.
Miesto: ZAKOPANÉ - POĽSKO
Termín: 31.8.2016 (streda) - 2.9.2016 (piatok)
Doprava: vlastná

Celý článok...
 
Oznam Sociálno-zdravotnej komisie - zvyšovanie dôchodkov
Pondelok, 02 máj 2016

     Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len "SKZ"), vzhľadom na potrebu odstrániť súčasný kritický stav valorizácie dôchodkov, pripravila pre Prezídium APVV analýzu stavu na tomto úseku s odporúčaním na riešenie.
     Materiál je, za účelom možnosti jeho pripomienkovania, zverejnený na tejto web stránke (Hlavné menu, Soc.-zdrav. komisia, Valorizácia dôchodkov). Svoje pripomienky, stanoviská, podnety, prípadne návrhy na zmeny môžete zasielať do 13. mája 2016 na e-mail adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , alebo zverejniť v Knihe návštev na web stránke.

Sociálno-zdravotná komisia
Prezídia APVV

 
Oznam MO Považská Bystrica
Štvrtok, 05 máj 2016

     MO APVV Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že v druhej polovici júna 2016 organizuje "Posedenie pri guláši". Účastnícky poplatok je 5 €. Záväznú prihlášku treba zaslať do 10.6.2016 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , zatelefonovať alebo zaslať sms správu na mobil: 0903 213003. Podľa počtu prihlásených bude určené miesto, dátum a čas "Posedenia pri guláši".

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica

 
Oznam sociálno-zdravotnej komisie
Pondelok, 04 apríl 2016

SZK - priznávanie starobných dôchodkov

     Sociálna poisťovňa začala po roku 2013 priznávať starobné dôchodky poberateľom výsluhových dôchodkov (zákon č.328/2002 Z.z.) z dôvodu zvýhodnenia vyplývajúceho z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcií. Zamietala však priznanie starobných dôchodkov v prípadoch, kedy poberateľ výsluhového dôchodku nemal požadovaný počet rokov vo zvýhodnených kategóriách (min. 15 rokov, prípadne iba v III. kategórii), splnil podmienku dôchodkového veku (62 rokov) ale nesplnil podmienku 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme (mimo výkonu služby).

Celý článok...
 
Oznam Prezídia Policajného zboru
Štvrtok, 10 marec 2016

Oznámenie o voľnom tabuľkovom mieste
na odbore ochrany objektov P PZ

Funkcia: pracovník ochrany OOO P PZ
Počet voľných miest: 6
Platová trieda: 3
Platový stupeň: 12
Kvalifikačný predpoklad: stredoškolské vzdelanie

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV - 2%
Sobota, 21 november 2015

     Vážení členovia APVV,
     aj totu cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že Asociácii policajtov vo výslužbe, daňové úrady v minulom roku poukázali sumu 2078,40 € z 2% zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a zároveň informovať, že ich finančné prostriedky boli využité na podporu činností tých miestnych organizácií APVV, z ktorých okresov boli poukázané, o čom rozhodli predsedovia našich miestnych organizácii na X. kongrese APVV.

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Štvrtok, 30. jún 2016

Dnes má meniny
Melánia
Zajtra má meniny
Diana

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2016 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk