PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Nedeľa, 06 august 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 31.8.2017 je 5630.

 
Valorizácia dôchodkov 2018 - 2021
Nedeľa, 03 september 2017
     Blíži sa zasadanie Národnej rady SR (5.9.2017), kde bude prerokovaný v I. čítaní aj návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. (valorizácia dôchodkov od roku 2018). V dostatočnom predstihu sme zaslali stanovisko APVV Ústavnoprávnemu výboru NR SR aj so žiadosťou, aby už v I. čítaní sa zaoberali skutočnosťou, že skupine osôb (poberateľom dôchodkov z výsluhového zabezpečenia) nie je zabezpečená garancia minimálnej valorizácie tak, ako poberateľom dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. Stanovisko si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV

 
Valorizácia dôchodkov od roku 2018
Nedeľa, 06 august 2017

     Aj napriek tomu, že Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny SR na rozporovom konaní neakceptovalo naše návrhy a novela zákona ide do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom, dosiahli sme "aspoň" to, že naše návrhy neboli síce akceptované v celom rozsahu, ale "aspoň" čiastočne. Na rozporovom konaní sme poukázali na dva tábory názorov k tomu, že jeden je názoru, že ak by prešla valorizácia v takomto duchu, ako bola predložená do MPK, tak by sa výsluhové dôchodky nealorizovali, ak by nedošlo k úprave aj zákona č. 328/2002 Z. z.

Celý článok...
 
Správa MO Bratislava mesto a okolie
Utorok, 19 september 2017

      MO APVV Bratislava mesto a okolie zorganizovala dňa 15.7.2017 už tradičnú letnú akciu varenia gulášu. Akcia sa konala na obľúbenej poľovníckej chate v obci Jelka. V malebnej krajine, kde sa kľukatí tok Malého Dunaja. Ranné zamračenie neskoršie postupne vystriedalo príjemné letné počasie a bolo ako po minulé roky.

Celý článok...
 
Správa MO Košice
Sobota, 16 september 2017

      MO APVV Košice každoročne organizuje stretnutie oslávencov (jubilantov, ktorí oslávili alebo oslávia v príslušnom roku okrúhle životné jubileu - 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73, .....) pri príležitosti osláv Dňa polície s funkcionármi útvarov Policajného zboru a MV SR dislokovaných v meste Košice.

Celý článok...
 
Správa MO Bratislava II.
Piatok, 15 september 2017

      MO APVV Bratislava II. sa už po druhý krát v tomto roku zúčasnila súťaže vo varení guláša a ešte jedného sa zúčastní koncom tohto mesiaca, ktorý sa organizuje pre všetky MO v Bratislavskom kraji pod záštitou Prezídia APVV.

Celý článok...
 
Oznam MO Michalovce
Štvrtok, 14 september 2017

      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO APVV Michalovce a Prezídiu APVV, že v súvislosti s úmrtím pokladníka a revízora MO APVV Michalovce, zvoláva členskú schôdzu MO APVV Michalovce na deň 30. septembra 2017 so začiatkom o 11:00 h. Schôdza, ako aj posedenie pri guláši v zmysle plánu činnosti sa uskutočnia v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, v okrese Michalovce.

Celý článok...
 
Správa MO Košice.
Sobota, 09 september 2017

 Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
a malokalibrovej pušky

     Dňa 8.9.2017 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VII. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a V. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Sobota, 09 september 2017

 Krátkodobá rekreácia v Zakopanom

     Mesto v južnom Poľsku, Zakopané, sa nachádza v Malopoľskom vojvodstve. Je známe aj ako zimné hlavné mesto Poľska, pretože sa nachádza na úpätí Tatier. V roku 2016 navštívilo toto mesto 40 členov MO APVV Ružomberok-Okolie aj s rodinnými príslušníkmi. Nakoľko zúčastnení boli veľmi spokojní, tak sme rozhodli zaradiť túto akciu aj v tomto roku.

Celý článok...
 
Oznam MO Rimavská Sobota
Pondelok, 04 september 2017

      MO APVV Rimavská Sobota, pozýva svojich členov na športový deň, ktorý sa uskutoční dňa 30. septembra 2017 so začiatkom o 9:00 h v Mestskej kolkárni Rimavská Sobota. Občerstvenie je zabezpečené.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Oznam MO Pezinok
Pondelok, 04 september 2017

      Miestna organizácia APVV v Pezinku organizuje 30. septembra 2017 v Jelke - Malý Dunaj - vodný mlyn so začiatkom o 8:00 h, III. ročník súťaže vo varení gulášu MO APVV Bratislavského kraja.
     V mene organizátora pozývam na túto akciu členov MO APVV, ktoré pôsobia v rámci BA kraja. Súťaž sa uskutoční za každého počasia.

Karol Miškolci
predseda MO APVV Pezinok

 
Správa MO Topoľčany
Piatok, 01 september 2017

      Dňa 22.8.2017 už po štvrtý krát predsedníctvo MO Topoľčany v zmysle plánu činnosti na rok 2017, zorganizovalo pre svojich členov spoločensko-športové stretnutie v obci Tesáre na mieste, ktoré je už pravidelným účastníkom dobre známe. V peknom prostredí a za príjemného počasia členovia MO Topoľčany spoločne strávili celý deň. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Oznam MO Nové Zámky
Štvrtok, 24 august 2017

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových Zámkoch organizuje v dňoch 18. až 29. septembra 2017 dobrovoľné darovanie krvi pod názvom "Kvapka krvi MO APVV Nové Zámky". Prosím našich členov, rodinných príslušníkov ako aj priateľov a sympatizantov a taktiež členov iných MO APVV, aby sa pridali k tejto akcii a podporili nás svojou účasťou. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Bratislava II.
Pondelok, 21 august 2017

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava II. oznamuje svojim členom, že sa zúčastníme 8. ročníka súťaže vo varení gulášu v Moste pri Bratislave, ktorá sa uskutoční dňa 9. septembra 2017 so začiatkom o 12:00 h (na futbalovom ihrisku). Predpoklad podávania gulášu je okolo 17:00 h.

Celý článok...
 
Oznam MO Trnava
Štvrtok, 17 august 2017

       Oznamujem všetkým členom MO APVV Trnava, že dňa 29. septembra 2017 o 12:00 h sa konajú strelecké preteky v Trnave na strelnici "Štrky". Táto akcia je spojená s posedením pri guláši. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
     Prosím členov, ktorí nedostali pozvánku cez telefón, môžu svoju účasť potvrdiť mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .
     Zároveň na toto stretnutie pozývam 1. viceprezidenta APVV JUDr. Martina Sitiara.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Informácia prezídia APVV k podpore hromadnej pripomienky
Piatok, 28 júl 2017

     Prezídium APVV uplatnilo 7. 7. 2017 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je riešiť aj spôsob zvyšovania dôchodkov od roku 20018. Návrh novely zákona predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. 6. 2017. Okrem toho sme 8. 7. 2017 zaslali naše stanovisko (email a osobný list poštou) aj  ministrovi vnútra SR, v ktorom sme ho upozornili na existujúci stav. 

Celý článok...
 
Informácia prezídia o rokovaní na MPSVaR
Štvrtok, 27 júl 2017

I N F O R M Á CI A
z účasti na  prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018  (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa  26. 7. 2017

     Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej emailom dňa 24. 7. 2017.  Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 o 14:30 h.
Prítomní :
1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník
2. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia
3. Ing. Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
4. Mgr. Vladimír Hornáček
5. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR
6. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV
7. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV

Celý článok...
 
Oznam prezídia APVV
Utorok, 13 jún 2017

     Prezídium APVV pripravilo na rokovanie XII. kongresu návrh na zmenu a doplnenie našich stanov a rokovacieho poriadku. Návrhy na zmenu a doplnenie sú vyznačené červenou farbou, resp. prečiarknutím pôvodného textu. Svoje návrhy a pripomienky zasielajte priamo predsedovi právnej komisie na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Materiál si môžete pozrieť tu: stanovy na pripomienkovanie, rokovací poriadok na pripomienkovanie.

Prezídium APVV

 
Oznam MO Nové Zámky
Streda, 19 júl 2017

      Predsednícvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2017 pozýva svojich členov ako aj ich rodinných príslušníkov a našich sympatizantov na rodinnú grilovačku, ktorá sa uskutoční dňa 23. septembra 2017 so začiatkom od 11:00 h v priestoroch Poľovníckej chaty v obci Komjatice. Príďte sa zabaviť v kruhu priateľov, povinnosť je len jedna - prineste si so sebou dobrú náladu !!!. Celú pozvánku si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam 1. viceprezidenta APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     V dňoch 3. a 4. mája 2017 zasadalo prezídium APVV, ktoré okrem iného rokovalo aj o likvidácii písomnosti uložených v archíve. 1. viceprezident informoval prezídium o tom, že po vykonanej skartácií písomnosti zostali voľné dve použiteľné oceľové skrine, ktoré boli zakúpené 12.4.2012 za 237,48 EUR (1 ks). Prezídium po zvážení rozhodlo, že skrine sa môžu odpredať za zostatkovú odpisovú hodnotu, čo je 39,58 € za kus.
     Vyzývame našich členov, aby svoj záujem o kúpu si uplatnili najneskôr do 31.5.2017 priamo u 1. viceprezidenta. Skrine sú umiestnené v Bratislave a ich prevoz si záujemca zabezpečí na vlastné náklady.

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV

 
Informácia prezídia APVV
Piatok, 12 máj 2017

     Dňa 3. a 4. mája 2017 sa konalo už III. zasadanie prezídia. Okrem iných dôležitých otázok prezídium schválilo aj interné predpisy, ktoré upravujú postup pri činnostiach súvisiacich napr. s vydávaním členských preukzaov, preregistráciou členov, ukončením členstva, vedením administratívnej agendy a ďalšie (smernice sú zverejnené na web stránke - Na stiahnutie, Smernice) tak, ako bolo uložené na XI. kongrese.
     Okrem toho pripravilo aj návrh na zmenu a doplnenie Smernice o hospodárení a návrh Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku. Tieto smernice budú predmetom rokovania najbližšieho kongresu a sú zverejnené na web stránke (Na stiahnutie, Smernice) za účelom možnosti ich pripomienkovania každým členom.

Prezídium APVV

 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Štvrtok, 21. september 2017

Dnes má meniny
Matúš
Zajtra má meniny
Móric

Aktuálny čas

Počítadlo návštev

TOPlist

Počasie

© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk