PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
9 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.9.2015 je 5688.

 
Oznam Prezídia APVV
Piatok, 02 október 2015

Zákaz práce dôchodcom

     Ako sme zverejnili na web stránke, Prezídium dňa 8.9.2015 zaslalo list priamo predsedovi NR SR k návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene ... ("zákaz práce dôchodcom").

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Piatok, 02 október 2015

      MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nových zámkoch zorganizovala v tomto roku už 2 krát darovanie krvi. Ďakujem všetkým, ktorí sa darovania krvi zúčastnili.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa Sociálno-zdravotnej komisie
Štvrtok, 01 október 2015

     Dňa 29.9.2015 bola o 14:00 hod. v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste, Bratislava Rača (časť Krasňany) odslúžená biskupským vikárom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. Františkom Bartošom Svätá omša za zomrelých výsluhových dôchodcov a tiež príslušníkov Policajného zboru, ktorí zahynuli pri výkone služby. Mons. Bartoš vo svojom príhovore vyzdvihol význam občianskeho združenia APVV, jeho dobrú organizovanosť a početnosť členov s tým, že vidí veľké možnosti výsluhových dôchodcov v odovzdávaní svojich skúseností najmä mladým príslušníkom PZ pri stretnutiach organizovaných tak APVV ako aj služobnými orgánmi. Po Svätej omši sa konalo aj v priestoroch farského úradu stretnutie účastníkov s vedením vikariátu. http://www.katedrala.fara.sk/beta/.

predseda komisie

 
Správa MO Bratislava mesto a okolie
Pondelok, 28 september 2015

     Dňa 5.9.2015 sme sa zúčastnili XVI. ročníka súťaže vo varení guláša o cenu starostky mestskej časti Podunajské Biskupice PhDr. Alžbety Ožvaldovej. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 21 družstiev a my sme tento rok postavili len jedno súťažné družstvo.

Celý článok...
 
Správa Prezídia APVV
Nedeľa, 27 september 2015

      V dňoch 23.-25.9.2015 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí jubilejný X. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44 miestnych organizácii združenia. Okrem nich sa na kongrese zúčastnili aj hostia (Zväz vojakov SR, ZVaJS - Sekcia personálnych a sociálnych činnosti, Klub príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a administrátor web stránky). Od roku 2014 sa na kongrese nezúčastňujú zahraniční hostia nakoľko tí sa zúčastňujú "iba" zasadnutí výkonných orgánov.

Celý článok...
 
Správa MO Pezinok
Piatok, 25 september 2015
      MO APVV Pezinok dňa 5.9.2015 zorganizovala pre svojich členov posedenie v priestoroch Vodného mlyna Jelka. "Guláš party" sa zúčastnilo 25 členov, Miško Danko bol "guru" varešky a kotla. Napriek tomu, že nie je kuchár z firmu "Princezná so zlatou hviezdou na čele", vyslúžil si "Rád zlatej varešky" vo forme pochvaly od všetkých prítomných.
     Najväčšia zábava sa rozprúdila pri pozeraní starých fotografií (starých cca 30 rokov). Spomínalo sa na bývalých kolegov s úctou a láskou.
     Fotografie z posedenia vyhovotil Ivan Knézel a pozrieť si ich môžete tu.

Karol Miškolci
predseda MO APVV Pezinok

 
Oznam MO Rimavská Sobota
Pondelok, 21 september 2015

       MO APVV Rimavská Sobota, pozýva svojich členov na športovo-spoločenskú akciu, ktorá sa uskutoční dňa 3. októbra 2015 so začiatkom o 10:00 hod. v areáli bývalej Radomy na Košickej ceste v Rimavskej Sobote.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Správa MO Košice
Nedeľa, 20 september 2015

 Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
a malokalibrovej pušky

     Dňa 18.9.2015 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 5. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 3. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka). Akcia mala veľmi dobrú úroveň, prialo nám aj počasie a nechýbalo ani občerstvenie.

Celý článok...
 
Správa MO Topoľčany
Streda, 16 september 2015

      Dňa 8.9.2015 predsedníctvo MO APVV Topoľčany zorganizovalo pre svojich členov spoločensko-športové stretnutie v obci Tesáre na chate nášho člena Jozefa Grmana. V mene predsedníctva mu aj touto cestou vyslovujem poďakovanie. Taktiež zúčastneným a hlavne tým, ktorí sa aktívne podieľali na priebehu tejto akcie. Všetci zúčastnení vyjadrili s priebehom akcie spokojnosť, dobre sa zabavili, zaspomínali na spoločné roky práce a celý deň relaxovali pri dobrom jedle.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Oznam Prezídia APVV
Streda, 09 september 2015

     Vážení členovia Asociácie policajtov vo výslužbe,
     do Národnej rady SR bol dňa 3.7.2015 opäť doručený návrh poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
     Pri poslednom podobnom pokuse koncom roka 2014 toho istého poslanca o tzv. zákaz práce dôchodcom "neprešiel" tento návrh do II. čítania a tiež pri návrhu, ktorý predkladala Vláda Slovenskej republiky bol takýto návrh nakoniec koncom mesiaca september 2014 stiahnutý, nakoľko by nesplnil účel, t.j. podstatné zníženie nezamestnanosti.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Streda, 09 september 2015

      MO APVV Ružomberok - Okolie v spolupráci so ZV SR - Klub posádky Ružomberok, organizuje autobusový zájazd na "DUKLU" dňa 6. októbra 2015. Autobus bude pristavený pred budovou ÚVTOS Ružomberok o 6:00 hod. ráno 6.10.2015.

Celý článok...
 
Oznam sociálno-zdravotnej komisie
Piatok, 31 júl 2015

     Členovia sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV sa v mesiaci jún stretli aj s riaditeľom úradu MV SR a zástupcom biskupa plk. Mons. ThDr. Františkom Bartošom PhD. a osobitne aj s riaditeľom úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR pplk. Mgr. Milanom Petrulom.
     Pri rokovaniach sme boli podrobne informovaní o súčasnom stave v oblasti poskytovania katolíckej duchovnej služby a duchovnej služby registrovanýmmi cirkvami a náboženskými spoločnosťami v SR príslušníkom Policajného zboru so zameraním na výsluhových dôchodcov a bolo zdôraznené aj to, že všetci duchovní okrem "klasických služieb" vykonávajú aj duchovnú terapiu a krízovú intervenciu a samozrejme, že je to možné využívať aj výsluhových dôchodcom.

Celý článok...
 
Zasadanie Prezídia APVV
Pondelok, 25 máj 2015
       V dňoch 14. - 15. 5. 2015 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 12 a schváleným Plánom činnosti Prezídia konalo 2. zasadanie Prezídia APVV po IX. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia Prezídia APVV a tiež Ing. Bizub - sekretár, Ing. Milán - predseda revíznej komisie a Ing. Klenko - pokladník.
     Hlavným cieľom bolo vyhodnotiť plnenie úloh prijatých na IX. kongrese, z plánu činnosti Prezídia medzi IX. a X. kongresom, stav hospodárenia a členskej základne, ďalej príprava konania X. kongresu a zabezpečenie činnosti APVV do konania kongresu.
Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Nedeľa, 4. október 2015

Dnes má meniny
František
Zajtra má meniny
Viera

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

© 2015 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk