PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

ReklamaPríhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
1 Hosť
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Pondelok, 06 marec 2006

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov vrátane registrovaných čakateľov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.7.2015 je 5678.

 
Oznam sociálno-zdravotnej komisie
Piatok, 31 júl 2015

     Členovia sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV sa v mesiaci jún stretli aj s riaditeľom úradu MV SR a zástupcom biskupa plk. Mons. ThDr. Františkom Bartošom PhD. a osobitne aj s riaditeľom úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR pplk. Mgr. Milanom Petrulom.
     Pri rokovaniach sme boli podrobne informovaní o súčasnom stave v oblasti poskytovania katolíckej duchovnej služby a duchovnej služby registrovanýmmi cirkvami a náboženskými spoločnosťami v SR príslušníkom Policajného zboru so zameraním na výsluhových dôchodcov a bolo zdôraznené aj to, že všetci duchovní okrem "klasických služieb" vykonávajú aj duchovnú terapiu a krízovú intervenciu a samozrejme, že je to možné využívať aj výsluhových dôchodcom.

Celý článok...
 
Oznam MO Košice
Pondelok, 20 júl 2015

 Súťaž v streľbe
o putovný pohár predsedu MO APVV Košice - 5. ročník
- veľkokalibrová pištol
- malorážka

P R O P O Z Í C I E

Usporiadateľ: MO APVV Košice
Miesto konania: Strelnica Nižná Hutka (z autobusovej stanice)
Dátum konania: 18. septembra 2015

Celý článok...
 
Správa Prezídia APVV
Pondelok, 20 júl 2015

      V piatok 10. júla 2015 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV už IV. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. V tomto roku bola spoluorganizátorom MO APVV Kráľovský Chlmec. Akcia sa konala v peknom prostredí chránenej krajinnej oblasti Latorica v areáli reštaurácie OÁZA. V krásnom prostredí a za ideálneho počasia sa akcia vydarila a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Kráľovský Chlmec. Už od začiatku súťaže (12:00 hod.) bolo zabezpečené občerstvenie napr. halászlé atď.

Celý článok...
 
Správa MO Trenčín a MO Bratislava II.
Pondelok, 06 júl 2015

     V prekrásnom slovenskom údolí nad kúpeľmi Trenčianske Teplice, je učupená malebná obec Dolná Poruba. Už druhé volebné obdobie tu zastupuje občanov starosta, bývalý popredný kriminalista, Miro Kopčan, ktorý vo svojej úspešnej profesionálnej kariére, zastával niekoľko zodpovedných funkcií.
     V súčasnosti svoje bohaté životné skúsenosti využíva na zlepšenie životných, kultúrnych a i športových podmienok spoluobčanov.
     Jednou z nich je už 5. ročník súťaže vo varení slovenského guláša. Tento kultúrno-gastronomický počin sa stal úspešný pre gurmánov od Bratislavy až po Považskú Bystricu.
     A tak 27. júna 2015 si na "bojovom poli" športového areálu obce vytiahlo svoje "nádobíčka" 14 kuchárskych tímov, aby dokázali, že guláš, okrem bryndzových halušiek, je najobľúbenejšie jedlo Slovákov.

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Utorok, 30 jún 2015

      MO APVV Nové Zámky dňa 30. júna 2015 v Národnej transfúznej stanici Nové Zámky zorganizovala dobrovoľné darovanie krvi. Chcem sa i touto cestou poďakovať všetkým, ktorý sa zúčastnili a humanitným činom zviditeľnili Asociáciu policajtov vo výslužbe. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Komárno
Pondelok, 29 jún 2015

       V mesiaci jún sme si pripomenuli smutné výročie veľkých povodňových udalostí z roku 1965. Pri tejto príležitosti sa 10. júna 2015 konalo slávnostné podujatie, na ktorom minister vnútra SR Róbert Kaliňák ocenil policajtov, vojakov a hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane životov a majetku občanov. Medzi ocenenými boli i dvaja členovia MO APVV Komárno - JUDr. Július Botka a Václav Sklenář.
     Ďalej boli ocenení i ďalší bývali policajti a vojaci z Komárna: Štefan Botka, Pavol Čavojský, Ľudovít Gallovich, Ján Genda, Peter Soroka a Jindřich Tovaryš.
     Všetkým srdečne blahoželáme. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Jozef Krutošík
predseda MO APVV Komárno

 
Správa MO Prievidza
Utorok, 23 jún 2015

      MO APVV Prievidza zorganizovala pre svojich členov posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo v motoreste pri jazere v Novákoch v sobotu 13. júna 2015. Z celkového počtu 104 členov sa podujatia zúčastnilo 52. Vynikajúci guláš pripravil náš "dvorný kuchár" p. Štefan Bella. Posedenie sa konalo za krásneho slnečného počasia a nieslo sa v priateľskej a družnej atmosfére.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 
Oslavy Dňa polície a súťaž vo varení guláša
Pondelok, 22 jún 2015

       Dňa 18. júna 2015, sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, zdravotného strediska nemocnice sv. Michala, ŠKP v Košiciach, viceprimátora mesta Košice, B-A-Z z Miškolca a ďalších. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili, resp. oslávia okrúhle životné jubileá, t.j. 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73 atď. Akcie sa zúčastnilo 96 členov a 24 hostí.

Celý článok...
 
Správa MO Nové Zámky
Nedeľa, 14 jún 2015

      MO APVV Nové Zámky dňa 13. júna 2015 usporiadala už 4 ročník vo varení guláša. Súťažili sme, bavili sme sa a nakoniec sme i zhodnotili zručnosť našich kolegov.
     Víťazom sa stalo družstvo Zálesáci, ktoré nás bude i reprezentovať na Krajskej súťaži vo varení gulášu, ktorú sporiada MO APVV Zlaté Moravce dňa 5. septembra 2015.

Celý článok...
 
Zasadanie Prezídia APVV
Pondelok, 25 máj 2015
       V dňoch 14. - 15. 5. 2015 sa v súlade so stanovami APVV čl. 14 ods. 12 a schváleným Plánom činnosti Prezídia konalo 2. zasadanie Prezídia APVV po IX. kongrese. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia Prezídia APVV a tiež Ing. Bizub - sekretár, Ing. Milán - predseda revíznej komisie a Ing. Klenko - pokladník.
     Hlavným cieľom bolo vyhodnotiť plnenie úloh prijatých na IX. kongrese, z plánu činnosti Prezídia medzi IX. a X. kongresom, stav hospodárenia a členskej základne, ďalej príprava konania X. kongresu a zabezpečenie činnosti APVV do konania kongresu.
Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV - zákaz práce dôchodcom
Štvrtok, 20 november 2014

     Vážení členovia Asociácie policajtov vo výslužbe,
do Národnej rady SR bol doručený návrh poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
     Pri poslednom podobnom pokuse a tzv. zákaz práce dôchodcom, ktorý predkladala Vláda Slovenskej republiky bol takýto návrh nakoniec koncom mesiaca september 2014 stiahnutý nakoľko by nesplnil účel t.j. podstatné zníženie nezamestnanosti.

Celý článok...
 
Oznam Prezídia APVV
Pondelok, 27 október 2014

     Po zverejnení informácie, že Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na tzv. bezplatné cestovanie vlakmi určitými skupinami osôb, medzi ktoré boli zaradení aj dôchodcovia, Prezídium APVV reagovalo zaslaním listu nielen ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR p. Počiatekovi ale aj predsedovi vlády SR p. Ficovi. Tieto listy boli zaslané e-mailom v nedeľu a poštou v pondelok 27.10.2014. V listoch Prezídium upozorňuje na diskrimináciu výsluhových dôchodcov (ďalej len VD), nakoľko poberatelia dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia neboli do tejto skupiny zaradení (až na prípady, kedy VD dosiahol vek 62 rokov). Osobitne bola zdôraznená diskriminácia invalidných VD a poberateľov vdovských a vdoveckých VD. Prezídium APVV vzhľadom na uvedené v týchto listoch žiada rozšíriť okruh osôb v už schválenom návrhu podobne ako je to pri poberateľoch dôchodkov zo všeobecného systému. O ďalších prípadných krokoch v tejto kauze bude Prezídium APVV informovať priebežne na našej web stránke.

Prezídium APVV

 
IX. Kongres APVV
Sobota, 27 september 2014

      V dňoch 24.-26.9.2014 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už IX. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 39 z 44 miestnych organizácii združenia. Okrem nich sa na kongrese zúčastnili aj hostia (Zväz vojakov SR, MV SR - Sekcia personálnych a sociálnych činnosti a Odbor zdravotníctva, Klub príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a administrátor web stránky). V tomto roku sa na kongrese nezúčastnili zahraniční hostia, nakoľko tí sa zúčastnia zasadnutia nášho Prezídia (máj-jún 2015).

Celý článok...
 
Kúpeľná starostlivosť pre výsluhových dôchodcov
Nedeľa, 11 máj 2014

     Odbor zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR môže na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť kúpeľnú starostlivosť ako službu sociálneho zabezpečenia podľa §70 zákona č.328/2002 Z.z.:

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Piatok, 31. júl 2015

Dnes má meniny
Ignác
Zajtra má meniny
Božidara

Aktuálny čas

Počasie

Počítadlo návštev

© 2015 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk