PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (45) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 31.1.2019 5625.

 
Informácia prezídia APVV
Streda, 20 február 2019

Informácia k priebehu legislatívneho procesu prijímania novely zákona č. 328/2002 Z. z. k návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019

     V súlade s úlohou XIII. kongresu APVV prezídium APVV aktívne vstupovalo do prípravy návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019.
    
K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  OSZ SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  sme boli informovaní, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
·     aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
·     že bude  riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
·     aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, 2020 ale aj ďalšie roky.

Celý článok...
 
Oznam MO Zvolen
Utorok, 19 február 2019

      Predsedníctvo MO APVV Zvolen zvoláva na deň 22. marca 2019 o 16:00 h členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v klube dôchodcov, ulica Ferienčíka vo Zvolene, na ktorú pozýva svojich členov. Na členskej schôdzi sa uskutočnia aj voľby nového predsedníctva, preto prosím o čo najväčšiu účasť. Po skončení schôdze bude spoločenské posedenie s občerstvením.

JUDr. Milan Poliačik
predseda MO APVV Zvolen

 
Správa MO Bratislava II
Utorok, 19 február 2019

      Dňa 14.2.2019 sa v podvečerných hodinách konala už 11 členská schôdza MO APVV Bratislava II., ktorej sa zúčastnilo 72% členov. Členovia si vypočuli jednotlivé hodnotiace správy za rok 2018 a prijali návrh rozpočtu a plán hlavných činnosti na rok 2019. Jedným z bodov programu bolo aj uctenie a ocenenie si našich 5 jubilantov, ktorí oslávili svoje životné jubileum od začiatku tohto roka. Zároveň boli členom odovzdané i pamätné plakety k 10. výročiu vzniku našej MO. Na záver rokovania si členovia pochutili na tradičnej večeri s popíjaním dobrého vínka a v kruhu svojich bývalých spolupracovníkov spomínali na časy minulé. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

 
Oznam MO Želiezovce
Pondelok, 18 február 2019

      Predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2019 o 15:00 h v "Magyarház" (pri parku) v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- Eur.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Čadca
Streda, 13 február 2019

      Predsedníctvo MO APVV Čadca oznamuje všetkým svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV sa dňa 15. marca 2019 (piatok) od 15:00 h uskutoční v reštaurácii BESKYD v Čadci členská schôdza MO APVV Čadca.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Bratislava mesto a okolie
Pondelok, 11 február 2019
      Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje všetkým svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2019 od 16:00 h v kinosále Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, Špitálska 12. Týmto Vás srdečne pozývame a žiadame o potvrdenie účasti, nakoľko je potrebé v termíne do 10.3.2019 predložiť menný zoznam účastníkov na KR PZ Bratislava. Pred konaním schôdze od 15:00 h sa budú predávať členské známky na rok 2019.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie

 
Oznam MO Trenčín
Pondelok, 04 február 2019
      Predsedníctvo MO APVV Trenčín oznamuje všetkým svojím členom, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15. marca 2019 o 17:00 h v zariadení Gastrocentrum pod Brezinou v Trenčíne. Týmto Vás srdečne pozývame a žiadame o účasť, nakoľko v programe schôdze je voľba nového predsedníctva.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Informácia Prezídia APVV
Štvrtok, 31 január 2019

Informácia k aktuálnemu stavu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019

     MV SR predložilo, dňa 30.1.2019 návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok z výsluhového zabezpečenia od 1.7.2019, do "skráteného" medzirezortného pripomienkového konania takto: 

Celý článok...
 
Oznam MO Spišská Nová Ves
Utorok, 29 január 2019

      Predseda MO APVV Spišská Nová Ves oznamuje všetkým členom, že schôdza MO APVV sa bude konať dňa 15. marca 2019 o 13:00 h v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves. Poprosil by som všetkých členov o účasť, nakoľko na schôdzi sa budú odovzdávať členské známky, preto je potrebné doniesť aj členský preukaz s vložkou. Cena členskej známky je 14 eur a oproti minulému obdobiu sa nemení.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

 
Oznam MO Prievidza
Pondelok, 28 január 2019

      Predseda MO APVV Prievidza oznamuje členom, že členská schôdza sa bude konať dňa 22. februára 2019 o 15:00 h v jedálni sv.Florián-Ján Korec, sídlisko Žabník, Lúčna 12, Prievidza. Výber členských príspevkov bude vykonávaný od 14:00 h. Účasť žiadam potvrdiť na mobile 0908 732518 do 17.2.2019.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 
Oznam MO Nitra
Pondelok, 28 január 2019

      Predseda MO APVV Nitra oznamuje svojím členom, že členská schôdza bude 9. marca 2019 o 14:00 h v kultúrnom dome Nitrianske Hrnčiarovce.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra

 
Oznam MO Trnava
Štvrtok, 24 január 2019
      Predseda MO APVV Trnava oznamuje svojím členom MO, že v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 22. marca 2019. Táto sa bude konať o 14:00 h vo vinárni JAŠTER v Hlohovci. Svoju účasť potvrďte SMS v znení ANO alebo NIE so svojím menom na mobil 0944 978013.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Oznam MO Svidník
Streda, 23 január 2019

      Predseda MO APVV Svidník oznamuje svojim členom MO a prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22. februára 2019 so začiatkom o 14:00 h v reštaurácií Sport Centrum (Športová hala), ul. Gen. Svobodu 706, 089 01 Svidník.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Michalovce
Utorok, 22 január 2019

      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 25.2.2019.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Topoľčany
Piatok, 18 január 2019

      Predseda MO APVV Topoľčany zvoláva v zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV, členskú schôdzu miestnej organizácie APVV Topoľčany, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2019 (piatok) o 16:00 h v bare Srdiečko, ul. P.O.Hviezdoslava v Topoľčanoch (Spoločenské centrum východ oproti letnému kúpalisku).

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Šaľa
Štvrtok, 17 január 2019
      Predseda MO APVV v Šali zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Členská schôdza sa bude konať dňa 22. februára 2019 (piatok) so začiatkom od 16:00 h v priestoroch reštaurácie "Domino" v Šali na ul. SNP pod Kultúrnym domom. Účasť každého člena MO APVV Šaľa je povinná.

Dezider Marček
predseda MO APVV Šaľa

 
Oznam MO Spišské Podhradie
Štvrtok, 17 január 2019

       V zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu, ktorá bude dňa 8. marca 2019 o 14:00 h v kongresovej sále mesta Spišské Podhradie na sídlisku Hrad 797.

Ing. Ján Zelený
predseda MO APVV Spišské Podhradie

 
Infromácia Prezídia APVV
Utorok, 15 január 2019

Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

     Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
     K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 14 január 2019
      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 Stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 28. februára 2019 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Na schôdzi bude vyhodnotená činnosť MO APVV za rok 2018, hospodárenie s finančnými prostriedkami ako aj návrh plánu činnosti na rok 2019. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2019, kto zatiaľ nemá uhradený.
     Teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Oznam MO Rimavská Sobota
Piatok, 11 január 2019

      Predsedníctvo MO APVV Rimavská Sobota oznamuje svojím členom, že dňa 22. februára 2019 so začiatkom o 14:00 h sa uskutoční členská schôdza v reštaurácii DOMA v Rimavskej Sobote.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 60

Kto má meniny?

Piatok, 22. február 2019

Dnes má meniny
Etela
Zajtra má meniny
Roman a Romana

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk