PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
4 Hostí
Úvod
Oznam sociálno-zdravotnej komisie Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 apríl 2016

SZK - priznávanie starobných dôchodkov

     Sociálna poisťovňa začala po roku 2013 priznávať starobné dôchodky poberateľom výsluhových dôchodkov (zákon č.328/2002 Z.z.) z dôvodu zvýhodnenia vyplývajúceho z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcií. Zamietala však priznanie starobných dôchodkov v prípadoch, kedy poberateľ výsluhového dôchodku nemal požadovaný počet rokov vo zvýhodnených kategóriách (min. 15 rokov, prípadne iba v III. kategórii), splnil podmienku dôchodkového veku (62 rokov) ale nesplnil podmienku 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme (mimo výkonu služby).

     Z takého postupu Sociálnej poisťovne je zrejmé, že obdobie dôchodkového poistenia menej ako 15 rokov je vlastne pre poistenca dobou stratenou, ak by mu nebola priznaná pomerná časť starobného dôchodku.
     Sociálna poisťovňa i napriek ustálenej judikatúre súdov, že poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na starobný dôchodok i zo všeobecného systému dôchodkového poistenia s prihliadnutím na dobu dôchodkového poistenia, získanú v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, za súčasnej aplikácie čl 33 dohovoru č. 128 (Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov ČSSR pod č. 416/1991 Zb. a má charakter medzinárodnej zmluvy majúcej prednosť pred zákonom (čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky), takéto žiadosti o priznanie starobných dôchodkov zamietala.
     Tieto skutočnosti potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (rozsudok číslo: 10So/59/2014, zo dňa 15.4.2015) kde dospel k záveru, že rozhodnutia odporkyne (Sociálna poisťovňa) o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o starobný dôchodok nie sú v súlade so zákonom, preto rozsudok krajského súdu (Nitra) zmenil tak, že tieto rozhodnutia odporkyne zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že v ďalšom konaní odporkynňa bude musieť o jeho žiadosti znova rozhodnúť, pričom je viazaná právnym názorom odvolacieho súdu.
     Zároveň Najvyšší súd SR vyslovil jednoznačný právny názor, že na účely stanovenia výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na určenie výsluhového dôchodku a až po takom stanovení výšky starobného dôchodku možno sumu starobného dôchodku krátiť o sumu výsluhového dôchodku, pričom z čl. 33 ods. 2 Dohovoru vyplýva, že v prípade súbehu nárokov na starobný dôchodok tak zo všeobecného ako aj osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) je v zmysle Dohovoru možné starobný dôchodok zo všeobecného systému iba krátiť, a to najviac o sumu, ktorá neprevyšuje sumu výsluhového dôchodku.
     Pre účely využitia sme tento rozsudok zaslali advokátskym kanceláriám, ktoré sa špecializujú na túto problematiku.

predseda sociálno-zdravotnej komisie
 

Kto má meniny?

Streda, 20. marec 2019

Dnes má meniny
Víťazoslav
Zajtra má meniny
Blahoslav

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk