Prezídium APVV uplatnilo 7. 7. 2017 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je riešiť aj spôsob zvyšovania dôchodkov od roku 20018. Návrh novely zákona predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. 6. 2017. Okrem toho sme 8. 7. 2017 zaslali naše stanovisko (email a osobný list poštou) aj  ministrovi vnútra SR, v ktorom sme ho upozornili na existujúci stav. 

     Našu Hromadnú pripomienku verejnosti, ktorú sme označili ako zásadnú podporilo, elektronicky prostredníctvom web stránky Občianskeho denníka a písomne, spolu 1552+12 osôb z toho 1483+12 platných podporovateľov. „Kampaň“ sme organizovali tak, aby sme získali viac ako 500 podporovateľov a preto nebolo potrebné aktivizovať všetkých našich členov.
    
Potvrdenie o získaní ustanovených minimálne 500 podporovateľov našej hromadnej pripomienky bolo dohodnutým spôsobom dňa 22. 7. 2017 zaslané predkladateľovi návrhu novely zákona t. j. Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR.

    
Keďže sme splnili zákonom ustanovenú povinnosť pre uplatnenie hromadnej pripomienky bol predkladateľ návrhu zákona, v prípade jej neakceptovania (neodstránenia rozporov), povinný zvolať tzv. rozporové konanie a na toto konanie nás aj pozvať. Rozporové konanie sa uskutočnilo 26. 7. 2017.

    
Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí podporili túto iniciatívu APVV a zároveň Vás ubezpečiť, že aj v tomto prípade budeme konať tak, aby sme chránili práva a sociálne istoty nielen našich členov ale aj ostatných  výsluhových dôchodcov.

prezídium APVV