Informácia z rokovania na MV SR
k možnej spolupráci APVV na úseku prevencie kriminality

     Dňa 16. 10. 2018 sa z podnetu prezídia APVV uskutočnilo rokovanie k tejto problematike s tajomníčkou Rady Vlády SR pre prevenciu kriminality Mgr. Petrou BARNOVOU na MV SR, Bratislava, Drieňová 22.
     Za APVV sa rokovania zúčastnili: prezident JUDr. Hristo Gluškov a  1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar.

     Stretnutie sme vyvolali s cieľom informovať zástupcov Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR o  APVV, jej postavenia, doterajších aktivitách na tomto úseku a tiež aj o záujme spolupracovať, prípadne aj koordinovať činnosť pri aktivitách na úseku prevencie kriminality so zástupcami MV SR.
     Pani tajomníčka nás podrobne informovala o postavení a úlohách odboru a možnostiach vzájomnej spolupráce a to najmä: - poskytovaním podkladov k tejto činnosti napr. k prednáškam a to nielen v elektronickej ale aj písomnej forme (tlačoviny atď.), - vykonaním prednášok pre tých, ktorí budú v mene APVV takúto činnosť realizovať a - pomocou pri uplatňovaním požiadaviek na prípadne dotácie pre takéto činnosti.
     Dohodli sme sa, že APVV po bližšom vyšpecifikovaní  tém, v ktorých bude mať záujem takúto činnosť realizovať (napr. seniori, bezdomovci, telesne postihnutí, obchodovanie s drogami, hospodárska a majetková trestná činnosť, násilie na ženách, podvody a pod.), požiada Odbor prevencie kriminality o spoluprácu.
     Pani tajomníčka nás informovala tiež o niektorých aktivitách na úseku prevencie napr. Národný projekt MV SR na obdobie 3 roky, projekt Bezpečný senior, Desatoro, ktoré by si mal v záujme svojej bezpečnosti osvojiť každý senior a poukázala tiež na možnosti spolupráce so Združením miest a obcí.
     V závere pani tajomníčka prisľúbila pomoc pri riešení akýchkoľvek otázok APVV pri takejto činnosti  v rámci svojich možnosti a kompetencií.

prezídium APVV