Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojim členom, že členská schôdza naplánovaná na deň 26. februára 2021 sa NEUSKUTOČNÍ. Dôvod: Núdzový stav z dôvodu pandémie COVID-19. Náhradný termín Vám bude oznámený. Podotýkam, že členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

     Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce zvoláva na 26. februára 2021 (piatok) od 15:30 h členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie Perla, ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky. Program členskej schôdze si môžete pozrieť tu . Vzhľadom k pandemickým opatreniam je potrebné, aby sa členovia MO APVV informovali dotazom na člena predsedníctva MO APVV o konaní - nekonaní členskej schôdze. V prípade, že členská schôdza sa neuskutoční, bude oznámený náhradný termín. Členský príspevok na rok 2021 je potrebné uhradiť najneskôr do 31. 3. 2021.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. februára 2021

aktualizované: 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť