Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie, po uvoľnení určitých pandémických opatrení, sa stretlo 3.6.2021, aby podľa možností zostavilo plán akcií na rok 2021.
Prítomní členovia: Ondrej Škvarek, JUDr. Igor Král, Jaroslav Podmanický, Igor Stehura, Miroslav Pagáčik, Anna Feketová, Juraj Fekete.
Hosť: Štefan Strelka

Program: 1, Zahájenie a privítanie - predseda Ondrej Škvarek, zároveň informoval o záveroch XVI. Kongresu APVV.
2, Plán - zorganizovať spoločenské posedenie pri guľáši dňa 19.8.2021.
3, Plán - zorganizovať vianočnú kapustnicu dňa 8.12.2021.
     K plánovanému programu budeme pristupovať zodpovedne podľa v tom čase aktuálnej pandemickej situácie.
     Prizvaný hosť Štefan Strelka bol pozvaný, aby mu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov odovzdal vecný dar predseda MO APVV Ondrej Škvarek. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. júna 2021

aktualizované: Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť