Predsedníctvo MO APVV Michalovce pozýva svojich členov a osoby konajúce v prospech APVV k tradičnému posedeniu pri guľáši v rekreačnej oblasti Furmanovo nad obcou Staré, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 28. septembra 2019 so začiatkom o 10:00 h. Na posedení budú prednesené úlohy a závery zo XIV. kongresu APVV. Svoju účasť z dôvodu zabezpečenia stravy a občerstvenia nahláste kontaktným členom predsedníctva, alebo predsedovi MO do 22.9.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 13. septembra 2019

aktualizované: Parte (MO ZA, MO BB), eZvesti, Fotogaléria (MO KE, MO Kr. Chlmec, MO MT, MO GA), Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.