V zmysle plánu činnosti na rok 2019 predsedníctvo MO Topoľčany organizuje pre svojich členov VI. ročník spoločensko-športového stretnutia na deň 3. septembra 2019 od 10:30 h v obci Veľké Uherce v priestoroch chaty Mladosť. Predpokladané ukončenie o cca 18:30 ... h. Účasť je možné nahlásiť predsedovi na mobil 0903 368031 do 26.8.2019.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. augusta 2019

aktualizované: Naši oslávenci

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.