Predseda MO APVV Ružomberok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza bude 24. januára 2020 o 16:00 h v priestoroch Anima Caffé v Ružomberku, ul. Námestie slobody 7.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa (zapisovať môže byť aj určený predsedajúcim ak s tým členská schôdza súhlasí).
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
7, Odovzdanie ocenení.
8, Správa o stave členskej základne.
9, Diskusia.
10, Výber členských príspevkov.
11, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
12, Spoločenské posedenie s občerstvením.

JUDr. Jaromír Pavlík
predseda MO APVV Ružomberok

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. januára 2020

aktualizované: eZvesti, 2%, Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.