V zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie PERLA na ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky v piatok 21. februára 2020 od 15:30 h.

Program schôdze:

1, 15:30 - 16:00 h prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2020.
2, 16:00 h otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa zo zasadnutia XIV. kongresu APVV.
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Návrh členského príspevku od roku 2021 vo výške 2 €, takže členský príspevok od roku 2021 bude vo výške 16 €.
9, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
10, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
11, Odovzdanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12, Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Nové Zámky bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0903 670422 (p. Jolana Kováčová), najneskôr do 15.2.2020. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Pred konaním členskej schôdze je možné uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2020. Inak v zmysle Stanov APVV je potrebné uhradiť ho najneskôr do 31.3.2020.
     Žiadam týmto zároveň jubilantov, aby sa prevzatia Pozdravných listov a upomienkových darčekov zúčastnili osobne (okrem príčin zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu pracovného zaradenia, ktoré je možné ešte zmeniť). Darčeky sa na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Nové Zámky nebudú dodatočne odovzdávať, ani zasielať po iných členoch v prípadoch, ak sa jubilant nezúčastní schôdze bez riadneho ospravedlnenia.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 18. januára 2020

aktualizované: eZvesti, 2%, Zľavy pre seniorov, Rekreačná starostlivosť

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.