Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 18.01.2023, predseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2023 o 17:00 h v priestoroch Vitamín Galery Sport Pub, Fajgalská cesta 2, Pezinok.

Program členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie, privítanie hostí a členov, schválenie programu a organizačné otázky
2,
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV, vyhodnotenie úloh za rok 2022 a návrh plánu činnosti na rok 2023
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami  za rok 2022 a návrh  na doplnenie a úpravu schváleného čerpania finančných prostriedkov na rok 2023
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2022
6, Správa o stave členskej základne
7, Odovzdávanie ocenení členom MO
8, Diskusia
9, Záver – návrh a prijatie uznesenia
10, Spoločné posedenie s podaním večere

     Z prostriedkov MO APVV Pezinok bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhľadom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0948303080 najneskôr do 24.2.2023. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     V prípade, ak nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, o tejto skutočnosti budú členovia MO APVV Pezinok včas upovedomení cez webovú stránku Prezídia APVV.

JUDr. Stanislav Svítok
predseda MO APVV Pezinok

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. januára 2023

aktualizované: Fotogaléria (MO KN) Parte (MO RV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť