Dňa 23. 12. 2020 bola medzi MV SR a OZP v SR podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2021.
     Podobne ako v minulom roku je aj v tejto zmluve garantovaná možnosť poskytovať vo vlastných zariadeniach alebo zmluvných stravovacích zariadeniach (ale nie pri sprostredkovateľskej forme – gastrolístky a vo verejných stravovacích zariadeniach - reštaurácie s obsluhou):
• pri priamej zmluvnej forme stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach (reštaurácie bez obsluhy) a
• v prípade ak útvar disponuje vlastným stravovacím zariadením, ktoré využíva na prípravu jedál
     stravovanie aj bývalým policajtom, ktorí splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok a zároveň dovŕšili vek 62 rokov, alebo splnili podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.
     Nominálna hodnota stravného lístka je do výšky 4,00 eur a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,45 eur, resp. od 1. júla 2021  bude do výšky 4,20 eur a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,47 eur.
     Informácie k možnosti stravovania sú zverejnené aj na tejto web stránke (http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/stravovanie_dochodcov_v_zariadeniach_MVSR.pdf a http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/publikacie/2018-2019.pdf).

Sociálno zdravotná komisia prezídia APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. januára 2021

aktualizované: Parte (MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť