V hoteli AGRO vo V. Lomnici sa konal v poradí už XV. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 40. zo 46. miestnych organizácii združenia. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVI – 19 sa kongres konal za veľmi „prísnych“ opatrení. Vzhľadom na uvedené sa kongresu nezúčastnili ani zástupcovia organizácií, s ktorými APVV spolupracuje. Jediným hosťom bol Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činnosti MV SR.

     Po skončení štvorročného volebného obdobia bolo zvolené nové prezídium a nová revízna komisia. Z doterajšieho prezídia nekandidovali iba dvaja členovia a všetci kandidáti boli zvolení jednomyseľne. Kongres prerokoval a odsúhlasil Programové zameranie APVV na roky 2020 – 2024, zmenu stavov a smernice k možnosti prijímania rozhodnutí aj spôsobom Per rollam a riešil napr.: zabezpečenie volieb nových predsedníctiev v niektorých miestnych organizáciách začiatkom roka 2021, odsúhlasil ďalší postup v kauze nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012, valorizáciu výsluhových dôchodkov v roku 2020 a 2021, postupy voči Sociálnej poisťovni a ďalšie aktuálne otázky.
     Na kongrese boli odovzdané niektorým členom ocenenia za aktívnu prácu počas predchádzajúceho volebného obdobia. Okrem toho zástupca riaditeľa KR PZ v Prešove odovzdal Plaketu za zásluhy o rozvoj PZ dvom predsedom miestnych organizácii, ktoré na základe návrhu prezidenta APVV udelil prezident PZ.
     Predsedovia našich miestnych organizácií si prevzali výtlačky jedenástej publikácie APVV pre všetkých členov, vianočné pohľadnice a kalendáriky, členské známky na rok 2021 a nové vložky k členským preukazom (rok vydania 2011).
     Delegátom kongresu boli v predstihu zaslané všetky predkladané správy a materiály a všetkým predsedom miestnych organizácií bude zaslaná z kongresu aj zápisnica, uznesenie a schválený rozpočet prezídia na rok 2021 tak, aby sa s týmito materiálmi mohli oboznámiť aj všetci naši členovia.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. novembra 2020

aktualizované: Parte (MO Štúrovo), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť