Ministerstvo financií SR postupne spracováva analýzy stavu verejných financií v jednotlivých rezortoch. Aj napriek tomu, že k MV SR ešte takýto materiál zverejnený nebol, získali sme elektronický dokument nazvaný ako Revízia výdavkov Ministerstva vnútra zo dňa 26. 06. 2020. Keďže v uvedenom materiály sú uvádzané viaceré konštatovania, ktoré môžu mať negatívny dopad na práva a sociálne istoty poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia MV SR prezident APVV zaslal ministrovi vnútra stanovisko APVV. List si môžete pozrieť tu .

     Doplnené 13. 11. 2020:    

     Ministerstvo financií SR prezídiu APVV  na základe žiadosti o sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. dňa 09. 11. 2020 listom oznámilo, že: "Vzhľadom na náročnosť tohto procesu, nebolo Ministerstvo financií SR (ďalej len "ministerstvo") schopné vypracovať a predložiť predmetný dokument na rokovanie vlády SR ani v termíne konca apríla 2020, ani v termíne do 30. 09. 2020."  Ďalej aj to, že: " Ministerstvo však musí s poľutovaním konštatovať, že aj napriek vynaloženému úsiliu nebolo možné ani v predĺženej lehote požadovaný dokument vypracovať, t.j. ministerstvo požadovaný dokument stále nemá k dispozícií." Zároveň nás ministerstvo ubezpečilo, že hneď ako bude dokument vypracovaný, bude predložený na rokovanie vlády SR a zverejnený na webom sídle ministerstva.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 7. mája 2021

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO MT, MO PD), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť