Začiatkom roka (12. 2. 2020) bol do NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa navrhovalo zadefinovať novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Návrh predložený do NR SR (v skrátenom legislatívnom konaní) bol jednoduchý a narýchlo spracovaný. Aj napriek tomu sa prezident APVV k tejto veci dňa 13. 2. 2020 stretol s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR, kde bol informovaný o priebehu celého konania prípravy návrhu a navrhol aj jeho doplnenie a zmeny tak, aby bol prijateľný aj pre výsluhových dôchodcov (ďalej aj „VD“). V rámci rokovania v NR SR boli predložené viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, zákon bol schválený 88 poslancami a novela zákona nadobudla účinnosť 1. 4. 2020. Celý článok si môžete pozrieť tu .

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 7. mája 2021

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO MT, MO PD), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť