Nový koronavírus má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Prítomnosť koronavírusu bola na Slovensku oficiálne potvrdená !
     Prezídium APVV odporúča predsedníctvam miestnych organizácii v tomto období neorganizovať žiadne spoločenské akcie vrátane členských schôdzi.

Medzi prejavy koronavírusu patrí napr:
• Má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:
   - od miernych (kašeľ, zvýšená teplota),
   - cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačky, bolesti svalov),
   - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môže končiť smrťou.
• Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.
• Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imutinou.

Medzi odporúčania okrem dodržiavania osobnej hygieny patrí aj:
• Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.
• Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne nepodávať ruky.
• Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné.
• Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy.

https://virus-korona.sk/

 

 

JUDr. Hristo Gluškov
prezident APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 28. marca 2020

aktualizované: Parte (MO RS), Známi členovia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.