Prezídium APVV, s cieľom chrániť práva a sociálne istoty nielen svojich členov ale aj ostatných poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, iniciovalo a zvolalo rokovanie štatutárnych zástupcov profesijných stavovských organizácii a to Asociácie policajtov vo výslužbe, Zväzu vojakov SR, Klubu generálov SR a Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov.

     Rokovanie sa uskutočnilo 17. 06. 2020 a témou rokovania bol jeden z bodov Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 a to: „vláda SR presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.“.
     Na záver rokovania bolo prijaté spoločné Komuniké, v ktorom je vyjadrený záujem nielen na spoločnom, ale aj koordinovanom postupe všetkých zainteresovaných subjektov proti „presadeniu“ takéhoto postupu.
Komuniké si môžete pozrieť Tu .

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 7. mája 2021

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO MT, MO PD), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť