Predsedníctvo MO APVV Bratislava II, pozýva všetkých svojich členov na Posedenie pri vianočnej jedličke“, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 o 16:30 h, Vlčie hrdlo 52, „Jedáleň Budovateľ. Pred budovou je zástavka MHD autobusu – Zajačie č. 77.

     Zároveň Vás informujem, že od 16:00 h bude možné si uhradiť členský príspevok na rok 2023 v sume 20 €. Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 10. decembra na t.č. 0908 767306 z dôvodu zabezpečenia potrebného počtu večere a občerstvenia.
     Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum, darcovia krvi a darcovia 2% pre našu MO obdržia „Pamätný list APVV“ a „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu Vás žiadam, aby ste sa tohto posedenia zúčastnili.
     Členovia predsedníctva sa tešia na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 5. decembra 2022

aktualizované: Naši oslávenci, Parte (MO RK), Zoznam zosnulých, Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO NZ, MO BAmo, MO ZA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť