Členský príspevok na rok 2021 vo výške 16 € je možné uhradiť na číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3456 3522, do správy pre prijímateľa uveďte meno člena MO APVV, ak platíte aj za iného člena, jeho meno tiež uveďte. Známka a propagačný materiál Vám bude doručený dodatočne. Táto možnosť je hlavne z dôvodu, že situácia s COVID-19 sa nezlepšuje, je možné, že členská schôdza sa bude konať až po termíne uhradenia členského, t.j. 31.3.2021 a členské do tohto termínu je potrebné mať uhradené.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. februára 2021

aktualizované: 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť