Oznamujem členom MO APVV Trenčín, že v súvislosti s opatreniami nákazy COVID-19 nie je možné v súčasnej dobe uskutočniť členskú schôdzu. Z tohto dôvodu je možné uhradiť členský príspevok na rok 2021 a prebrať známku u predsedu MO APVV Trenčín JUDr. Dušana Vidu, mobil: 0907 965521 v dňoch 15.2.2021, 18.2.2021, 23.2.2021 a 26.2.2021 v čase od 9:00 do 17:00 h v OC Južanka. Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. februára 2021

aktualizované: 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť