Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojim členom, že členský príspevok za rok 2023 vo výške 20 € je možné uhradiť u p.Kováčovej 0903 670422, u p.Strigáča 0907 172452 a u p.Šimona 0905 927858, prípadne sumu 20 € zaslať na účet SK65 0900 0000 0000 3456 3522, pričom do správy uveďte meno člena, za ktorého členské uhrádzate.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámk
y

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 24. januára 2023

aktualizované: Fotogaléria (MO KN) Parte (MO RV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť