Dňa 24.3.2023 sa konala v jedálni u Korca v Prievidzi členská schôdza MO APVV Prievidza, ktorej sa zúčastnilo 76 členov APVV. Ako hostia sa schôdze zúčastnili riaditeľ OR PZ plk. JUDr. Šikula, zástupca riaditeľa OR PZ plk. Mgr. Korenačka a predseda Klubu vojakov v zálohe pplk. v.v. Michalovič. Ďakujem majiteľovi zariadenia za slávnostnú prípravu sály a podanie občerstvenia a tiež ďakujem hosťom a zúčastneným členom APVV za účasť.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 27. marca 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO SN, MO MnB, MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť