Vážení členovia registrovaní v MO APVV BRATISLAVA MESTO A OKOLIE,
viem, že sa Vám ani veriť nechce, že prešiel jeden rok od vtedy, čo ste naposledy čítali oznam o úhrade členského príspevku. Tento krát je to na rok 2024 a to vo výške okrúhlych 20€ (tak si ho odsúhlasili členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie na ČS 2023 dňa 16.3.2023). Uhradiť je ho možné na číslo účtu IBAN  SK52  6500  0000  0036  5118  0395 (v správe pre prijímateľa uviesť meno za koho je uhrádzané).

     Ak máte záujem o zaslanie členskej známky POŠTOU, môžete na vyššie uvedený účet uhradiť sumu 22,50€ a členská známka 2024 Vám bude zaslaná poštou na adresu (pre istotu ju radšej uveďte v poznámke pre prijímateľa). Známka bude doručená poštou k poslednému dňu v mesiaci kedy bola uhradená na účet.
     Členovia, ktorí uhradia len členský príspevok bez poštovného si dohodnú spôsob a termín vydania členskej známky emailom/SMS/whats  alebo telefonicky u pokladníka MO Ing. Fleškovej, tel.: 0911/536788. Zároveň upozorňujem na povinnosť člena v zmysle Stanov APVV  čl.9, ods. 2, písm.c) bezodkladne nahlásiť predsedovi MO zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena (adresa, tel. kontakt, email).
     V prípade otázok resp. ďalších informácií kontaktujte členov MO APVV Bratislava mesto a okolie:
JUDr. Mikuláš PINNEL - predseda MO 0905 32 98 34
Ing. Marta FLEŠKOVÁ - pokladník MO
0911 53 67 88

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 8. december 2023

aktualizované: Parte (MO HC), Rekreačná starostlivosť, Naši oslávenci, Noviny Polícia, Zoznam zosnulých, Fotogaléria (MO ZA, MO Štúrovo, MO BAmo), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť