V piatok, dňa 22. 11. 2019, sa uskutočnil prvý ročník krajského turnaja trojčlenných družstiev MO APVV zo Žilinského kraja v bowlingu. Organizátormi bola MO APVV Žilina a prezídium APVV. Akcia sa konala v Academy Bowlingovej hale v Žiline, kde boli pre súťažiacich vytvorené podmienky na profesionálnej úrovni (napr. až 8 dráh).
     Turnaja sa zúčastnili trojčlenné družstvá z MO APVV Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok okolie, Žilina (dve družstvá) a aj družstvo z VETERÁN POLICIE ČR zo Zlínskeho kraja. Prítomní boli aj predsedovia všetkých týchto MO aj oni si medzi sebou zasúťažili. Každé družstvo malo tričká inej farby s logom APVV a názvom svojej miestnej organizácie. V družstvách sa súťažilo o putovný pohár prezidenta APVV a družstvá na prvých troch miestach získali poháre a každý člen družstva aj medailu. V jednotlivcoch, na prvých troch miestach, získal každý pohár, medailu a diplom. Všetky družstvá a každý súťažiaci dostali aj diplom. Ceny odovzdal prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov a predseda MO Žilina Mgr. Peter Tichý. Poďakovanie patrí najmä všetkým členom predsedníctva MO Žilina, ktorí pripravili a vytvorili veľmi dobré podmienky na uskutočnenie prvého ročníka takéhoto turnaja a prispeli tak k ďalšiemu rozvíjaniu aktivít našich miestnych organizácii aj v športovej oblasti.

     Účastníci sa dohodli, že spoluorganizátorom ďalšieho ročníka bude MO APVV Liptovský Mikuláš. Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 10. júla 2020

aktualizované: Parte (MO RK-okolie, MO NR), Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.