Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, nebude možné členskú schôdzu vykonať v danom termíne dňa 26. januára 2021. Predsedníctvo MO APVV Pezinok sa rozhodlo preložiť členskú schôdzu na 16. marca 2021 o 17:00 h v priestoroch Vitamin gallery pub v Pezinku pri policajnej škole, ul. Fajgalská. Program nezmenený.
     V prípade pretrvávajúcej situácie pre COVID-19 je možné predpokladať, ne nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať. Budete včas upovedomení na tejto stránke.

     Na základe zasadnutia predsedníctva zo dňa 30.11.2020, podpredseda MO APVV Pezinok zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. januára 2021 o 17:00 h v priestoroch Vitamín Gallery Pub v Pezinku pri policajnej škole, ul. Fajgalská.
     Vzhľadom k neustále nepriaznivo pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa COVID-19, je možné predpokladať obmedzujúce opatrenia Hlavného hygienika SR a Rozhodnutie Vlády SR na základe čoho nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať a nebude sa dať vybrať členské príspevky z dôvodu obmedzujúcim opatreniam stanovenom termíne. Výber členských príspevkov sa bude realizovať prostredníctvom členov predsedníctva MO APVV. O tejto skutočnosti budete včas upovedomení cez webovú stránku.

Ladislav Palšovič
podpredseda MO APVV Pezinok

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. januára 2021

aktualizované: Parte (MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť