Na základe rozhodnutia predsedníctva, predseda MO APVV Prešov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 4. marca 2021 o 16:00 h v reštaurácii ŠPORT Prešov, Solivar.
     V prípade pretrvávajúcej situácie pre COVID-19 je možné predpokladať, že nebude možné členskú schôdzu v danom termíne vykonať, budete včas upovedomení na tejto stránke.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. januára 2021

aktualizované: Parte (MO KE, MO Želiezovce, MO MA, MO SA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť