Vážení členovia registrovaní v MO APVV Bratislava mesto a okolie, členský príspevok na rok 2023 vo výške 14€ je možné uhradiť na účet IBAN  SK52  6500  0000  0036  5118  0395 (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte meno člena APVV, za ktorého je členské uhrádzané, napr.Ján Novák, ČP  2023).
     Zároveň Vám oznamujem, že kto má záujem o zaslanie členskej známky POŠTOU, môže zaplatiť na vyššie uvedený účet sumu 16,50€ a členská známka 2023 mu bude zaslaná poštou na adresu uvedenú v prihláške za člena APVV k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola úhrada vykonaná. (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte v tomto prípade okrem mena aj doručovaciu adresu! napr.: Ján Novák – Parková 33, Bratislava 821 05 ).

     Členovia, ktorí uhradia len členský príspevok bez poštovného budú včas informovaní o spôsobe a termíne vydania členskej známky emailom/SMS alebo telefonicky. Nakoľko sú už členské známky k dispozícii, tí ktorí majú záujem o ich vyzdvihnutie v predstihu osobne s platbou v hotovosti, môžu tak spraviť na plánovanej akcii „Posedenie v prírode pri guláši“ dňa 26.11.2022 o 12.00 hod v Bufete pri Rozhľadni (Vrakunský lesík). Zároveň upozorňujem na povinnosť člena v zmysle Stanov APVV  čl.9, ods. 2, písm.c) bezodkladne nahlásiť predsedovi MO zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena (adresa, tel. kontakt, email).
     V prípade otázok resp. ďalších informácií kontaktujte členov MO APVV Bratislava mesto a okolie:
JUDr. Mikuláš PINNEL – predseda MO 0905 329834
Ing. Marta FLEŠKOVÁ – pokladník MO 0911 536788

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 29. marca 2023

aktualizované: Parte (MO TV, MO BAmo), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO BAmo, MO SN, MO MnB, MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť