V týchto dňoch Slovenskom najviac rezonuje "Celoplošné testovanie obyvateľov". Hlavnú úlohu v ňom zohrávajú primátori miest, starostovia mestských časti a starostovia obcí. Dňa 23. októbra našu MO APVV Bratislava II e-mailom oslovil Ing. Michal Gašaj PhD, zástupca starostu Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov a požiadal nás o pomoc pri zabezpečení testovania ich občanov v Ružinove a to v dňoch 30.10. až 1.11. a následne v dňoch 6. až 8.11.2020.

    Obratom som e-mailom s touto neobvyklou požiadavkou oslovil všetkých členov našej MO s prosbou o prihlásenie sa predovšetkým členov, ktorí nepatria do rizikovej skupiny a zdravotne sú na tom dobre. Na moju žiadosť sa prihlásili 3 členovia, Peter Barták, JUDr. Ivan Sliva a JUDr. Martin Sitiar (všetci traja starší ako 65 rokov). Nakoniec z MČ Ružinov si do testovania v prvom kole pozvali iba jedného z nich a to Petra Bartáka. Podľa vyjadrenia Ing. Gašaja budú naši členovia JUDr. Sliva spoločne s JUDr. Sitiarom pozvaní na výpomoc do 2. kola testovania, ktoré sa však nakoniec v Bratislave nekonalo. Touto cestou by som chcel všetkým 3 členom vysloviť moje veľké poďakovanie a uznanie predovšetkým za ich ochotu, láskavosť a hlavne pomoc v núdzi iným.
     Taktiež by som sa chcel poďakovať aj našim 4 stálym darcom krvi - Ing. Janke Hlásnej, Mgr. Dušane Petrušovej s manželom Davidom a Mgr. Martinovi Sitiarovi. Všetci štyria sa v tomto roku na základe neodkladnej výzvy NTS rozhodli darovať krv (napriek pandémii). Spolu odovzdali 5 krát drahocennú krv v NTS Ružinovskej nemocnici. Aj oni si zaslúžia veľké poďakovanie, nakoľko v tejto ťažkej chvíli ju chorí ľudia veľmi potrebujú.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 25. novembra 2020

aktualizované: Parte (MO Štúrovo), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť