Predsedníctvo MO APVV Bratislava II pozýva všetkých svojich členov  na  „Slávnostné posedenie pod jedličkou“, ktoré sa uskutoční dňa  19. decembra 2019  o 16:30 hod. v  Poľnohospodárskom družstve  Prievoz Domové role č. 69.

     Zároveň Vás informujem, že v čase od 16:00 hod. si budete môcť zakúpiť členskú známku na rok 2020.  Žiadam členov, ktorí sa uvedeného posedenia zúčastnia, aby sa nahlásili najneskôr do 15.12.2019 na 0908 767 306 z dôvodu zabezpečenia počtu večere a občerstvenia. Členovia, ktorí v tomto roku oslávili svoje jubileum obdržia „Pamätný list APVV“ a  darcovia 2 % z daní a darcovia krvi obdržia „Pamätnú plaketu“. Z uvedeného dôvodu by sa mali ocenení členovia tohto posedenia zúčastniť.
     Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 7. decembra 2019

aktualizované: Fotogaléria (MO Štúrovo, MO NZ), Udelené ocenenia, eZvesti, Naši oslávenci

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.