Klub PPZVV Trebišov

     V. Kongres APVV ktorý sa konal v dňoch 1.-3.10.2010 na Teplom Vrchu prijal za Pridruženého člena:

Klub príslušníkov PZ VV Trebišov

Štatutárny zástupca:   JUDr. Štefan JOŽIOV
Poštová adresa: Trebišov, Krajná 783/3
Telefón: 0917246486
    
Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6.11.2002, združuje policajtov vo výslužbe a jej zameranie je veľmi blízke APVV. Stanovy Klubu PPZVV Trebišov si môžete pozrieť tu.