Klub PPZVV Trebišov

     V. Kongres APVV ktorý sa konal v dňoch 1.-3.10.2010 na Teplom Vrchu prijal za Pridruženého člena:

Klub príslušníkov PZ VV Trebišov

Štatutárny zástupca: 
JUDr. Štefan JOŽIOV

Poštová adresa:
Trebišov, Krajná 783/3

Telefón: 0917246486

     Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6.11.2002, združuje policajtov vo výslužbe a jej zameranie je veľmi blízke APVV. Stanovy Klubu PPZVV Trebišov si môžete pozrieť tu.