PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 1.2.2018 je 5623.

 
Oznam Prezídia APVV
Utorok, 20 február 2018

Asociácia policajtov vo výslužbe

Vyjadrenie

(Legislatívne pravidlá Vlády SR čl. 10 ods. 3, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164) k zverejnenej predbežnej informácii: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

Celý článok...
 
Správa MO Košice
Utorok, 20 február 2018

      Dňa 1.2.2018 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 339 členov a 9 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach a ďalší).

Celý článok...
 
Správa MO Rimavská Sobota
Pondelok, 19 február 2018

      Dňa 16.2.2018 sa v Rimavskej Sobote uskutočnila členská schôdza MO APVV Rimavská Sobota za účasti 60 členov. Členská schôdza zhodnotila činnosť MO za rok 2017 a prijala plán činnosti na rok 2018. Z príležitosti dovŕšenia veku 70 rokov, 65 rokov a 60 rokov bol jedenástim členom udelený Pamätný list. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Karas
predseda MO APVV Rimavská Sobota

 
Oznam MO Michalovce
Piatok, 16 február 2018

      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2018 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť (zvlášť aj na súťaži v memoriáli) nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 14.3.2018.
Program:

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Streda, 07 február 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018

     Dňa 5.2.2018 sa uskutočnilo rokovanie na MV SR za prítomnosti generálneho tajomníka služobného úradu MV SR, generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečeia Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a zásutpcov Asociácie policajtov vo výslužbe JUDr. Hristo Gluškov - prezidenta APVV a JUDr. Martin Sitiar - 1. viceprezident APVV. Celý článok si môžete pozrie tu.

 
Oznam MO Trenčín
Utorok, 06 február 2018

      Predsedníctvo MO APVV Trenčín v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu a pozýva všetkých svojich členov na jej zasadanie. Členská schôdza sa bude konať 2. marca 2018 (piatok) o 17:00 h v zariadení Gastrocentrum Pod Brezinou v Trenčíne. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť SMS alebo volaním na mobil 0905 380974. 

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Oznam MO Prievidza
Nedeľa, 04 február 2018

      Predsedníctvo MO APVV Prievidza pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2018 o 15:00 h v jedálni Sv. Florián, ul. Lúčna č. 12, na sídlisku Žabník v Prievidzi.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 
Oznam MO Nové Zámky
Nedeľa, 04 február 2018

      Predseda MO APVV Nové Zámky zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2, stanov APVV členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v piatok 16. marca 2018 od 15:30 h v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu, ulica Zdravotnícka 3, Nové Zámky (vchod z ulice Slovenskej).
Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Považská Bystrica
Nedeľa, 04 február 2018
      Predsedníctvo MO APVV Považská Bystrica pozýva všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2018 o 15:00 h v reštaurácii Hotela Študent v Považskej Bystrici. Účasť je potrebné potvrdiť na mobil predsedu p.Šopinca - 0903 213003 do 15.2.2018.

František Šopinec
predseda MO APVV Považská Bystrica

 
Oznam MO Stará Ľubovňa
Sobota, 03 február 2018

      V zmysle čl. 2 ods. 4 Rokovacieho poriadku APVV Vás týmto pozývam na členskú schôdzu APVV MO Stará Ľubovňa, ktorá sa bude konať 24. februára 2018 o 13:00 h v reštaurácii "U JELEŇA" v Starej Ľubovni, na námestí Sv. Mikuláša.
Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Svidník
Utorok, 30 január 2018

      Predseda MO APVV Svidník zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu dňa 23. februára 2018 o 15:00 h. Členská schôdza sa bude konať v reštauračnom zariadení Royal pizzeria vo Svidníku s programom, ktorý bol členom zaslaný v pozvánke. Zároveň bude zabezpečený predaj členských známok na rok 2018.
     Teším sa na stretnutie.

Dušan Boršovský
predseda MO APVV Svidník

 
Oznam MO Trnava
Pondelok, 29 január 2018

      Predseda MO APVV Trnava zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. marca 2018 od 15:00 h v hoteli "La Plaza" v Trnava (ako v minulom roku). Zároveň sa budú vyberať aj členské príspevky. Svoju účasť potvrďte na mail adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .
     Teším sa na Vašu účasť.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Správa MO Štúrovo
Nedeľa, 28 január 2018

      V mene Predsedníctva APVV Štúrovo chcem poďakovať členom za to, že boli ochotní venovať svoj voľný čas v prospech APVV a z 48 členov sa zúčastnilo 90%. Vyjadrujem presvedčenie, že schôdza splnila svoj účel a spoločenské posedenie s občerstvením bolo na veľmi dobrej úrovni !!!! Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Ďakujem. 

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Štvrtok, 25 január 2018

      Predseda MO APVV Ružomberok - Okolie zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 1. marca 2018 o 15:00 h v ANIMA CAFFÉ. Účasť členov povinná, nakoľko sa bude schvaľovať plán na rok 2018. Zároveň bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2018, ktorí ho ešte neuhradili.

Program:

Celý článok...
 
Oznam MO Nitra
Utorok, 23 január 2018

      MO APVV Nitra oznamuje svojím členom, že členská schôdza sa koná 10. marca 2018 o 14:00 h v miestnom KD v obci Nitrianske Hrnčiarovce. Každý si môže priniesť svoje kulinárske produkty.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra

 
Oznam MO Martin
Pondelok, 22 január 2018

      Predseda MO APVV Martin v súlade s čl. 7 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 2. marca 2018 o 16:00 h v novej sále reštaurácie "Čierna pani" v Martine. Účasť členov je povinná. Od 14:30 h bude zabezpečený predaj členských známok na rok 2018 v sume 14 eur.
     Teším sa na vašu účasť.

Mgr. Branislav Kráľ
predseda MO APVV Martin

Celý článok...
 
Oznam MO Prešov
Štvrtok, 11 január 2018
      Predseda MO APVV Prešov zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 8. marca 2018 o 16:00 h v reštaurácii Šport, Prešov-Solivar.

Vendelín Lipovský
predseda MO APVV Prešov

 
Oznam MO Želiezovce
Streda, 10 január 2018

      Predseda MO APVV Želiezovce zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24. februára 2018 o 14:00 h v Szúnyog csárde v Želiezovciach. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 791989, 0918 428873 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- Eur.

Celý článok...
 
Oznam MO Poprad
Utorok, 09 január 2018

      Predsedníčka MO APVV Poprad zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2018 o 14:00 h v hoteli TATRA na ul. Karpatskej v Poprade. Svoju účasť nahláste na mobil 0907 103615, 0908 222033 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- eur.

Celý článok...
 
Oznam MO Dolný Kubín
Sobota, 06 január 2018

      Predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. marca 2018 o 16:30 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , ktorí ešte nemajú zaplatené členské, prineste si 14,- eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 41 z 42

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Utorok, 20. február 2018

Dnes má meniny
Lívia
Zajtra má meniny
Eleonóra

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk