PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Komunálna poisťovňa

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
2 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe je k 31.8.2018 5649.

 
Správa čestného prezidenta APVV
Utorok, 18 september 2018

      V dňoch 12. a 13.9.2018 som sa ako čestný prezident APVV spolu s bývalým viceprezidentom APVV Ing. Jánom Čarnogurským, na pozvanie Prezídia Veterána Českej republiky z.s. zúčastnil v Prahe slávnostného zhromaždenia, konaného pri príležitosti 10. výročia ich založenia. Na slávnostnom zhromaždení, konanom v areáli Múzea Polície ČR, pod vedením prezidenta Veterána Polície ČR pána plk. v.v. JUDr. Jaroslava Zemana, za prítomnosti predsedu vlády ČR Andreja Babiša, ministra obrany ČR Lubomíra Metnara, námestníka ministra vnútra ČR, prezidenta Polície ČR genmjr. Tomáša Tuhého a ďalších hostí, sme boli ocenení udelením vyznamenaní Veterána polície ČR I. stupňa, skupiny LEV.

Celý článok...
 
Správa MO Košice
Pondelok, 17 september 2018

 Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
a malokalibrovej pušky

     Dňa 14.9.2018 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VIII. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VI. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Pondelok, 17 september 2018

      Predseda MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch od 24. septembra 2018 do 25. októbra 2018 organizuje dobrovolné darovanie krvi. Krv je možné darovať každý pracovný deň od 7:00 h v priestoroch NTS Nové Zámky, ul. Slovenská. Bližšie informácie nájdete tu.
     Prídite a podelte sa o túto vzácnu tekutinu s tými, ktorí ju potrebujú.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Správa MO Trnava
Nedeľa, 16 september 2018

       Dňa 7.9.2018 sa konali na strelnici "Štrky" v Trnave v rámci našej MO skvelé strelecké preteky. Najlepší strelci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Po streľbách bolo družné posedenie pri dobrom guláši. Počasie nám opäť vyšlo. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Jozef Durák
predseda MO APVV Trnava

 
Oznam MO Michalovce
Nedeľa, 16 september 2018

      Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom, že posedenie pri guľáši sa uskutoční v piatok 28. septembra 2018 so začiatkom o 10:00 h v rekreačnom stredisku Furmanovo nad obcou Staré, v okrese Michalovce. Svoju účasť nahláste predsedovi MO do 25.9.2018 na kontaktné čislo 0908 215800.
     Zároveň Vás prosím obratom mi oznámiť, kto poskytol 2 % z daní v prospech APVV.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam MO Prievidza
Nedeľa, 16 september 2018

      Predsedníctvo MO APVV Prievidza organizuje pre svojich členov a záujemcov o členstvo posedenie pri živánskej, ktoré sa uskutoční v piatok 28. septembra 2018 o 14:00 h na futbalovom štadióne v Bojniciach - Dubnici. Účasť žiadam potvrdiť na mobile 0917 677326 do 23.9.2018.

Marián Lapin
predseda MO APVV Prievidza

 
Správa MO Bratislava II a prezídia APVV
Piatok, 14 september 2018

       Takú účasť sme ešte nemali. Týmito slovami ohodnotil účasť družstiev a členov APVV Bratislavského kraja v súťaži vo varení guláša dňa 8.9.2018 v Jelke pri Malom Dunaji, bývalý predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie Imrich Holocsi, ktorému ďakujeme za spoluprácu pri vytváraní podmienok pre uskutočnenie týchot súťaží.
     Súťaže sa zúčastnilo všetkých 6 MO Bratislavského kraja a to: Bratislava 2, Bratislava mesto a okolie, Bratislava 4, Bratislava 5, Malacky a Pezinok.

Celý článok...
 
Oznam MO Nitra
Streda, 12 september 2018

      MO APVV Nitra usporiada pre svojich členov v dňoch 4.-.5. októbra 2018 2-dňový zájazd do vinných pivničiek v okolí Znojma s prípadnou návštevou Mikulova, Ledníc a Valtíc. Doprava a nocľah s raňajkami sú zabezpečené MO APVV Nitra. Poplatky za vstupy do zámkov, prípadne pivníc si platí každý individuálne. Záujemcovia MO kontaktujte priamo predsedu MO APVV Nitra na mobil: 0903 382211 najneskôr do 30.9.2018, ktorý Vám podá bližšie informácie.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra

 
Správa MO Nové Zámky
Nedeľa, 09 september 2018

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2018 zorganizovalo za veľkej podpori predsedu MO APVV a člena predsedníctva p.Kováčovej grilovačku pre členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Spoločne sme sa stretli v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Štvrtok, 06 september 2018

      MO APVV Ružomberok - Okolie oznamuje svojim členom, príslušníkom ÚZVJS, ktorí odišli do výsluhového zabezpečenia z ÚVTOS Ružomberok, že ich Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozýva na oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 28. septembra 2018, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku OŠK Ludrová.

Celý článok...
 
Správa MO Ružomberok - Okolie
Nedeľa, 02 september 2018

 Už tretíkrát v Zakopanom

     Aj v roku 2018 sa dostala do plánu činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie návšteva poľského mesta Zakopané formou krátkodobej rekreácie v termíne od 23.8. - 26.8.2018. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.

Celý článok...
 
Správa MO Topoľčany
Piatok, 31 august 2018

       Dňa 20.8.2018 v zmysle plánu činnosti na rok 2018 predsedníctvo MO Topoľčany zorganizovalo V. ročník spoločensko-športového stretnutia v obci Tesáre na mieste, ktoré je už pravidelným účastníkom dobre známe. V družnej debate, pri dobrom jedle, ktoré si sami pripravili, bývalí kolegovia strávili čas až do neskorého večera. Je na škodu ostatných členov, že sa aspoň občas tohoto stretnutia neúčastnia. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Anton Čerešňák
predseda MO APVV Topoľčany

 
Ochrana osobných údajov
Piatok, 01 jún 2018

     Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

Celý článok...
 
Aktuálna informácia k valorizácii VD od roku 2018
Pondelok, 16 apríl 2018

     Aj napriek tomu, že ešte nebolo oficiálne zverejnené vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania vychádzajúc zo zverejnených dostupných informácii, bol návrh novely zákona predložený do ďalšieho legislatívneho procesu s tým, že sa navrhuje "iba" valorizácia na rok 2018 a tak ako bola navrhovaná, čiže 0,60 Euro za každý skončený rok služobného pomeru. Príčinou je najmä to, Ministerstvo financií SR trvá na svojej zásadnej pripomienke a preto sa z návrhu vypustila zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa § 68. Návrh predkladaného materiálu si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Rozporové konanie na MV SR
Pondelok, 16 apríl 2018

     Dňa 12.4.2018 sme sa na základe pozvania MV SR zúčastnili tzv. rozporového konania. Predkladateľ návrhu novely zákona to musel urobiť, nakoľko neakceptoval naše návrhy v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke. Na rozporovom konaní sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník, generálny riaditeľ Spa SČ, riaditeľ OSZ a zástupca odobru bezpečnostnej legislatívy. Za APVV prezident a 1. viceprezident. Zástupcovia MV SR nás informovali o stave jednotlivých osobitných účtov a skutočnosťou, že zvýšenie výsluhových dôchodkov (garancia ich zvýšenia) v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte je možná iba v prípade, že budú do týchto účtov zvýšené odvody, t.j., že budú zvyšované platy. Keďže ani na rozporovom konaní rozpor odstránený nebol, bude návrh novely zákona predkladateľom daný do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom. Písomné stanovisko APVV k výsledkom rozporového konania si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Valorizácia VD od roku 2018 – priebežná informácia
Utorok, 10 apríl 2018

     Prezídium Asociácie policajtov vo výslužbe uplatnilo v deň zverejnenia na portáli Slov-lex zásadnú hromadnú pripomienku nášho občianskeho združenia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je "zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov". Návrh bol MV SR predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania dňa 3.4.2018.

Celý článok...
 
Valorizácia výsluhových dôchodkov
Utorok, 03 apríl 2018

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR") predložilo dňa 3. apríla 2018 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 328/2002 Z. z."), ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia, t.j. zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) týchto dávok.
     Prezídium vzhľadom na absenciu garancie minimálnej sumy valorizácie pre prípad, že v niektorom roku nebudú zvýšené funkčné platy, resp. ich zvýšenie bude nízke uplatnilo (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174) v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku. Jej text si môžete pozrieť tu.

Prezídium APVV

 
Oznam Prezídia APVV
Utorok, 20 február 2018

Asociácia policajtov vo výslužbe

Vyjadrenie

(Legislatívne pravidlá Vlády SR čl. 10 ods. 3, schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4. mája 2016 č. 164) k zverejnenej predbežnej informácii: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.

Celý článok...
 
Informácia Prezídia APVV
Streda, 07 február 2018

Informácia z rokovania na MV SR
k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018

     Dňa 5.2.2018 sa uskutočnilo rokovanie na MV SR za prítomnosti generálneho tajomníka služobného úradu MV SR, generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečeia Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a zásutpcov Asociácie policajtov vo výslužbe JUDr. Hristo Gluškov - prezidenta APVV a JUDr. Martin Sitiar - 1. viceprezident APVV. Celý článok si môžete pozrie tu.

 
Informácia z rokovania na MV SR k valorizácii VD od roku 2018
Utorok, 12 december 2017

     Prezídium APVV po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. v NR SR a schválení spôsobu valorizácie dôchodkov na roky 2018 - 2021 zaslala ministrovi vnútra SR list so žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie tak, ako dôchodky zo všeobecného systému poistenia.
     Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo rokovanie k tejto problematike na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta, 1. viceprezidenta, členov sociálno-zdravotnej komisie a riaditeľ odboru.

Celý článok...
 

Kto má meniny?

Streda, 19. september 2018

Dnes má meniny
Konštantín
Zajtra má meniny
Ľuboslava

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk