PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
5 Hostí
Úvod
Vitajte na stránkach Asociácie policajtov vo výslužbe
Streda, 01 november 2017

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len "APVV") je nezávislým občianskym združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR 6. marca 2006 pod číslom VVS/1-900/90-27666, ako združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
     APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich miestnych organizácií (44) a svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k Policajnému zboru Slovenskej republiky a heslom slúžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhať.
     Cieľom činnosti APVV je združovanie, bez rozdielu hodnosti a služobného zaradenia bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe a:
a) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity, podporovať výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb,
b) zvyšovať prestíž Policajného zboru a zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom a podporovať vo svojom okolí úctu k zákonom a verejnému poriadku, zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov, spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečnia príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb a zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom SR a v zahraničí,
c) spolupracovať so združeniami a združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú príslušníci Policajného zboru a ostatných policajno-bezpečnostných služieb na výsluhovom dôchodku.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Celkový počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe ku dňu 31.10.2017 je 5621.

 
Valorizácia dôchodkov 2018 - 2021
Nedeľa, 03 september 2017
     Blíži sa zasadanie Národnej rady SR (5.9.2017), kde bude prerokovaný v I. čítaní aj návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. (valorizácia dôchodkov od roku 2018). V dostatočnom predstihu sme zaslali stanovisko APVV Ústavnoprávnemu výboru NR SR aj so žiadosťou, aby už v I. čítaní sa zaoberali skutočnosťou, že skupine osôb (poberateľom dôchodkov z výsluhového zabezpečenia) nie je zabezpečená garancia minimálnej valorizácie tak, ako poberateľom dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. Stanovisko si môžete pozrieť tu.

prezídium APVV

 
Oznam MO Štúrovo
Pondelok, 20 november 2017

      Predseda MO APVV Štúrovo oznamuje, že členská schôdza MO APVV Štúrovo sa bude konať dňa 26. januára 2018 o 15:30 h v reštaurácii SERAY v Štúrove.

Mgr. František Párkanský
predseda MO APVV Štúrovo

 
Oznam MO Dunajská Streda
Pondelok, 20 november 2017

      Predseda MO APVV Dunajská Streda srdečne pozýva svojich členov na guláš party. Akcia sa uskutoční dňa 1. decembra 2017 o 17:00 h v Kultúrnom dome vo Vrakúni (okr. Dunajská Streda), Námestie sv. Štefana 474/1.
     Teším sa na Vašu účasť!

Gabriel Bittera
predseda MO APVV Dunajská Streda

Celý článok...
 
Oznam MO Želiezovce
Piatok, 10 november 2017

      Predsedníctvo MO APVV Želiezovce pozýva všetkých členov dňa 9. decembra 2017 od 13:00 h na spoločné predvianočné posedenie. Posedenie sa uskutoční v reštaurácii SZÚNYOG CSÁRDA v Želiezovciach. Bude sa podávať kapustnica a poskytnuté občerstvenie - víno, minerálka, slané, čapované pivo, kofola. Jedlo sa bude servírovať o 14:00 h.

Celý článok...
 
Oznam MO Ružomberok - Okolie
Pondelok, 06 november 2017

      Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie pozýva všetkých svojich členov na spoločenské posedenie na "Predvianočnej kapustnici". Posedenie sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15:00 h v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Pozvaní sú všetci členovia MO APVV a účasť je potrebné nahlásiť do 8.12.2017 na čísle 0905 662748 alebo 0918 068037. Zároveň bude možné uhradiť členské na rok 2018.
     Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte a teším sa na Vašu účasť!

Ondrej Škvarek
predseda MO APVV Ružomberok - Okolie

 
Oznam MO Michalovce
Sobota, 04 november 2017

      Predsedníctvo MO APVV Michalovce oznamuje svojím členom, že posedenie pri koncoročnej kapustnici sa uskutoční v sobotu dňa 9. decembra 2017 so začiatkom o 12:00 h v kultúrnom dome obce Ladomírov (PSČ 067 71, je to v polovici cesty medzi Stakčínom a Ubľou). Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 do 5.12.2017.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 
Oznam MO Bratislava II
Piatok, 03 november 2017

      Predsedníctvo MO APVV Bratislava II oznamuje a zároveň pozýva všetkých svojich členov na koncoročné posedenie pri "VIANOČNEJ KAPUSTNICI", na ktorej bude zároveň odovzdané ocenenie našim tohtoročným jubilantom. Posedenie sa uskutoční dňa 19. decembra 2017 o 15:00 h na mieste, kde sme mali tohto roku členskú schôdzu.

Celý článok...
 
Oznam MO Galanta
Piatok, 03 november 2017
      Dňa 8. decemtra 2017 o 16:00 h sa uskutoční spoločenské posedenie pri predvianočnej kapustnici. Posedenie sa uskutoční v policajnom klube Galanta na ul. Hodskej. Každý môže priniesť nejaké občerstvenie, resp. podporiť akciu nejakým sponzorským príspevkom (alko, nealko a pod.). Pozvaní sú všetci členovia APVV s partnermi. Svoju účasť je potrebné nahlásiť vopred.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

 
Oznam MO Nové Zámky
Streda, 01 november 2017

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2017 usporiada dňa 15. decembra 2017 so začiatkom o 17:00 h v priestoroch reštaurácie ROYAL, ul. T.G.Masaryka Nové Zámky pre svojich členov posedenie - koncoročná kapustnica MO APVV Nové Zámky. Celú pozvánku si môžete pozrieť tu.
     Srdečne Vás všetkých pozývam posedieť si v kruhu kolegov pri chutnej kapustnici a dobrom vínku.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Trenčín
Utorok, 24 október 2017

      Predsednícvo MO APVV Trenčín pozýva všetkých svojich členov na pravidelné stretnutie pri koncoročnej PREDVIANOČNEJ KAPUSTNICI. Posedenie sa uskutoční dňa 6. decembra 2017 v stredu o 17:00 h v reštaurácii Gastrocentrum pod Brezinou v Trenčíne (bude možné uhradiť aj členské za r. 2018). Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín

 
Garancia minimálnej miery valorizácie VD
Štvrtok, 19 október 2017

     Prezídium APVV v rámci legislatívneho procesu (postupne: pripomienka verejnosti k Predbežnej informácii, hromadná pripomienka verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania, rozporové konanie na MPSVaR SR, stanoviská zaslané Legislatívnej rade vlády SR, Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru NR SR pre sociálne veci ako aj jej spravodajcovi, osobná účasť na rokovaniach týchto výborov a rokovaním s niektorými poslancami) upozorňovalo na riziká predkladaného návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. k riešeniu valorizácie dôchodkov v rokoch 2018-2021 a žiadalo, aby sa nielen navrhovaný spôsob valorizácie vzťahoval aj na výsluhových dôchodcov ale aj garancia minimálnej miery valorizácie skutočne na každého dôchodcu a teda nie len na poberateľov starobných dôchodkov, ale aj na poberateľov dôchodkov z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia.

Celý článok...
 
Oznam MO Nové Zámky
Utorok, 10 október 2017

      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2017 organizuje dňa 2. decembra 2017 jednodňový zájazd na Vianočné trhy do mesta Budapešť. Uvedená návšteva trhov je spojená s nákupom v Maďarskom outletovom nákupnom stredisku Premier. Presný program ako i pokyny nájdete tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky

 
Oznam MO Dolný Kubín
Piatok, 06 október 2017

       Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov dňa 8. decembra 2017 v piatok o 16:00 h na pravidelnú koncoročnú kapustnicu do reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. V čase od 16:00 h do 17:00 h sa bude vyberať členský príspevok na rok 2018, tak pre rýchlosť vybratia členského si prineste presne 14,- eur. Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín

 
Valorizácia dôchodkov od roku 2018
Nedeľa, 06 august 2017

     Aj napriek tomu, že Ministerstvo práce sociálny vecí a rodiny SR na rozporovom konaní neakceptovalo naše návrhy a novela zákona ide do ďalšieho legislatívneho procesu s týmto rozporom, dosiahli sme "aspoň" to, že naše návrhy neboli síce akceptované v celom rozsahu, ale "aspoň" čiastočne. Na rozporovom konaní sme poukázali na dva tábory názorov k tomu, že jeden je názoru, že ak by prešla valorizácia v takomto duchu, ako bola predložená do MPK, tak by sa výsluhové dôchodky nealorizovali, ak by nedošlo k úprave aj zákona č. 328/2002 Z. z.

Celý článok...
 
Informácia prezídia APVV k podpore hromadnej pripomienky
Piatok, 28 júl 2017

     Prezídium APVV uplatnilo 7. 7. 2017 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je riešiť aj spôsob zvyšovania dôchodkov od roku 20018. Návrh novely zákona predložilo do  medzirezortného pripomienkového konania  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 30. 6. 2017. Okrem toho sme 8. 7. 2017 zaslali naše stanovisko (email a osobný list poštou) aj  ministrovi vnútra SR, v ktorom sme ho upozornili na existujúci stav. 

Celý článok...
 
Informácia prezídia o rokovaní na MPSVaR
Štvrtok, 27 júl 2017

I N F O R M Á CI A
z účasti na  prerokovaní hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia zákona č. 461/2003 Z. z. – valorizácia dôchodkov od roku 2018  (medzirezortné pripomienkové konanie) dňa  26. 7. 2017

     Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej emailom dňa 24. 7. 2017.  Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na Špitálskej ulici č. 6 o 14:30 h.
Prítomní :
1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník
2. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia
3. Ing. Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
4. Mgr. Vladimír Hornáček
5. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR
6. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV
7. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV

Celý článok...
 
Oznam prezídia APVV
Utorok, 13 jún 2017

     Prezídium APVV pripravilo na rokovanie XII. kongresu návrh na zmenu a doplnenie našich stanov a rokovacieho poriadku. Návrhy na zmenu a doplnenie sú vyznačené červenou farbou, resp. prečiarknutím pôvodného textu. Svoje návrhy a pripomienky zasielajte priamo predsedovi právnej komisie na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Materiál si môžete pozrieť tu: stanovy na pripomienkovanie, rokovací poriadok na pripomienkovanie.

Prezídium APVV

 
Oznam 1. viceprezidenta APVV
Nedeľa, 14 máj 2017

     V dňoch 3. a 4. mája 2017 zasadalo prezídium APVV, ktoré okrem iného rokovalo aj o likvidácii písomnosti uložených v archíve. 1. viceprezident informoval prezídium o tom, že po vykonanej skartácií písomnosti zostali voľné dve použiteľné oceľové skrine, ktoré boli zakúpené 12.4.2012 za 237,48 EUR (1 ks). Prezídium po zvážení rozhodlo, že skrine sa môžu odpredať za zostatkovú odpisovú hodnotu, čo je 39,58 € za kus.
     Vyzývame našich členov, aby svoj záujem o kúpu si uplatnili najneskôr do 31.5.2017 priamo u 1. viceprezidenta. Skrine sú umiestnené v Bratislave a ich prevoz si záujemca zabezpečí na vlastné náklady.

JUDr. Martin Sitiar
1. viceprezident APVV

 
Informácia prezídia APVV
Piatok, 12 máj 2017

     Dňa 3. a 4. mája 2017 sa konalo už III. zasadanie prezídia. Okrem iných dôležitých otázok prezídium schválilo aj interné predpisy, ktoré upravujú postup pri činnostiach súvisiacich napr. s vydávaním členských preukzaov, preregistráciou členov, ukončením členstva, vedením administratívnej agendy a ďalšie (smernice sú zverejnené na web stránke - Na stiahnutie, Smernice) tak, ako bolo uložené na XI. kongrese.
     Okrem toho pripravilo aj návrh na zmenu a doplnenie Smernice o hospodárení a návrh Smernice o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku. Tieto smernice budú predmetom rokovania najbližšieho kongresu a sú zverejnené na web stránke (Na stiahnutie, Smernice) za účelom možnosti ich pripomienkovania každým členom.

Prezídium APVV

 
Informácia prezidenta APVV
Piatok, 23 december 2016

      Dňa 4.11.2016 som sa, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného kongresu Slovenskej sekcie International Police Association (IPA), kde som mal možnosť aj vystúpiť. Využil som túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov a predniesol som aj návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto naša iniciatíva bola akceptovaná a v súčasnosti pripravujeme návrh takejto dohody a tento bude predložený Slovenskej sekcii IPA začiatkom roka na pripomienkovanie.

Celý článok...
 

Pridružené členstvo

Klub príslušníkov PZ Trebišov

Kto má meniny?

Streda, 22. november 2017

Dnes má meniny
Cecília
Zajtra má meniny
Klement

Aktuálny čas

Počítadlo návštev

TOPlist

Počasie

© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk