PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
5 Hostí
Úvod arrow Kniha návštev

Kniha návštev

Pridať otázku alebo pripomienku


JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    06 marec 2019 14:44
Dnes, 6.3.2019 Vláda SR na svojom rokovaní schválila predložený návrh novely zákona č. 328/20023 Z. z. bez pripomienok.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    06 marec 2019 04:11
Aj keď som bol písomným stanoviskom z Legislatívnej rady vlády SR k prerokovaniu návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k novému mechanizmu zvyšovania výsluhových dôchodkov informovaný, že uplatnené pripomienky LRV mali iba legislatívno-technický charakter a nemali žiadny vplyv na vecný obsah návrhu predmetného zákona, po preštudovaní predloženého návrhu, ktorý bol doručený dňa 4.3.2019 vláde SR a po kladnom odporúčaní Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR bol návrh novely zákona zaradený do programu rokovania vlády na dnešný deň, som zistil aj tieto rozdiely:
1. Návrh zákona je "iba" na obdobie do 31.12.2021 (dôvod čiastočná akceptácia požiadavky verejnosti).
2. § 68 ods. 16 sa v tomto období nepoužije - čo znamená, že od roku 2022, ak sa opäť nezmení zákon, bude platiť to, že VD sa budú zvyšovať "iba" o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) bez garancie minimálnej sumy valorizácie.

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    21 december 2018 06:52
Prajem všetkým dobrým ľuďom pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších a v roku 2019 čo najviac šťastia, radosti, pevné nervy a ešte pevnejšie zdravie!!!

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    06 december 2018 08:02
Na rokovaní R SR dňa 6. 12. 2018 bol prerokovaný návrh predložený skupinou opozičných poslancov (hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO) na tzv. plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Išlo o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou bol aj návrh na zmenu a doplnenie nášho zákona o sociálnom zabezpečení (zákon č. 328/2002 Z. z.). Materiál navrhoval jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú získané 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2019. Tento návrh bol totožný s návrhom z minulého roku a tiež rozširoval okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku v SR.
Výsledok hlasovania: 136 prítomných, za 62, proti 23, zdržalo sa 51, (SMER SD za 0, proti 17, zdržalo sa 27, SNS za 0, proti 3, zdržalo sa 11, MOST – HÍD za 2, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 19, OĽANO za 14, ĽS Naše Slovensko za 12, Sme rodina za 9, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 8 (Jankculík, Žitňanská, Beblavý, Maďarič, Mihál, Petrík Simona, Poliačik a Žarnay), proti 2 (Holúbek a Marček) a zdržali sa 2). Na základe výsledku hlasovania návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    18 november 2018 04:20
Do NR SR bol dňa 9. 11. 2018 opätovne, od roku 2014 už po piatykrát, predložený skupinou opozičných poslancov (hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO) návrh na tzv. plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Ide o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou je aj návrh na zmenu a doplnenie nášho zákona o sociálnom zabezpečení (zákon č. 328/2002 Z. z.). Materiál navrhuje jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú získané 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2019. Tento návrh je totožný s návrhom z minulého roku a tiež rozširuje okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku v SR. V minulom roku v tzv. prvom čítaní „koaliční“ poslanci NR SR tento návrh nepodporili a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh novely zákona „neprešiel“ do II. čítania.
Predložený návrh novely zákona je na programe 37. schôdze NR SR, ktorá začína 27. 11. 2018 (parlamentná tlač 1226).

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    13 jún 2018 12:10
NR SR práve schválila návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá súvisí so zmenou mechanizmu zvyšovania výsluhových dôchodkov v roku 2018.
T.j. 0,60 EURO za každý skončený rok služobného pomeru, vdovecké a vdovské invalidné a sirotské výsluhové dôchodky pevnou sumou 15 EURO.

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    06 máj 2018 07:16
Mimovládky pripomienkujú...

https://www.hlavnespravy.sk/hromadn u-pripomienku-k-novele-zakona-o-policajnom-zbore-podporilo-5 514-ludi/1394442

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    27 apríl 2018 06:39
Odporúča sa takéto prípady riešiť priamo v kúpeľoch pri ukončení (prerušení)liečenia.
Konzultoval som to telefonicky s krajskou posudkovou lekárkou ale aj na Zdravotníckom odbore SPaSČ MV SR s výsledkom, že v prípade "prerušenia" pobytu, ani z dôvodu nemoci", nie je možné dodatočne "dočerpať" ostávajúce dni.


542
(počet príspevkov)
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk