PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod arrow Kniha návštev

Kniha návštev

Pridať otázku alebo pripomienku


JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    19 február 2018 19:22
Na Slov-Lex bola zverejnená predbežná informácia MV SR: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
APVV v stanovenej lehote zaslala k tomuto návrhu svoje vyjadrenie.
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/ SK/PI/2018/37

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    19 január 2018 18:10
Keďže po kliknutí na uvedenú stránku vykazuje, že nejde otvoriť tak tu je kópia textu z nej. (Prečo ma to tak na prvý pohľad zmiatlo...)

APVV podporí projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi organizáciami Slovenska a Číny
Vyplýva to z dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi rezortom školstva na oboch stranách z vlaňajšieho roku. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Výzva má určené dve priority, prvou sú informačné a komunikačné technológie a druhou je materiálový výskum, laserové technológie a nanotechnológie. Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja.

Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke www.apvv.sk. Žiadosti je možné podávať do 30. marca.
:?

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    19 január 2018 09:40
Oprava, pozabudol som prilepiť odkaz:
https://www.hlavnespravy.sk/apvv-podpori-projekty- vzajomnej-spoluprace-slovenskych-cinskych-organizacii/128007 6

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    19 január 2018 09:39
Tak tento nadpis ma v prvom momente prekvapil - najmä úvodným APVV...
Už som si myslel, že sme začali medzinárodne podporovať projekty výskumu a vývoja... :grin

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    09 január 2018 08:04
Prezídium APVV (po zaslaní listu ministrovi vnútra), naposledy, v mene nášho občianskeho združenia, o tejto otázke rokovalo s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR začiatkom decembra. O výsledku rokovania sme zverejnili informáciu na našej web stránke. Okrem iného bolo dohodnuté, že o aktuálnom vývoji riešenia spôsobu valorizácie výsluhových dôchodkov budeme včas informovaní a budú vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.
Vzhľadom na uvedené neodporúčame našim členom, aby v mene APVV zasielali listy ministrovi vnútra nakoľko by to oslabilo postavenie APVV pri ďalších rokovaniach a vyvolalo by to dojem, že konáme nejednotne a nezastupujeme všetkých členov APVV.
Samozrejme, že každý má právo a môže v svojom mene vyjadriť názor a zaslať žiadosť v tejto veci aj ministrovi vnútra.

Viliam Sypták, Žilina    08 január 2018 08:18
Prevzaté z WWW.BEZPZLOZKY.EU
Dr. Milan Kolen napísal: 7. januára 2018 v 17:17
Vzor žiadosti k valorizácii VD v rokoch 2018 až 2021.
--
Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska odosielateľa
--
JUDr. Robert Kaliňák
Podpredseda vlády a minister vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
V mesto …. januára 2018
Ing. Peter Gajdoš
Minister obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
V mesto …. januára 2018
--
Vec: Žiadosť o zavedenie minimálnej garantovanej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov
Vážený pán minister,
v rokoch 2018 až 2021 budú starobné dôchodky valorizované podľa dôchodcovskej inflácie, to je percentuálne. Ak dôchodcovská inflácia bude nízka valorizovať sa bude o garantovanú minimálnu sumu, to je pevnou sumou, aby boli akceptované dôchodcovskou verejnosťou. Na základe výšky poberaného starobného dôchodku valorizovať sa bude percentuálne, alebo pevnou sumou. V rockoch 2018 až 2021 sa výsluhové dôchodky bez rozdielu poberanej výšky budú valorizovať len percentuálne, to je bez garantovania minimálnej sumy valorizácie.
Žiadam Vás o zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s účinnosťou do 30. júna 2018.
Meno, priezvisko, podpis
--
Pozn.:
Z dôvodu, aby všetky žiadosti neboli rovnaké odporúčam niektoré formulácie pozmeniť. Napríklad takto:
Za menom a priezviskom, trvalou adresou niektorí uveďte výsluhový dôchodca, alebo výsluhoví dôchodca vojak, policajt, atď.
Je možné, aby niektorí pozmenili adresu prijímateľa takto: Vynechať meno a priezvisko. Ponechať Minister vnútra, Minister obrany, ostatné zostáva.
Aby niektorý pozmenili Vec napríklad takto: VEC: Žiadosťou o predloženie novely zákona č. 328/2002 Z. z. s návrhom, aby aj dôchodky z výsluhového zabezpečenia mali od 1.7.2018 garantovanú minimálnu sumu valorizácie. VEC: Žiadosť o predloženie do NR SR novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ku garantovanej minimálnej sumy valorizácie
Aby niektorí pozmenili oslovenie Vážený pán minister, takto: Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, alebo len Vážený pán minister vnútra, Vážený pán minister obrany.
Aby niektorí na základe preštudovania si informácií v týchto linkoch, a v poslednom mojom komentári 6.1.2018 pomenili a doplnili text žiadosti o niektoré z uvedených informácií: http://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-201 8-az-2021/ Preštudujte si aj informácie z tohto linku, ako aj list zaslaný prezidentom APVV kde máte dostatok informácií k napísaniu žiadosti ministrovi vnútra a obrany http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=101&Itemid=1
Aby niektorí na koniec žiadosti napísali miesto a dátum.
--
Prosím prezidentov, predsedov občianskych združení pri OS SR, predsedov klubov ZVSR, predsedov miestnych organizácií APVV, výsluhových dôchodcov vojakov, policajtov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, aby podľa tohto možného vzoru, prípadne doplneného, pozmeneného textu zasielali svoje žiadosti ministrovi vnútra a obrany k zavedeniu garantovanej minimálnej miery valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia v rokoch 2018 až 2021. Túto informáciu rozširujte ďalej. O písanie žiadostí požiadajte kolegov výsluhových dôchodcov, ako aj súčasne slúžiacich príslušníkov najmä starších ktorí plánujú ísť do VD.
Som presvedčený, že na základe odoslaného značného množstva žiadostí k zavedeniu garantovanej sumy valorizácie VD v rokoch 2018 – 2021 vyjadríme neakceptovanie valorizácie VD výsluhovou dôchodcovskou verejnosťou, čo napomôže k zavedeniu garantovanej sumy valorizácie VD. Ďakujem.
POZNÁMKA: Žiadosti zasielajte poštou na uvedené adresy, alebo emailom:
Minister vnútra SR minister@minv.sk,
Minister obrany SR minister@mod.gov.sk,
S pozdravom:
Dr. Milan Kolen

Václav Vojáček, Pov. Bystrica    21 december 2017 15:26
Všetkým dobrým ľuďom pokojné sviatky plné radosti, lásky a oddychu.
A v novom roku 2018 pevné zdravie, nervy a odolnosť voči hlúposti a závisti.

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001    14 december 2017 02:11
Na rokovaní NR SR 13. 12. 2017 bol opätovne, od roku 2014 už po štvrtýkrát, predložený skupinou opozičných poslancov návrh na tzv. plošné zdanenie VD bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Išlo o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou je aj návrh na novelu nášho zákona o sociálnom zabezpečení, kde bolo navrhované jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú použité získaním 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2018. Tento návrh bol predložený oveľa precíznejšie ako predošlé a tiež rozšíril okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku. Aj v tomto, prípade, v tzv. 1. čítaní poslanci tento návrh nepodporili. Hlasovanie: 105 prítomných, za 46, proti 7, zdržalo sa 52 (SMER SD za 1, proti 6, zdržalo sa 30, SNS za 1, proti 1, zdržalo sa 10, MOST – HÍD za 3, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 15, OĽANO za 15, ĽS Naše Slovensko za 1, Sme rodina za 7, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 3, zdržalo sa 3) a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.


527
(počet príspevkov)
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk