PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
7 Hostí
Úvod arrow Fotogaléria

Domov » Miestná organizácia Košice
Subkategórie
» Členská schôdza 2019 (70)
Dňa 31.1.2019 sa o 15:00 h konala členská schôdza MO APVV spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 322 členov a 8 hostí. Na stretnutí boli odovzdané aj ocenenia a pamätné listy prezidenta APVV a predsedu MO jubilantom. Posedenie spestril a spríjemnil aj spevácky folklórny súbor Lingov.
» Prijatie riaditeľom KR PZ v Košiciach (7)
MO Košice pri príležitosti osláv Dňa polície, každoročne organizuje stretnutie svojich členov - oslávencov s funkcionármi útvarov PZ a MV SR dislokovaných v meste Košice. Pri tejto príležitosti boli prezidentom APVV riaditeľovi KR PZ v Košiciach navrhnutí členovia MO, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku, na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ). Prezident PZ akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach a udelil toto ocenenie 6. členom našej MO.
» Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky (15)
Dňa 14.9.2018 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VIII. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a VI. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážky) o pohár predsedu. Pištoľ: 1.JUDr. Vladimír Volčko - 93 bodov, 2. Mgr. Miroslav Dzurik - 90 bodov, 3. Pavol Ďordik - 90 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordik - 90 bodov, 2. JUDr. Vladimír Volčko - 79 bodov, 3. Mgr. Miroslav Dzurik - 47 bodov.
» Oslavy Dňa polície (33)
Tak ako každý rok aj v tomto roku sa dňa 21.6.2018, pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach (riaditelia odborov a samostatných oddelení), riaditeľom OR PZ v Košice a OR PZ Košice - okolie, zástupcami SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV dislokovaných v Košiciach, prezidentom Slovenskej sekcie IPA a ďalšími.
» Členská schôdza (76)
Dňa 1.2.2018 sa konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na akcii sa zúčastnilo 339 členov a 9 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach a ďalší).
» Stretnutie oslávencov (6)
MO Košice každoročne organizuje stretnutie oslávencov - jubilantov, ktorí oslávili alebo oslávia v príslušnom roku okrúhle životné jubielum - 50,55,60,65,70,71,72,73 ... pri príležitosti osláv Dňa polície s funkcionármi útvarov PZ a MV SR dislokovaných v meste Košice. Prezident PZ akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach a udelil 5 členom MO Košice ocenenie - Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru, ktoré fyzicky odovzdal oceneným dňa 13.9.2017.
» Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole (19)
Dňa 8.9.2017 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VII. ročník súťaže členov MO APVV Košice v streľbe z veľkokalibrovej pištole a V. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka) o putovný pohár predsedu. Pištoľ: 1. Mgr. Miroslav Dzurik - 95 bodov, 2. Pavol Ďordik - 93 bodov, 3. Ing. Ľudovít Lippai - 92 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordik - 87 bodov, 2. JUDr. Vladimir Volčko, 3. Ing. Ján Belák - 77 bodov.
» Oslavy Dňa polície a posednie pri guláši (50)
Dňa 15.6.2017 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach, konalo stretnutie členov MO s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, SOŠ PZ Košice, útvarov Prezídia PZ a MV SR dislokovaných v Košiciach, OZP v SR, Slovenskej sekcie IPA, viceprimátora mesta Košice a ďalších. Jednou zo sprievodných akcii bolo aj posedenie pri guláši, ktoré sa konalo 16.6.2017 v areáli OLYMPIA v Košiciach.
» Členská schôdza (60)
Dňa 26.1.2017 sa o 15:00 konala členská schôdza MO Košice. Na akcii sa zúčastnilo 329 členov a 11 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice - okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV SR v Košiciach, SOŠ PZ v Košiciach, KR OZP v SR, Športového klubu polície Košice, Územnej úradovne IPA Košice, Zdravotného strediska KR PZ v Košiciach, magistrátu mesta Košice a ďalší).
» Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole (20)
Dňa 2.9.2016 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už VI. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane a IV. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky o putovný pohár predsedu. Pištol: 1. JUDr. Vladimír Volčko - 96 bodov, 2. Pavol Ďordík - 95 bodov, 3. Ing. Ľudovít Lippai - 90 bodov. Puška: 1. Pavol Ďordík - 91 bodov, 2. JUDr. Vladimír Volčko - 83 bodov, 3. Ing. Milan Bujaloš - 77 bodov.
» Oslavy Dňa polície a súťaž vo varení guláša (68)
Dňa 16.6.2016 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ Košice, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ Košice atď. Jednou zo sprievodných akcii bol v poradí už piaty ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša o pohár predsedu MO Košice. Akcia sa konala 17.6.2016 v areáli Olympia v Košiciach.
» Členská schôdza (76)
Dňa 28.1.2016 sa konala členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 333 členov a 16 hostí (zástupcovia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, výkonných pracovísk Prezídia PZ a MV v Košiciach atď). Na schôdzi sa zúčastnil aj prezident APVV.
» Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole (17)
Dňa 18.9.2015 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 5. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 3. ročník v streľbe z malokalibrovej pušky (malorážka). Umiestnenia: Kártka guľová zbraň: 1. Pavol Ďordik, 2. JUDr. Vladimir Volčko, 3. Mgr. Miroslav Dzurik. Malorážka: 1. Pavol Ďordik, 2.Mgr.Miroslav Dzurik, 3. JUDr. Vladimír Volčko.
» Úspech nášho člena (2)
V dňoch 26.7.-8.8.2015 sa konali 16. majstrovstvá sveta vo vodnom péle v Kazani. Tohtoročné MS boli výnimočné tým, že sa po prvýkrát spájali s elitným svetvým šampionátom, ktorý predchádzal pretekaniu aj veteránskych plavcov. Slovensko malo zastúpenie aj v kategórii "Masters 65+", kde naši veteráni získali zlaté medaily a získali titul majstrov sveta v tejto kategórii. Jedným z členom družstva bol aj náš člen MO APVV Košice Ing. Ladislav Szelley.
» Súťaž vo varení guláša (25)
Dňa 19.6.2015 sa konal už štvrtý ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša o pohár predsedu MO Košice. Zvíťazilo družstvo v zložení JUDr. Vladimír Volčko, JUDr. Jozef Tóth a Ladislav Lehotský, ktorí nás budú reprezentovať aj na krajskej súťaži.
» Oslavy Dňa polície (50)
Dňa 18.6.2015 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie a ďalších. Akcie sa zúčastnilo 96 členov a 24 hostí.
» Členská schôdza MO Košice (123)
Dňa 29.1.2015 sa o 15:00 konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločnekým posedením. Na schôdzi sa zúčastnilo 331 členov a 19 hostí.
» Súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole a malokalibrovej pušky (36)
Dňa 9.9.2014 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 4. ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 2. ročník v streľbe z malorážky.
» 3. ročník súťaže vo varení guláša (28)
20.6.2014 - 3. ročník súťaže 3 členných družstiev vo varení guláša na futbalovom štadióne v Košiciach-Barci.
» Oslavy Dňa polície v Košiciach (65)
Dňa 18.6.2014 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO Košice s vrcholovým manažmentom KR PZ v Košiciach.
» Členská schôdza (81)
Dňa 16.1.2014 sa o 15:00 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.
» Súťaž v streľbe z krátkej guľovej zbrane ľubovoľný kaliber a malorážky (10)
Dňa 30.9.2013 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 3.ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu a 1.ročník v streľbe z malorážky.
» Ocenení členovia MO Košice (5)
blank_pageDňa 1.7.2013 pri príležitosti Osláv Dňa polície boli udelené ocenenia MV SR našim členom: M.Horvát, JUDr. J.Krupár, JUDr. V.Kaleja, D.Mizera, Š.Minďák, M.Petruš.
» Oslavy Dňa polície (58)
Dňa 19.6.2013 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO Košice.
» Členská schôdza 2013 (90)
Dňa 31.1.2013 sa konala členská schôdza v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach.
» Súťaž v streľbe o putovný pohár predsedu - 2.ročník (37)
Dňa 7.9.2012 sa uskutočnil na strelnici v Nižnej Hutke už 2.ročník súťaže členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane.
» I. ročník súťaže vo varení gulášu (55)
MO APVV Košice pripravila I. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu pre MO APVV v Košickom kraji.
» Oslavy Dňa polície (47)
Dňa 27.6.2012 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach konalo stretnutie členov MO APVV Košice s hosťami.
» Členská schôdza (88)
26.1.2012 - členská schôdza MO Košice
» Súťaž v streľbe o putovný pohár predsedu - 1. ročník (11)
Dňa 4.10.2011 sa uskutočnila na strelnici v N. Hutke súťaž členov MO Košice v streľbe z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár predsedu.
» Oslavy Dňa Polície v Košiciach (56)
Dňa 11. júla 2011 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO APVV Košice s vedením KR PZ Košece, OR PZ Košice, OR PZ Košice-okolie, SOŠ PZ, útvarov Prezídia PZ dislokovaných v Košiciach, ŠKP Košice a ďalších.
» MO APVV Košice (39)
Dňa 27.1.2011 sa konala členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločenským posedením za účasti 301 členov a 6 hostí.
» MO APVV Košice (65)
Dňa 25.6.2010 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru konalo stretnutie členov MO s funkcionármi KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice a Košice-okolie, SOŠ PZ, ŠKP v Košiciach a ďalších.
» MO APVV Košice (55)
27.1.2010 - členská schôdza MO APVV Košice spojená so spoločnským posedením, kde svojím programom zaujala folklórna seniorská spevácka skupina Škvarkari.
» MO APVV Košice (43)
Dňa 26.6.2009 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajtného zboru konala slávnostná večera v priestoroch Gastrorekrei v Košiciach.
» MO APVV Košice (54)
22.1.2009 - uskutočnila sa členská schôdza MO Košice so spoločenským posedením.
» MO APVV Košice (17)
28.6.2008 - slávnostná večera pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru.
» MO APVV Košice (13)
31.1.2008 - členská schôdza MO Košice spojená so spoločenským posedením.
» MO APVV Košice (10)
29.6.2007 - priateľské posedenie bývalých príslušníkov PZ - členov MO APVV Košice
Počet obrázkov v tejto kategórii: 0
Stránok:

Miestná organizácia Košice
DatsoGallery 1.3.7 Stable Multilingual
Valid XHTML 1.0 Transitional
By Andrey Datso
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk