PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
2 Hostí
Úvod
Oznam MO Michalovce Tlačiť E-mail
Utorok, 22 január 2019

      Predseda MO APVV Michalovce oznamuje svojim členom MO a Prezídiu APVV, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019 so začiatkom o 10:00 h v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Svoju účasť nahláste na kontaktný mobil 0908 215800 najneskôr do 25.2.2019.

Program:

1, Výber členských príspevkov na rok 2019 a kontrola členských preukazov.
2, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice, voľba volebnej komisie.
4, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2018, vyhodnotenie plnenia úloh z členskej schôdze v marci 2018.
5, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018.
6, Správa revízora o kontrole hospodárenia.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Rôzne, informácia o priebehu a záveroch XIII. kongresu APVV, odovzdanie ocenení jubilantom a hosťom.
9, Diskusia.
10, Voľba predsedníctva a revízora MO APVV Michalovce na ďalšie obdobie.
11, Návrh plánu činnosti MO na rok 2019.
12, Návrh čerpania finančných prostriedkov MO na rok 2019.
13, Prijatie uznesenia.
14, Záver, občerstvenie.

     Predsedníctvo MO APVV Michalovce navrhuje toto zloženie predsedníctva na ďalšie obdobie:
predseda - JUDr. Ján Laškody
podpredseda: Miloš Džara, resp. Mgr. Igor Rafaj (za okres Michalovce)
člen-pokladník: Jana Juríková (za okresy Humenné a Medzilaborce)
členovia: Mgr. Miroslav Kacarabčin (za okres Snina), Ing. Emil Kohut (za okres Sobrance)
náhradníci: Mgr. Igor Rafaj, resp. Miloš Džara a Stanislav Ogurčák
revízor: Mgr. Ján Štofila.
     Pripomienky, alebo návrhy k programu a zloženiu nového predsedníctva nahláste predsedovi MO Michalovce do 15.2.2019.

JUDr. Ján Laškody
predseda MO APVV Michalovce

 

Kto má meniny?

Piatok, 22. február 2019

Dnes má meniny
Etela
Zajtra má meniny
Roman a Romana

Počítadlo návštev

TOPlist
© 2019 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk