PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod arrow Na stiahnutie
Na stiahnutie

Metodické pomôcky

Pozvánka
Správa o činnosti
Správa o členskej základni
Správa o hospodárení - aktualizované 25.9.2017
Uznesenie - aktualizované 11.11.2017
Zápisnica
Plán činnosti
Peňažný denník
Ocenenia - oznámenie - aktualizované 21.11.2016
Vzor revíznej správy pre potreby revízorov MO
Zoznam hlásení na Prezídium - aktualizované 31.10.2017
Zmena hesla e-mail adresy - pridané 30.6.2017

Tlačivá

Prihláška - aktualizované 21.11.2016
Náhradný preukaz - aktualizované 21.11.2016
Žiadosť o preregistráciu - aktualizované 14.6.2017
Plná moc - zastupovanie na členskej schôdzi - pridané 31.10.2017
Účtovná závierka (excel) - aktualizované 25.9.2017
Účtovná závierka (word) - aktualizované 25.9.2017
Hlásenie zmien - pridané 31.10.2017
Cestovné náklady - preplatenie - aktualizované 25.9.2017


Smernice

Rokovací poriadok - aktualizované 15.11.2017
Hospodárenie - aktualizované 15.11.2017
Metodický pokyn k smernici Hospodárenie - aktualizované 15.11.2017
Evidovanie majetku - aktualizované 15.11.2017
Registratúra - aktualizované 15.11.2017
Ocenenia - aktualizované 15.11.2017
Členské preukazy - aktualizované 15.11.2017
Ukončenie členstva - aktualizované 18.2.2018
Zakladanie miestnych organizácii - aktualizované 15.11.2017
Ochrana osobných údajov - aktualizované 10.3.2018

Iné

Nariadenie MV SR č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov
Žiadosť o preukaz MV SR
Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S
Oznámenie o zmene trvalého bydliska
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - PZ - aktualizované 31.10.2017
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty - ZVaJS - aktualizované 12.3.2018


Preukaz príslušníka PZ mimo činnej služby
člena Asociácie policajtov vo výslužbe

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk