PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Oznamy

Reklama

Ponuka pre členov APVV

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
7 Hostí
Úvod arrow Na stiahnutie
Na stiahnutie
Piatok, 30 jún 2017

Metodické pomôcky

Pozvánka
Členská schôdza
Správa o činnosti
Správa o členskej základni
Správa o hospodárení
Uznesenie
Zápisnica
Plán činnosti
Cestovné náklady - preplatenie
Peňažný denník
Účtovná závierka (excel) - aktualizované 14.2.2017
Účtovná závierka (word) - aktualizované 14.2.2017
Príjmový pokladničný doklad
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Smernica o hospodárení - aktualizované 8.11.2016
Ocenenia - oznámenie - aktualizované 21.11.2016
Vzor revíznej správy pre potreby revízorov MO
Zoznam hlásení na Prezídium - aktualizované 21.11.2016
Zmena hesla e-mail adresy - pridané 30.6.2017
 

Prihláška - aktualizované 21.11.2016
Náhradný preukaz - aktualizované 21.11.2016
Rokovací poriadok - aktualizované 1.10.2016
Rozhodnutie o udeľovaní ocenení
Žiadosť o preregistráciu - aktualizované 14.6.2017
Nariadenie MV SR č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov
Žiadosť o preukaz MV SR
Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S
Správa o nehode
Oznámenie o zmene trvalého bydliska
Vzor žiadosti o povolenie nosenia služobnej rovnošaty


Smernice

Smernica o členských preukazoch - aktualizované 21.8.2017
Smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku - pridané 12.5.2017
Smernica o hospodárení - pridané 12.5.2017
Smernica - Správa a štruktúra registratúry - pridané 12.5.2017
Smernica o postupe pri ukončení členstva - pridané 12.5.2017


Preukaz príslušníka PZ mimo činnej služby
člena Asociácie policajtov vo výslužbe

 
© 2017 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk