PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Hlavné menu

Reklama

Komunálna poisťovňa
Komunálna poisťovňa

Príhlásenie

Zaväzujem sa dodržiavať Kódex diskutujúceho, s ktorým som sa oboznámil pred registráciou.

Zabudli ste heslo?
Neregistrovaný? Registrácia

Kto je tu?

Práve je pripojených:
8 Hostí
Úvod arrow 8.8.2012
Aktuality Prezídia APVV Tlačiť E-mail

       Prezídium už od prvých krokov k tzv. nevalorizácii našich dôchodkov a príprave novely zákona o sociálnom zabezpečení iniciatívne podnikalo potrebné kroky. Svoj postup sme koordinovali aj s občianskym združením Zväz vojakov SR (s ktorým máme podpísanú dohodu o vzájomnej spolupráci a ako dve najväčšie združenia výsluhových dôchodcov sme sa rozhodli postupovať spoločne a jednotne) a jedného rokovania sa zúčastnili aj zásupcovia colníkov. Jedným z krokov bolo aj vyhlásenie PETÍCIE, oslovenie advokátskych kancelárii a cieľom vykonania analýzy stavu a navrhnutia ďalšieho postupu (podanie podnetov, sťažností a žalôb), navrhnutie zástupcov APVV, ktorí budú mať možnosť pripomienkovať a "vstupovať" do legislatívneho procesu prípravy novely zákona o sociálnom zabezpečení.

Súčasný stav:

1. Spoločne so Zväzom vojakov SR bola vybraná advokátska kancelária, ktorá bude obidve združenia zastupovať k tzv. nevalorizácii a to pri podaní podnetu na prešetrenie súladu prijatej novely zákona s Ústavou SR a inými právnymi predpismi na Generálnu prokuratúru SR a tiež podnetu Verejnému ochrancovi práv SR, ktorý môže dať podnet na zmenu alebo zrušenie novely zákona alebo návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR. Zastupovanie bolo riešené tak, aby bolo v súlade so stanovami obidvoch združení. Pri týchto podaniach budú ako podporné materiály použité Petičné hárky z obidvoch petícii, ktoré ešte stále prebiehajú (termín do konca augusta 2012). Ďalší postup (napr. žaloba) bude vychádzať z výsledkov, ktoré sa týmito postupmi dosiahnu.

2. Prezídium listom oslovilo ministra vnútra a navrhlo mu stretnutie a zároveň zoznam členov APVV, ktorí by nás mohli zastupovať v pripomienkovom konaní novely zákona o sociálnom zabezpečení. Minister vnútra našu delegáciu (1 člen prezídia a 2 členovia na zastupovanie) prijal, akceptoval APVV ako najväčšie OZ združujúce výsluhových dôchodcov - policajtov a tiež súhlasil so zložením našich zástupcov. Po skončení terajšieho rokovania NR bude v poradí druhé stretnutie s ministrom s cieľom bližšie konkretizovať ďalšie kroky. Našim hlavným cieľom je udržanie terajšieho stavu, t.j. bez odvodov či zrážok z výsluhových dôchodkov a valorizácia dôchodkov na základe objektívnych dôvodov a nie zvyšovania služobných platov.

3. Prezídium APVV v súčasnosti venuje pozornosť aj príprave VII. kongresu APVV (20. - 22.9.2012), kde jedným z bodov rokovania bude aj informovanie predsedov našich miestnych organizácii o doterajších aktivitách Prezídia k tejto problematike a následne prijatie rozhodnutia ako postupovať ďalej. Na zasadaní kongresu budú, vzhľadom na ukončené trojročné volebné obdobie, aj voľby nových členov Prezídia.

4. Pred ukončením je aj príprava nového (v poradí už tretieho) výtlačku publikácie APVV, ktorá bude odovzdaná predsedom miestnych organizácií na spomínanom kongrese tak, aby mohla byť následne doručená všetkým našim členom.

JUDr. Hristo Gluškov
viceprezident APVV

 
© 2018 www.asociaciapolicajtov.sk
Webhosting našej stránky zabezpečuje WebSupport.sk